Omzetplafonds

 

Met gecontracteerde zorgverleners spreken wij ieder jaar af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. De zorgverlener verdeelt het geld over het jaar. Hierdoor moet u misschien langer wachten op een afspraak. En soms is het geld op. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen.


Krijgt u hiermee te maken? De Interpolis ZorgConsulent helpt u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Neem hiervoor contact op met de Interpolis Zorglijn. Er is in uw regio voldoende zorg ingekocht. Door deze afspraken zorgen wij er samen voor dat de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft. U kunt ook contact opnemen met de zorgverlener.

Voor welke zorg spreken wij omzetplafonds af?

Wij hebben omzetplafonds afgesproken met:
 • ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
 • GGZ-zorgverleners
 • wijkverpleegkundige zorgverleners
 • zorgverleners die eerstelijns verblijf zorg bieden
 • zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg
 • aanvullende geneeskundige zorg door specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (vanaf 1 januari 2020)
In de Zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben en waar mogelijk sprake is van beperkte toegang. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij gecontracteerd beweegt.

Voor welke polissen geldt het omzetplafond?

Het omzetplafond geldt voor al onze basisverzekeringen.

Wat voor gevolgen heeft het bereiken van een omzetplafond voor u?

De zorgverlener stelt een patiëntenstop in. U wilt behandeld worden in:

Ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. Het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:
 • met spoed zorg nodig hebben (acute zorg);
 • geboortezorg nodig hebben;
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.

Valt u niet onder 1 van de bovenstaande groepen? Onze ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek in een ander ziekenhuis waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag verschilt het waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.

 

GGZ-zorgverleners 
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. De GGZ-zorgverlener kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.

 

Bent u nieuwe patiënt? De ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek bij een andere GGZ-zorgverlener waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag verschilt het waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.

 

Hebt u met spoed zorg nodig? Dan kunt u altijd terecht bij de regionale GGZ-crisisdienst.


Wijkverpleegkundige zorgverleners 
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. De aanbieder van wijkverpleegkundige zorg kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts);
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.

Valt u niet onder 1 van de bovenstaande groepen? De ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek bij een andere aanbieder voor wijkverpleegkundige zorg waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag verschilt het waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.

 

Zorgverleners die eerstelijns verblijf zorg bieden
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. De aanbieder van eerstelijns verblijf zorg kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts);
 • al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.
Valt u niet onder 1 van de bovenstaande groepen? De ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek bij een andere aanbieder voor eerstelijns verblijf zorg waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag zal verschillen waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.

 

Zorgaanbieders voor Geriatrische revalidatiezorg
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. De instelling voor geriatrische revalidatiezorg kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.

Bent u nieuwe patiënt? De ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek in een andere geriatrische revalidatie instelling waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag verschilt het waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.

Aanvullende geneeskundige zorg door specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (vanaf 1 januari 2020)
Als een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop heeft dat gevolgen. De specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten kan tijdens het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van Interpolis meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die al onder behandeling zijn voor hun huidige zorgvraag.

 

Bent u nieuwe patiënt? De ZorgConsulent helpt u met het vinden van een plek bij een andere specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten waar u de zorg krijgt die u nodig hebt. Per zorgvraag verschilt het waar dit is. U bereikt de ZorgConsulent door contact op te nemen met de Interpolis Zorglijn.