Wat is Gecombineerde Leefstijl Interventie?

Advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag
Het doel van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is ondersteuning bij gedragsverandering en daardoor een gezonde leefstijl voor jou. GLI is een zorgprogramma van 24 maanden dat bestaat uit een persoonlijke intake, een behandelfase van 12 maanden en een onderhoudsfase van 12 maanden.

 

Wanneer krijg je GLI vergoed?
GLI vergoeden wij uit de basisverzekering voor mensen die een gezondheidsrisico lopen door een matig verhoogd gewicht. Je huisarts kan je doorverwijzen voor de GLI naar een leefstijlcoach:

  • als je een BMI hebt tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
  • als je een BMI hebt van 25 tot 30 met een normale buikomvang, in combinatie met co-morbiditeit. Wij spreken van een co-morbiditeit als er een risicofactor is voor hart- en vaatziekten of suikerziekte (Diabetes Mellitus type 2)
  • als je een BMI hebt hoger dan 30 (ook met ‘normale’ buikomvang)

Je betaalt geen eigen risico. 

 

Meer over de vergoeding van GLI 
Let op! Maak eerst een keuze tussen de verzekeringen ZorgActief of ZorgCompact.

 

Waar kun je terecht voor GLI?
Voor GLI contracteert Interpolis zorggroepen. Dit zijn groepen waarin huisartsen zich hebben verenigd. Deze zorggroepen maken afspraken met leefstijlcoaches die de GLI uitvoeren, samen met jou. Je vindt alle door ons gecontracteerde zorggroepen op onze Zorgzoeker.

 

GLI is voor alle partijen een nieuwe vorm van zorg
Interpolis probeert voor alle verzekerden de GLI binnen een reisafstand van 30 minuten aan te bieden. Omdat de GLI een nieuwe vorm van zorg is, merken we dat het nu nog lastig is om voldoende geschikte zorggroepen te contracteren. Wij vergoeden daarom alle niet-gecontracteerde zorg tot het maximaal wettelijk tarief. Natuurlijk blijven we ons inspannen om meer zorggroepen te contracteren.

 

Je hebt wel toestemming nodig als je gebruik maakt van een niet gecontracteerde zorgverlener 
Er zijn tot nu toe 3 GLI programma’s erkend door het RIVM en alleen deze worden vergoed uit de basisverzekering: de beweegkuur GLI, Slimmer en COOL. Informatie over deze programma's vind je op de website van het RIVM. Helaas bieden niet alle leefstijlcoaches en zorggroepen de erkende GLI programma’s aan. We controleren via een toestemmingsformulier of je het juiste programma kunt volgen. De niet-gecontracteerde zorgverlener vraagt de toestemming voor je aan. Je zorgverlener vindt het aanvraagformulier op de website van Zilveren Kruis. 

 

Heb je nog vragen over GLI? Stel ze gerust!
Neem contact op met de Interpolis Zorglijn