Hoe lang duurt het voordat ik een reactie van Interpolis krijg?

Wilt u bij ons een schadeverzekering of zorgverzekering afsluiten? Of wilt u die juist aanpassen? Wilt u een schade melden? Elke verandering of aanvraag kost tijd. Interpolis informeert u graag helder over de reactietermijnen die wij hanteren.

Reactietijd in werkdagen
Hieronder ziet u per soort verzekering wat de reactietijd is per stap. Het gaat hierbij om hoe snel u onze eerste inhoudelijke reactie krijgt op uw brief (post) of e-mail. Ook via Twitter en Facebook kunt u ons een vraag stellen. De reactietermijn is dan 1 werkdag. Kunnen we de vraag online niet meteen inhoudelijk beantwoorden, dan laten we u dat weten. Uw vraag sturen we dan door naar de juiste afdeling of we vragen u om zelf contact met uw Rabobank op te nemen. Wordt de vraag door Interpolis beantwoord dan is de reactietermijn dezelfde als voor e-mail en post.
 
Schadeverzekeringen en Levensverzekeringen​ ​ ​

Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie 
                                                        post ​mail 

​1. U wilt informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen ​10 ​  10
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt uw 
bestaande verzekering aanpassen  10 ​10
​3. Verstrekken van documenten ​ 10 ​  10
​4. U wilt een uitkeringsverzoek indienen* ​ 10 10
​5. Afhandeling klachten ​ 10 ​10

*Telefonische schademeldingen nemen we direct in behandeling. Bekijk onze pagina Schade melden


Zorgverzekeringen ​ ​

​Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie
  post ​mail

​1. U wilt informatie over bestaande of nieuwe
verzekeringen nvt ​3
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt 
uw bestaande verzekering aanpassen ​
10  10
​3. Verstrekken van documenten ​  10  10
​4. U wilt kosten declareren of een rekening indienen* 10  ​10
​5. Afhandeling klachten  10  10

*U kunt uw zorgnota’s online bij ons declareren. Bekijk onze pagina Online declareren
 
Inkomen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering ​ ​

Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie

post  mail     

​1. U wilt informatie over bestaande of nieuwe 
verzekeringen ​ 10 ​5
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt 
uw bestaande verzekering aanpassen ​
1 ​10
​3. Verstrekken van documenten ​ 10  5
​4. U wilt een uitkeringsverzoek indienen ​ 10  ​10
​5. Afhandeling klachten ​ 1 ​10


Inkomen, Verzuimverzekeringen ​ ​

​​​​Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie 

  post mail     

​1. U wilt informatie over bestaande of nieuwe 
verzekeringen ​ 10 ​ 10
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt uw 
bestaande verzekering aanpassen ​
10  ​10
​3. Verstrekken van documenten* ​ 10  ​10
​4. U wilt een uitkeringsverzoek indienen** ​ 10  ​10
​5. Afhandeling klachten ​ 1 ​10

*Wijzigingen die u aan ons doorgeeft worden verwerkt in een nieuw werknemerloonoverzicht, 
uitkeringsspecificatie of premieoverzicht. Het nieuwe overzicht sturen wij u uiterlijk in de laatste week 
van de volgende maand nadat de wijziging ingaat.
** Deze termijn geldt voor de verzuimmelding met dekking volledig verzuimmanagement. 
Voor een verzuimmelding zonder of beperkt dekking verzuimmanagement is een reactietermijn 
van 8 weken van toepassing. 
 
Inkomen, WIA-verzekeringen ​ ​

Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie

 ​ post mail     

​1. U wilt informatie over bestaande of 
nieuwe verzekeringen ​  10 10
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt uw 
bestaande verzekering aanpassen 
22 22
​3. Verstrekken van documenten ​ 22 22
​4. U wilt een uitkeringsverzoek indienen 22 ​22
​5. Afhandeling klachten ​  10 10


Pensioen verzekeringen, Rente- en Beleggingsproducten ​ ​
Het volledig overzicht inclusief aanvullende informatie 

post mail     

​1. U wilt informatie over bestaande of nieuwe 
verzekeringen ​ 10 10
​2. U hebt een nieuwe verzekering aangevraagd of wilt uw 
bestaande verzekering aanpassen 
20 ​20
​3. Verstrekken van documenten ​  20 ​20
​4. U wilt kosten declareren of een rekening indienen ​ 20 ​20
​5. Afhandeling klachten  10  10

 
Met de Raad van Overleg Solidair Pensioen, de vertegenwoordiging van de werkgevers die het Interpolis Solidair Pensioen met ons hebben afgesloten, hebben wij afgesproken dat maatwerk in onze dienstverlening mogelijk is. De dienstverlening kan daarom afwijken van de standaard reactietermijnen en de daarbij behorende communicatie-uitingen.