Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Hoe snel kan ik bij een zorgverlener terecht?

Wij maken afspraken met door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Per zorgsoort beschrijven we welke afspraken dat zijn. 

 

Voor bepaalde zorgsoorten gelden er ook wettelijke normen waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Deze wettelijke normen heten treeknormen. Als deze treeknormen gelden, noemen we die hieronder.

Apothekers

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij een apotheek. Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor jou altijd binnen 45 minuten via een (dienst)apotheek beschikbaar.


Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de wettelijke treeknorm) bedraagt voor de apotheek 1 werkdag.

Fysio- en oefentherapie

Binnen 5 werkdagen kun je terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut. Een therapeut is bereikbaar binnen 30 kilometer.

 

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut 1 week.

GGZ/Crisiszorg

Bij nood is psychiatrische crisiszorg direct beschikbaar. Hiervoor maakten we in heel Nederland afspraken met een aantal GGZ-instellingen. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst, die hulp biedt aan jongeren en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Je kunt niet rechtstreeks contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. De crisisdienst beoordeelt op verzoek van de huisarts, meldkamer of politie. Een psychiatrische crisis moet je dus bij je huisarts melden. Ben je al in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg? Dan kun je bij je behandelaar vragen welke afspraken er voor je gelden in het geval van een psychiatrische crisis.

 

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaar om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zien cliënten zoveel mogelijk op locatie. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de naasten snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

 

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals afgesproken in de landelijk overeengekomen treeknormen:

 

   Omschrijving Treeknormen
Aanmeldwachttijd De tijd tussen het moment dat je belt voor een afspraak en de dag dat je daadwerkelijk terechtkunt.  4 weken
Behandelingswachttijd tot aan diagnose I Het aantal weken tussen het 1e contact met je zorgaanbieder en de diagnose.  4 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek.  6 weken
Behandeling I+II Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf 1e contact tot behandeling
 10 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek  7 weken


Huisartsenzorg

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op huisartsenzorg. Tijdens de avond, nacht en in het weekend kun je via je eigen huisarts horen waar je terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijgt je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.


Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de huisartsenzorg: 3 werkdagen, waarbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet plaatsvinden.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen kun je 5 dagen per week tijdens kantooruren terecht bij je hulpmiddelenleverancier. Voor een aantal hulpmiddelen is de leverancier 24 uur per dag bereikbaar:

 • Hulpmiddelen voor ademhalingsondersteuning
 • Anti decubitusmateriaal
 • Diabeteshulpmiddelen
 • Incontinentiehulpmiddelen
 • Stomahulpmiddelen
 • Infuustherapie
 • Sondevoeding
 • Tracheostoma
 • Verbandhulpmiddelen
 • Personenalarmering
 • Verpleegbedden en toebehoren
 • Kinderhulpmiddelen
 • Mobiliteitshulpmiddelen zoals; trippelstoelen en douche- en toilethulpmiddelen

De dikgedrukte hulpmiddelen worden binnen Nederland binnen 6 uur geleverd. Voor de overige hulpmiddelen is de levertijd maximaal 1 week. Voor op maat gemaakte hulpmiddelen zoals orthopedisch schoeisel en prothesen kan de levertijd oplopen tot 3 maanden, afhankelijk van het hulpmiddel. Neem voor exacte informatie hierover contact op met je leverancier.

Wijkverpleging

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag vragen om wijkverpleegkundige zorg als je hiervoor een indicatie hebt. Deze indicatie geeft een wijkverpleegkundige bij je in de buurt af. Samen met de wijkverpleegkundige bespreek je welke zorg je wanneer nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in jouw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg ontvangt. Ook is de wijkverpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar als je plotseling extra zorg nodig hebt.

 

Voor wijkverpleging maakten wij met zorgaanbieders afspraken over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn volgens de treeknormen. Afwijken is alleen mogelijk bij overmacht zoals landelijke tekorten aan personeel.

 

De treeknormen zijn:

 • Acute situaties: direct
 • Thuiszorg: binnen 6 weken

Verloskunde en kraamzorg

Je kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag vragen om verloskundige zorg. Je verloskundige geeft aan wanneer zij bereikbaar is 's avonds, 's nachts en in het weekend.


Voor begeleiding van de bevalling door de kraamzorgorganisatie zorgt de verloskundige ervoor dat de kraamverzorgende op tijd een signaal krijgt. De kraamzorgaanbieder zorgt dat de kraamverzorgende uiterlijk binnen 1 uur na oproep, door of namens de verloskundige, voor ondersteuning op het opgegeven adres aanwezig is. De kraamverzorgende is dan binnen 1 uur ter plekke.

Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde die zich voor de 5maand van de zwangerschap aanmeldt en in hun werkgebied woont kraamzorg. Ook tijdens vakanties en feestdagen kun je gebruikmaken van kraamzorg. Daarnaast is kraamzorg 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.


Via de Zorgzoeker zie je met welke verloskundigen en kraamcentra in je omgeving wij afspraken hebben gemaakt.

Ziekenhuiszorg

Je kunt voor medisch-specialistische zorg bij je in de buurt terecht nadat bijvoorbeeld je huisarts je doorverwees. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken noemen we treeknormen. Zorgaanbieders moeten zich aan deze afspraken houden, maar er kan sprake zijn van overmacht zoals landelijke tekorten aan medisch personeel. Als een zorgaanbieder je niet op tijd kan behandelen, wijst hij je op zorgbemiddeling via de Interpolis Zorglijn. Je mag ook altijd zelf bellen met de Interpolis Zorglijn.

 

Voor spoedzorg kun je terecht bij je huisarts. Die verwijst je als het nodig is door naar het ziekenhuis. Kun je niet eerst langs de huisarts? Dan kun je 7 dagen in de week, 24 uur per dag terecht op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

 

De treeknormen zijn:

 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80% binnen 4 weken, maximaal 6 weken
 • Wachttijd klinische behandeling: 80% binnen 5 weken, maximaal 7 weken

Daarnaast zijn er speciale normen voor hartchirurgie (12 weken) en voor radiotherapie, namelijk:

 • Acuut (bijvoorbeeld bij dreigende dwarslaesie): 100% binnen 1 dag
 • Sub-acuut (bijvoorbeeld botmetastasen met ernstige pijnklachten): 80% binnen 7 dagen
 • Overige indicaties (planbare behandeling): 80% binnen 21 dagen