Hoe presteerde Interpolis in 2017?

Basiszorgverzekering verlieslatend en lagere inzet kapitaal voor niet- kostendekkende premie 2018
Interpolis Zorg is onderdeel van Achmea Zorgverzekeringen dat over 2017 een negatief resultaat van 223 miljoen euro behaalde.
 
Afbeelding jaarcijfers Interpolis ZorgActief® 2017
Ons resultaat over 2017 is 124 miljoen euro lager in vergelijking met 2016. De inzet van kapitaal voor een niet-kostendekkende premie op de basiszorgverzekering was 294 miljoen euro lager dan in 2016. Hier tegenover staat echter een negatief effect op de ontwikkeling van de zorgkosten en afrekeningen oude jaren. Waar deze laatste in 2016 positief bijdroegen aan het resultaat, is deze ontwikkeling in 2017 negatief. Dit komt vooral door een lagere verwachte bijdrage voor schadejaar 2016 vanuit het Zorgverzekeringsfonds. 

 

Besteding premiegeld
Met ruim 5,2 miljoen verzekerden behaalde Achmea Zorgverzekeringen N.V. in 2017 13,5 miljard euro omzet. Het grootste gedeelte van het geld (13,3 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. De organisatiekosten bedroegen 413 miljoen euro. We liggen op koers met onze doelstelling om organisatiekosten te verlagen, maar ook in komende jaren willen we de organisatiekosten verder verlagen.
 
Een deel van ons vermogen hebben we belegd. Uit deze beleggingen behaalden we een rendement van 49 miljoen euro. We beleggen met name in obligaties. Hiermee is het risico dat onze opgebouwde reserves verloren gaan klein.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 142% en daarmee 12 procentpunt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van het negatieve resultaat over 2017 en het te verwachten negatieve resultaat over 2018 door de niet-kostendekkende premie. 
Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Wij houden meer reserves aan dan het minimaal noodzakelijke. Waarom Achmea reserves aanhoudt, leggen we uit in onderstaand filmpje.

Meer zorg uit elke euro premie

We blijven kijken naar mogelijkheden om meer zorg uit elke euro premie te halen. Door zelf efficiënter te werken, maar ook door samen te werken met zorgverleners en het stimuleren van een gezonde leefstijl van verzekerden. Een mooi voorbeeld hiervan is het terugdringen van de administratieve lastendruk in de zorgketen, zodat we meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de kern van onze bedrijfsvoering.


Bekijk het jaarverslag Achmea Zorgverzekeringen 2017.

Jaarcijfers basisverzekering 2017 Interpolis en toelichting bij sjabloon VWS