Rechten en plichten

Hier lees je wat de rechten en plichten zijn. Voor jou en voor ons.
Wij vinden het belangrijk dat gegevens van onze klanten veilig zijn
Dat geldt natuurlijk ook voor de medische gegevens van onze klanten.
Wij behandelen persoonlijke gegevens met zorg
Medische gegevens en informatie vallen onder het medisch geheim.
Medewerkers die medische gegevens kunnen zien hebben een geheimhoudingsplicht
 • Onze medisch adviseur is verantwoordelijk om de medische gegevens goed te verwerken.
 • Soms kunnen ook andere medewerkers de gegevens zien. Dit kan alleen als de medisch adviseur hiervoor toestemming geeft.
  • Zoals medewerkers van de Medische Dienst, claimbehandelaars of een fraudecoördinator.
  • Dit geldt ook voor Saluda en Meditel. Dit zijn de bedrijven die voor ons de medische keuringen en medische onderzoeken doen.
Wij mogen jouw medische gegevens gebruiken als je een andere verzekering aanvraagt bij Achmea
Heb je de gezondheidsverklaring verstuurd? En koos je voor een verzekering van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. (Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Woonfonds)? Dan mogen wij jouw medische gegevens gebruiken voor die verzekering. Het gaat dan om gegevens die jij zelf aan ons gaf. Maar ook de gegevens die wij van jouw arts kregen.
Onze systemen en programma's zijn zo goed mogelijk beveiligd
We voorkomen hiermee dat anderen toegang hebben tot medische gegevens. Met Saluda en Meditel maakten we afspraken over de bescherming van persoonlijke gegevens. En om ons aan de wet te houden.
We houden ons aan de wetten en regels voor de bescherming van jouw privacy
Hieronder noemen we wat voorbeelden:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
 • De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.
 • De Telecommunicatiewet.
Wees voorzichtig met het opslaan of versturen van de gezondheidsverklaring
Sla de ingevulde gezondheidsverklaring nooit op een onbeveiligde computer op. Verder raden wij aan om de gezondheidsverklaring nooit via e-mail te versturen.
Op interpolis.nl staat meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan
In ons Privacy Statement staat ook wat jouw rechten zijn.
De Medische Dienst bewaart jouw medische informatie in een dossier
 • Je hebt het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het ‘recht op inzage’.
 • Je kunt ook om een kopie vragen. Dit heet ‘recht op afschrift’.
 • Staan er fouten in je medisch dossier? En wil je dit laten aanpassen? Dan kun je dat aan ons vragen. Dat heet ‘recht op correctie’.
 • Je hebt ook het recht om het dossier te laten vernietigen. Je kunt ons vragen je medisch dossier te vernietigen. Dit heet ‘recht op verwijderen’. Dit kan alleen als de verzekering nog niet is gestart.
Je hebt het recht om als eerste te horen wat de uitslag is van de medische beoordeling
Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Dan geef je dat aan voordat je de gezondheidsverklaring invult. Bel  dan naar onze Medische Dienst: (013) 462 14 28. De Medische Dienst is er op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur. Behalve op feestdagen. Je krijgt meteen een medewerker van de Medische Dienst aan de lijn. Is het druk en moet je wachten? Dan duurt dit maximaal 5 minuten. Wil je teruggebeld worden? Dan kun je dit aangeven. Je betaalt voor het gesprek je normale belkosten.

Wil je gebruik maken van ‘het recht op eerste kennisneming’? Dan betekent dit wel dat het langer kan duren voordat de verzekering start. Je kunt ook aangeven dat je dit alleen wilt als blijkt dat wij je niet kunnen verzekeren. Of als wij een hogere premie vragen. Dan voorkom je dat jouw aanvraag vertraging oploopt als toch blijkt dat wij jou gewoon kunnen verzekeren.
Je hebt het 'blokkeringsrecht'
‘Blokkeringsrecht wil zeggen dat je geen toestemming geeft aan de Medische Dienst om de uitslag van de medische beoordeling door te geven aan onze afdeling Operations. Wil je gebruik maken van dit recht? Stuur dan een brief naar:

Interpolis Medische Dienst
DPL_MEDISCH ACCEPT
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

Let op: wij stoppen dan jouw aanvraag. Zonder medisch advies kun je deze verzekering namelijk niet afsluiten.
Je mag jouw aanvraag opnieuw laten beoordelen
Bijvoorbeeld als de uitslag van de beoordeling is dat de verzekering niet doorgaat. Je kunt aan onze Medische Dienst vragen of zij het medisch advies opnieuw bekijken. Stuur daarvoor een brief naar:

Interpolis Medische Dienst
DPL_MEDISCH ACCEPT
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

Daarin zet je de redenen waarom je dat vraagt. Vind je dat de Medische Dienst van verkeerde informatie is uitgegaan? Bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie over uw gezondheid bekend is? Of omdat je vindt dat er fouten zijn gemaakt bij het medisch onderzoek? Ook dan kun je aan de Medische Dienst vragen of zij hun medisch advies veranderen.
Geef veranderingen in jouw gezondheidssituatie altijd aan ons door
Verandert jouw gezondheidstoestand na een keuring of na het invullen van de gezondheidsverklaring? En hebben wij de polis nog niet gestuurd? Of zijn wij nog bezig met de medische beoordeling? Dan moet je de veranderingen in je gezondheidstoestand meteen doorgeven aan onze Medische Dienst. Je bent verplicht om dit aan ons door te geven. Dit noemen we mededelingsplicht. Geef je de verandering niet door? Dan heeft dit misschien gevolgen. We keren dan misschien niet of minder uit. Via e-mail houden we je op de hoogte van de status van jouw medische beoordeling.

Met een verandering in je gezondheidstoestand bedoelen wij: nieuwe klachten, verandering of verergering van klachten, het raadplegen van een arts, doorverwijzing naar een arts, medische onderzoeken, nieuwe of andere medicijnen, enzovoort.
Welke vragen wij mogen stellen en welke onderzoeken wij mogen doen
Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’.

 • De vragengrens bepaalt welke vragen wij mogen stellen. En welke onderzoeken wij mogen doen.
  Welke regels gelden, hangt af van het verzekerd bedrag. Is het bedrag hoger dan ‘de vragengrens’? Dan hebben verzekeraars meer mogelijkheden om informatie te verzamelen over de gezondheid van de verzekerde. Wat de vragengrens is lees je op: www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring

 • Verzeker je jezelf voor een bedrag onder de vragengrens?
  Dan zijn bepaalde vragen en onderzoeken niet toegestaan. Zoals vragen over erfelijke ziekten in jouw familie. Of de hiv-test. De verzekeraar mag maar in een paar situaties om een hiv-test vragen. Hierover lees je meer in de Hiv-gedragscode, die onderdeel is van het Protocol Verzekeringskeuringen. Dit protocol vind je op www.vanatotzekerheid.nl/begrippen/medische-keuring

  Bij een erfelijkheidsonderzoek wordt gekeken of je een aanleg hebt voor een erfelijke ziekte. Heb je al eens een erfelijkheidsonderzoek gehad? Maar is het verzekerd bedrag van je verzekering lager dan de vragengrens? Dan hoef je de uitkomst van dit onderzoek niet te melden. En ook niet te melden dat je dit onderzoek hebt ondergaan of een preventieve behandeling of operatie hebt gehad.

 • Verzeker je jezelf voor een bedrag boven de vragengrens?
  Als je een verzekering sluit boven de vragengrens, dan mogen verzekeraars vragen stellen over erfelijke ziekten van jezelf of jouw familie. Ook mogen ze vragen naar de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek en naar preventieve maatregelen die je hebt genomen (zoals een preventieve operatie).

 • Klachten of verschijnselen van een erfelijke ziekte moet je altijd melden.
  Ook als je een bedrag onder de vragengrens verzekert. Dat moet je dan melden aan de Medische Dienst.