Welke hulp krijg ik bij psychische problemen?

Veel mensen krijgen te maken met psychische klachten. Voor lichte klachten zoals stress of burn-out klachten kunt u naar de huisarts. Veel huisartsen maken gebruik van een Praktijkondersteuner GGZ voor deze klachten. Uw arts kan u ook verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De basisverzekering vergoedt GGZ vanaf 18 jaar.

De huisarts kan lichte klachten behandelen

In veel huisartsenpraktijken kunt u psychologische hulp krijgen van de huisarts of een praktijkondersteuner GGZ. Het zijn meestal korte behandelingen zoals een behandeling tegen een burn-out of lichte depressie. U krijgt bijvoorbeeld een paar gesprekken of u volgt een online zelfhulpprogramma. U betaalt hiervoor geen eigen risico. 

 

Extra vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
Wij vinden het belangrijk om u te ondersteunen met een paar oplossingen naast de zorg vanuit de huisarts. Wilt u een andere aanpak? Vanuit de aanvullende verzekering kent Interpolis de volgende vergoedingen: 

 • Zelfhulpmodules van mirro.
 • Slaapcursus online en offline. ZorgCompact vergoed alleen online slaapcursus.
 • Leefstijltrainingen. Alleen vergoeding vanuit ZorgActief.
 • Beweegzorg. Alleen vergoeding vanuit ZorgActief.
 • Meer informatie over onze vergoedingen vindt u in de vergoedingentool.

   

   

  GGZ vanuit de basisverzekering is er voor lichte tot zware problemen

  Bij lichte tot zware problemen is een verwijzing nodig voor een hulpverlener binnen de GGZ. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U gaat dan bijvoorbeeld naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Hiervoor hebt u eerst een verwijzing nodig. U kunt 3 soorten behandelingen krijgen:

  • Basis GGZ (lichte tot matige problemen)
  • Gespecialiseerde GGZ (zware problemen)
  • Psychiatrisch ziekenhuisverblijf (zware problemen)
  De gemeente regelt GGZ tot 18 jaar

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen een verwijzing krijgen voor jeugd-GGZ van de huisarts. Voor jeugd-GGZ kunt u terecht bij uw gemeente. Ook de vergoeding regelt u via de gemeente. U leest meer op de website Regelhulp.nl.