Jaarcijfers 2023 Interpolis Zorg

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekerings­activiteiten van het merk Interpolis bij horen, heeft over 2023 een positief resultaat van 277 miljoen euro behaald. 

Het resultaat is gestegen tot 277 miljoen.

Het resultaat over 2023 is 283 miljoen euro hoger in vergelijking met 2022 (6 miljoen euro negatief, herrekend op basis van de IFRS 9/17). Dit is vooral het gevolg van een hoger beleggingsresultaat. 

Ruim 15,5 miljard premiegeld is besteed aan lasten uit verzekerings­gerelateerde diensten.

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2023 15,6 miljard euro aan opbrengsten uit verzekerings­gerelateerde diensten behaald. Het grootste gedeelte van het geld (15,5 miljard euro) is besteed aan lasten uit verzekerings­gerelateerde diensten. Dit zijn met name zorgkosten.

​De opbrengsten uit verzekerings­gerelateerde diensten zijn hoger dan vorig jaar door hogere premies en een hogere vereveningsbijdrage. De lasten uit verzekerings­gerelateerde diensten voor het huidige jaar zijn hoger, als gevolg van hogere zorgkosten vanuit zorgkosteninflatie en hogere personeelskosten bij zorgaanbieders. Door hogere kosten, voornamelijk als gevolg van inflatie en de afname van het aantal verzekerden in 2023 ten opzichte van 2022, waren de bedrijfskosten per verzekerde hoger dan vorig jaar.

Het resultaat van beleggingen is gestegen.

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2023 is de waarde van de beleggingen gestegen voornamelijk als gevolg van hogere aandelenkoersen en gestegen rentes. We beleggen met name in obligaties.

De solvabiliteit is 162% en daarmee 3% lager dan in 2022.

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 162%, en is daarmee 3%-punt lager dan vorig jaar. Dit is vooral het gevolg van een hoger vereist kapitaal in verband met de verzekerdengroei in 2024. Hier staat tegenover dat het toegestaan Solvency II eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.