Omzetplafonds

Waarom maken wij contractafspraken met zorgverleners over de zorg? 

Wij willen dat je goede zorg krijgt als je zorg nodig hebt. Daarom maken we elk jaar met meer dan 60.000 zorgverleners afspraken over de kwaliteit van de zorg, de hoeveelheid zorg die de zorgverlener levert en de prijs die wij voor de zorg betalen. Zo blijft de zorg bereikbaar voor jou en al onze verzekerden én houden we de zorg met elkaar betaalbaar. 

We leggen afspraken vast in een contract.

Elk jaar leggen we de afspraken die we maken met onder andere ziekenhuizen en GGZ-instellingen vast in een contract. Met zo’n contract garanderen we dat de zorg die de zorgverlener aan onze verzekerden levert, wordt betaald tot een bepaald maximum. Door deze contractafspraken die we samen maken weet de zorgverlener hoeveel behandelingen hij dat jaar kan uitvoeren. Maar ook hoeveel geld hij daarvoor krijgt. We noemen dat een omzetplafond. Door deze afspraken kunnen we de premie van de zorgverzekering betaalbaar houden.

Met welke zorgverleners spreken we een omzetplafond af?

Met de volgende zorgverleners spreken wij een omzetplafond af in de gezamenlijke contractafspraken:
 • Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.
 • Een deel van de GGZ-zorgverleners.
 • Wijkverpleegkundige zorgverleners.
 • Zorgverleners die eerstelijnsverblijfzorg bieden.
 • Zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg.
 • Zorgaanbieders voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP).

Wat gebeurt er als de zorgverlener het maximum aantal behandelingen heeft uitgevoerd?

Dan gaan we altijd eerst met de zorgverlener in gesprek. We zoeken samen naar een oplossing. Soms maken we extra omzetafspraken met de zorgverlener. Bijvoorbeeld als er in de regio te weinig andere zorgverleners zijn om de zorg te geven. Zijn er genoeg andere zorgverleners in de regio, dan is een extra omzetafspraak niet nodig.

Wat betekent dit voor jou als verzekerde?

In de meeste gevallen verandert er voor jou helemaal niets. Je kunt gewoon terecht bij je zorgverlener:
 • Als je al onder behandeling bent bij deze zorgverlener.
 • Als je met spoed zorg nodig hebt in een ziekenhuis.
 • Als je met spoed geestelijke gezondheidszorg nodig hebt. Dan kun je altijd terecht bij de regionale ggz-crisisdienst.
 • Als je geboortezorg nodig hebt in een ziekenhuis.
 • Bij wijkverpleging en eerstelijns verblijf: als je een indicatie hebt voor palliatief terminale zorg (door een arts).
Als een zorgverlener het omzetplafond heeft bereikt, dan is het mogelijk dat die je niet kan helpen als je een nieuwe behandeling nodig hebt. De zorgverlener vermeldt dat dan op zijn website. Voor een nieuwe behandeling kun je dan wel bij een andere zorgverlener in je regio terecht. 

Hoe weet ik met welke zorgverleners er omzetafspraken zijn gemaakt?

In de zorgzoeker zie je met welke zorgverleners we omzetafspraken hebben gemaakt. Je ziet dit als je bij de zorgverlener van jouw keuze met de muis over het vinkje bij het contract beweegt. We maken alleen omzetafspraken met zorgverleners over zorg uit onze basisverzekeringen. 

Heb je hulp nodig om een andere zorgverlener te vinden?

De Interpolis ZorgCoach helpt je graag bij het vinden van een andere zorgverlener. De ZorgCoach is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Het telefoonnummer is 071 364 02 59. Wil je toch naar deze zorgverlener, dan zal je met je behandeling moeten wachten tot het nieuwe kalenderjaar.