inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Hoe is de premie van de zorgverzekering opgebouwd?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beslist wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Maar de hoogte van de basispremie verschilt per verzekeraar. De basispremie verschilt per verzekeraar en bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie.

 

De rekenpremie
De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

 

De premieopslag
Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

 

Reserves 
Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog.

De berekening voor 2018

Bekijk de berekening van de premie van onze basisverzekering 2018.
Premie 2018

Rekenpremie VWS 2018

Resultaat op zorgactiviteiten

Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten

Inzet verwachte beleggingsopbrengsten

Onttrekking aan reserves

Toevoeging aan reserves

Opslag winst 

Opslag in verband met collectiviteitskortingen

Opslag in verband met korting vrijwillig eigen risico

Opslag in verband met oninbare premies

Overig opslag

Gemiddelde premie excl. collectiviteitskortingen

Gemiddelde per maand

Bedrag per onderdeel premie

€ 1.324,-

- € 205,-

+ € 71.-

- € 3,-

-

+ € 51,-

-

-

+ € 31,-

+ € 1,-

+ € 4,-

€ 1.274,-

€ 106,18

De berekening voor 2017

Bekijk de berekening van de premie van onze basisverzekering 2017.

Premie 2017

Rekenpremie VWS 2017

Resultaat verevening en zorginkoop

Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten\

Inzet beleggingsopbrengsten

Onttrekking aan reserves

Toevoeging aan reserves

Opslag winst

Overig, incl. opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

Gemiddelde premie​ excl. collectiviteitskortingen

Per maandBedrag per onderdeel premie


+ ​€ 1.326,-

- € 133,-

+ € 76,10

- € 0,-

- € 52,40

​+ € 0,-

+ € 0,-

+ € 34,30​

€ 1.251,-

€ 104,25