Jaarcijfers 2022 Interpolis Zorg

Achmea Zorgverzekeringen N.V., waar de zorgverzekeringsactiviteiten van het merk Interpolis bij horen, heeft over 2022 een positief resultaat van 118 miljoen euro behaald. 
Infographic: cijfers Interpolis Zorg 2022

Resultaat gestegen tot 118 miljoen; basis­zorgverzekeringen beperkt verlieslatend.

Het resultaat over 2022 is 103 miljoen euro hoger in vergelijking met 2021. De aanvullende verzekering laat een positief resultaat zien. De basiszorgverzekering is beperkt verlieslatend. 

Ruim 14 miljard premiegeld besteed aan zorgkosten; bedrijfskosten per verzekerde verlaagd.

Achmea Zorgverzekeringen N.V. heeft in 2022 14,8 miljard euro omzet behaald. Het grootste gedeelte van het geld (14,6 miljard euro) is besteed aan zorgkosten. Door hogere provisielasten als gevolg van de toename van het aantal verzekerden en hogere uitvoeringskosten voor de uitbreiding van wettelijke taken van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) stegen de organisatiekosten naar 452 miljoen euro. Deze effecten zijn gedempt door lagere personeelskosten als gevolg van nog niet of later ingevulde vacatures vanuit de krapte op de arbeidsmarkt en toenemende digitalisering van met name het klantcontact. Door de sterke toename van het aantal verzekerden in 2022 waren de bedrijfskosten per verzekerde lager dan vorig jaar. 

Het resultaat van beleggingen is gedaald.

Een deel van ons vermogen is belegd. Gedurende 2022 is de waarde van de beleggingen gedaald voornamelijk als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en stijgende rentes. De effecten hiervan zijn voor Achmea Zorgverzekeringen N.V. maar beperkt zichtbaar in het resultaat (11 miljoen euro), maar vooral in de afname van de herwaarderingsreserve in het Eigen Vermogen. In 2022 is de herwaarderingsreserve afgenomen met 196 miljoen euro (2021: 34 miljoen euro toename). We beleggen met name in obligaties.

De solvabiliteit is onveranderd: 165%.

De solvabiliteit van Achmea Zorgverzekeringen N.V. is 165% en is daarmee gelijk aan vorig jaar. De daling van de waarde van beleggingen wordt gecompenseerd door het positieve resultaat. Solide reserves zorgen ervoor dat we ook in de toekomst goed in staat zijn om zorgkosten te kunnen blijven vergoeden. Waarom Achmea reserves aanhoudt, wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.