Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg:

Hoe snel kan ik bij een zorgverlener terecht?
Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Wij geven per zorgsoort kort aan wat voor afspraken dat zijn. En wat je van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten. Voor bepaalde zorgsoorten gelden er ook wettelijke normen waarbinnen de zorg geleverd moet worden. Deze wettelijke normen heten treeknormen. Als deze treeknormen gelden, dan noemen we deze hieronder ook.

Apothekers

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij een apotheek. Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor jou via een (dienst)apotheek beschikbaar. De geneesmiddelen worden geleverd binnen 24 uur of zo veel eerder als dit in het kader van de (medicamenteuze) behandeling nodig wordt geacht.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de wettelijke treeknorm) bedraagt voor de apotheek: 1 werkdag.

Fysio- en oefentherapie

Binnen 5 werkdagen kun je terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut. Een therapeut is bereikbaar binnen 30 kilometer.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut: 1 week.

GGZ/Crisiszorg

Bij nood is een psychiatrische crisis zorg direct beschikbaar. Hiervoor zijn in heel Nederland afspraken met een aantal GGZ-instellingen gemaakt. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst, welke hulp biedt aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.

Je kunt niet rechtstreeks contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. Over het algemeen vinden beoordelingen door de crisisdienst plaats op verzoek van de huisarts, meldkamer of politie. Meld je in geval van een psychiatrische crisis dus bij je huisarts. Ben je al in behandeling in de geestelijke gezondheidszorg dan kun je bij jouw behandelaar vragen welke afspraken er voor jou gelden in het geval van een psychiatrische crisis.

Bij de crisisdienst staan hulpverleners 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om eerste hulp te bieden aan mensen met acute problemen variërend van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zullen in principe cliënten zoveel mogelijk op locatie zien. Uitgangspunt van de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis direct een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals vastgelegd in de landelijk overeengekomen Treeknormen:

Fase Omschrijving Treeknormen
Aanmeldwachttijd De tijd tussen het moment dat je belt voor een afspraak en de dag dat je daadwerkelijk terechtkunt. 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan diagnose I Het aantal weken tussen het 1econtact met je zorgaanbieder en de diagnose. 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek. 6 weken
Behandeling I+II Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf 1econtact tot behandeling 10 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek 7 weken

 

Huisartsenzorg

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op huisartsenzorg. Tijdens de avond, nacht en in het weekend hoor je via jouw eigen huisarts waar je terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijg je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon.

Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de huisartsenzorg: 3 werkdagen, waarbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet plaatsvinden.

Hulpmiddelen

 • MRA: gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
 • Apparatuur voor positieve uitademingsdruk: gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
 • Slaappositietrainer: gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
 • Slaapapneu: 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: binnen 24 uur
 • Slijmuitzuig apparatuur: 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Spoed: 4 uur
 • Tracheostoma: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
 • Vernevelapparatuur: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
 • Zuurstof: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
 • Anti decubitusmateriaal: 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur
 • Infuustherapie: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
 • Diabetespomp: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
 • Sondevoeding en -therapie: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
 • Personenalarmering: 24/7 bemande alarmcentrale
 • Verpleegbedden en toebehoren: 24 uur per dag. Spoed: 6 uur
 • Mobiliteitshulpmiddelen: 24 uur per dag. Spoed: 6 uur
 • Kinderhulpmiddelen: 24 uur per dag. Spoed: 4-6 uur
 • Diabeteshulpmiddelen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
 • Incontinentiehulpmiddelen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
 • Stomahulpmiddelen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
 • Verbandhulpmiddelen: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur

Wijkverpleging

Je kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg, als je hiervoor een indicatie hebt. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreek je welke zorg je wanneer nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in jouw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat je op de afgesproken tijden zorg ontvangt. Ook is de wijkverpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar in het geval je plotseling extra zorg nodig hebt.

Voor wijkverpleging hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn conform de treeknormen. Deze treeknormen zijn landelijk afspraken tussen betrokken partijen in de gezondheidszorg. De afspraken over wachttijden zijn een resultaatsverplichting voor de zorgaanbieders. Afwijken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen zoals landelijke tekorten aan personeel of overmacht situaties.

De normen zijn als volgt gedefinieerd:

 • Acute situaties: direct
 • Thuiszorg: binnen 6 weken

Ziekenhuiszorg

Je kunt voor medisch-specialistische zorg terecht bij jou in de buurt, nadat je bent verwezen door bijvoorbeeld jouw huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken volgen de landelijk afspraken over wat men in Nederland een acceptabele wachttijd vindt: de treeknormen.

Zorgaanbieders zijn aan deze afspraken gehouden, maar er kan sprake zijn van overmacht zoals landelijke tekorten aan medisch personeel of andere overmachtsituaties. Als een zorgaanbieder jou niet op tijd kan behandelen, dan zal hij jou erop wijzen om contact op te nemen met zorgbemiddeling van Zilveren Kruis. Je mag ook altijd zelf contact met ons opnemen voor zorgbemiddeling. Onze ZorgCoach helpt je graag.

Voor spoedzorg kun je terecht bij de huisarts en in de avond, nacht en het weekend bij de huisartsenpost (HAP). Die kan dan als het nodig is jou doorverwijzen naar het ziekenhuis. Als je niet eerst langs de huisarts kunt, dan kun je 7 dagen in de week, 24 uur per dag een beroep doen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De treeknormen zijn als volgt:

 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80% < 4 weken, maximaal 6 weken 
 • Wachttijd klinische behandeling: 80% < 5 weken, maximaal 7 weken 

Verloskunde en kraamzorg

Je kunt 7 dagen in de week, 24 uur per dag vragen om verloskundige zorg. Je verloskundige geeft aan wanneer zij bereikbaar is 's avonds, 's nachts en in het weekend. Voor begeleiding van de bevalling door de kraamzorgorganisatie zorgt de verloskundige ervoor dat de kraamverzorgende op tijd een signaal krijgt. De kraamzorgaanbieder zorgt dat de kraamverzorgende door of namens de verloskundige, voor ondersteuning op het opgegeven adres aanwezig is. 

Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde die zich voor de 5maand van de zwangerschap aanmeldt en in hun werkgebied woont kraamzorg. Ook tijdens vakanties en feestdagen kun je gebruikmaken van kraamzorg. Daarnaast is kraamzorg 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.

Via de Zorgzoeker zie je met welke verloskundigen en kraamcentra in je omgeving wij afspraken hebben gemaakt.