Hoe lang duurt het voordat ik een reactie van Interpolis krijg?

Wil je bij ons een schadeverzekering of zorgverzekering afsluiten? Of wil je die juist aanpassen? Wil je een schade melden? Elke verandering of aanvraag kost tijd. Interpolis informeert je graag helder over de reactietermijnen die wij hanteren.

Reactietijd in werkdagen

Hieronder zie je per soort verzekering wat de reactietijd is per stap. Het gaat hierbij om hoe snel je onze eerste inhoudelijke reactie krijgt op je brief (post) of e-mail. Ook via Twitter en Facebook kun je ons een vraag stellen. De reactietermijn is dan 1 werkdag. Kunnen we de vraag online niet meteen inhoudelijk beantwoorden? Dan laten we je dat weten. Je vraag sturen we dan door naar de juiste afdeling of we vragen je om zelf contact met Rabobank op te nemen. Wordt de vraag door Interpolis beantwoord dan is de reactietermijn hetzelfde als voor e-mail en post.

Schadeverzekeringen en Levensverzekeringen

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie voor schadeverzekeringen.
Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie voor levensverzekeringen

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  10  10
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 10  10
verstrekken van documenten  10  10
uitkeringsverzoek indienen*  10  10
afhandeling klachten  5  5

*Telefonische schademeldingen nemen we direct in behandeling. Bekijk onze pagina schade melden.

Zorgverzekeringen

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie.

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  nvt  3
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 10  10
verstrekken van documenten  10  10
kosten declareren of een rekening indienen*  10  10
afhandeling klachten  5  5
* Je kunt je zorgnota’s online bij ons declareren. Bekijk onze pagina online declareren.

Inkomen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie.

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  10  5
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 10  10
verstrekken van documenten  10  5
uitkeringsverzoek indienen  10  10
afhandeling klachten  5  5

Inkomen, Verzuimverzekeringen

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie.

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  10  10
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 10  10
verstrekken van documenten*  10  10
uitkeringsverzoek indienen**  10  10
afhandeling klachten  5  5

* Wijzigingen die je aan ons doorgeeft worden verwerkt in een nieuw werknemerloonoverzicht, uitkeringsspecificatie of premieoverzicht. Het nieuwe overzicht sturen wij je uiterlijk in de laatste week van de volgende maand nadat de wijziging ingaat.

** Deze termijn geldt voor de verzuimmelding met dekking volledig verzuimmanagement. Voor een verzuimmelding zonder of beperkt dekking verzuimmanagement is een reactietermijn van 8 weken van toepassing.

Inkomen, WIA-verzekeringen

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie.

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  10  10
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 22  22
verstrekken van documenten  22  22
uitkeringsverzoek indienen  22  22
afhandeling klachten  5  5

Pensioen verzekeringen, Rente- en Beleggingsproducten

Bekijk het volledige overzicht inclusief aanvullende informatie.

 soort aanvraag  post  mail
informatie over bestaande of nieuwe verzekeringen  10  10
nieuwe verzekering aanvragen of
bestaande verzekering aanpassen
 20  20
verstrekken van documenten  20  20
kosten declareren of een rekening indienen
 20  20
afhandeling klachten  5  5
 
Met de Raad van Overleg Solidair Pensioen, de vertegenwoordiging van de werkgevers die het Interpolis Solidair Pensioen met ons hebben afgesloten, hebben wij afgesproken dat maatwerk in onze dienstverlening mogelijk is. De dienstverlening kan daarom afwijken van de standaard reactietermijnen en de daarbij behorende communicatie-uitingen.