Hoe is de premie van de zorgverzekering opgebouwd?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beslist wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Maar de hoogte van de basispremie verschilt per verzekeraar. De basispremie verschilt per verzekeraar en bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie.

 

De rekenpremie
De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

 

De premieopslag
Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

 

Reserves 
Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog.

De berekening voor 2023

 

Premie 2023

Bedrag per onderdeel premie

  Rekenpremie VWS 2023 € 1.599,-
 

Resultaat op zorgactiviteiten

- € 101,- 
 

Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten

€ 65,- 
  Inzet verwachte beleggingsopbrengsten - € 4,- 
  Onttrekking aan reserves € 0,-
  Toevoeging aan reserves € 46,-
  Opslag winst € 0,-
  Opslag in verband met korting vrijwillig eigen risico € 28,-
   Opslag in verband met oninbare premies € 2,-
   Overige opslag € 6,-
   Belasting € 0,-
  Gemiddelde premie € 1.641,-
  Gemiddelde per maand € 136,75 

 

De berekening voor 2022

 

Premie 2022

Bedrag per onderdeel premie

  Rekenpremie VWS 2022 € 1.499,-
 

Resultaat op zorgactiviteiten

- € 62,- 
 

Bedrijfskosten inclusief schadebehandelingskosten

€ 66,- 
  Inzet verwachte beleggingsopbrengsten - € 1,- 
  Onttrekking aan reserves - € 76,-
  Toevoeging aan reserves € 0,-
  Opslag winst € 0,-
   Opslag in verband met collectiviteitskortingen € 0,-
  Opslag in verband met korting vrijwillig eigen risico € 41,-
   Opslag in verband met oninbare premies € 1,-
   Overige opslag € 7,-
   Belasting € 0,-
  Gemiddelde premie exclusief collectiviteitskortingen € 1.475,-
  Gemiddelde per maand € 122,92