Welke hulp krijg ik bij psychische problemen?

Veel mensen krijgen in hun leven wel eens psychische problemen. Voor lichte klachten kunt u naar de huisarts. Uw arts kan u ook verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De basisverzekering vergoedt GGZ vanaf 18 jaar.

De huisarts kan lichte klachten behandelen

In veel huisartsenpraktijken kunt u psychologische hulp krijgen van de huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Het zijn meestal korte behandelingen. U krijgt bijvoorbeeld een paar gesprekken of u volgt een online zelfhulpprogramma.

 

GGZ is er voor lichte tot zware problemen

Bij lichte tot zware problemen kunt u een verwijzing krijgen voor een hulpverlener binnen de GGZ. U gaat dan bijvoorbeeld naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hiervoor hebt u eerst een verwijzing nodig. U kunt 3 soorten behandelingen krijgen:

  • Basis GGZ (lichte tot matige problemen)
  • Gespecialiseerde GGZ (zware problemen)
  • Psychiatrisch ziekenhuisverblijf (zware problemen)
De gemeente regelt GGZ tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen een verwijzing krijgen voor jeugd-GGZ. Voor jeugd-GGZ kunt u terecht bij uw gemeente. Ook de vergoeding regelt u via de gemeente. U leest meer op de website Regelhulp.nl.


Voor andere hulp is een aanvullende verzekering nodig

Wilt u graag een andere aanpak van uw klachten? Met een aanvullende verzekering hebt u meer mogelijkheden. Wij hebben vergoedingen voor:

  • Beweegzorg
  • Leefstijltrainingen
  • Slaapcursus 

Meer informatie over onze vergoedingen vindt u in de vergoedingentool.