inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Hoe is de premie van de zorgverzekering opgebouwd?

Basisverzekering voor iedereen 
De rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Dit pakket is voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. Toch rekenen verzekeraars voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, meer aan degene die helaas ziek is en zorg nodig heeft. Dit noemen we solidariteit. Omdat iedereen recht heeft op een zorgverzekering en verzekeraars iedereen voor de basisverzekering tegen dezelfde premie accepteren, verrekent de overheid deels het verschil in de zorgbehoefte van klanten (verevening zorginkoop). 

Opbouw premie 
Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en de verrekening voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Het totale bedrag aan premie dat voor de basisverzekering aan klanten in rekening wordt gebracht bestaat uit twee delen: 

1. De rekenpremie 
Deze premie is op Prinsjesdag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vastgesteld op € 1.326,- in 2017. Dit bedrag is de verwachting van de minister voor de zorgkosten. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie 
Deze premie bepaalt de verzekeraar. Deze premie beïnvloedt de uiteindelijke premie die u aan de zorgverzekeraar betaalt. 

De opslagpremie bestaat onder andere uit bedrijfskosten (zoals personeel, automatisering, gebouwen, enzovoorts) en het verschil tussen de landelijke inschatting van zorgkosten en de verwachte zorgkosten van de verzekeraar voor het aankomend jaar. Verder wordt de opslagpremie beïnvloed door de hoeveelheid reserves die een zorgverzekeraar heeft en financiële eisen waaraan een verzekeraar wettelijk moet voldoen. 

Reserves 
Er zijn wettelijke eisen waaraan een verzekeraar moet voldoen. Elke verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Omdat een verzekeraar vooraf een inschatting maakt wat de zorg gaat kosten in het aankomend jaar, blijkt achteraf of er geld van de premie overblijft of niet. Dan maak je winst of verlies. Elk jaar wordt dan gekeken of er via de premie geld terug kan naar de verzekerde (onttrekking reserves) of wordt toegevoegd aan de reserves voor tegenvallers in de toekomst.

Inschatting en berekeningen van premies zijn ingewikkeld. Hieronder vindt u de berekening van onze gemiddelde premie in 2017:


Premie 2017

Rekenpremie VWS 2017

Resultaat verevening en zorginkoop

Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten\

Inzet beleggingsopbrengsten

Onttrekking aan reserves

Toevoeging aan reserves

Opslag winst

Overig, incl. opslag i.v.m. collectiviteitskortingen

Gemiddelde premie​ excl. collectiviteitskortingen

Per maandBedrag per onderdeel premie


+ ​€ 1.326,-

- € 133,-

+ € 76,10

- € 0,-

- € 52,40

​+ € 0,-

+ € 0,-

+ € 34,30​

€ 1.251,-

€ 104,25