Ik heb schade aan de accessoires van mijn bromfiets. Ben ik hiervoor verzekerd?

Ja. Voorwaarde is wel dat uw bromfiets WA Beperkt Casco of WA Volledig Casco is verzekerd. Uw accessoires zijn niet verzekerd als uw bromfiets alleen WA verzekerd is. Daarnaast moeten accessoires vast gemonteerd zijn aan de bromfiets.