Werkt Interpolis ook samen met gemeenten?

Wij werken actief samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Door gezamenlijke plannen en afspraken ondersteunen we jou bij de best passende zorg.

Als je gebruik moet maken van zorg heb je in veel gevallen te maken met ons (voor zorg uit je basis- en/of aanvullende zorgverzekering). Of met het zorgkantoor voor langdurige zorg (Wlz) én met de gemeente (Wmo en/of Jeugdwet). Deze organisaties hebben allemaal een rol in het betalen en organiseren van de zorg. Daarbij is goede samenwerking tussen deze organisaties van groot belang om je de ondersteuning te bieden die nodig is.

Onze ambitie: afstemming van het zorgaanbod met aandacht voor kwaliteit van leven

Wij willen samen met gemeenten een op elkaar afgestemd zorgaanbod bieden met daarbij alle aandacht voor de kwaliteit van leven. Van iemand die ouder wordt en daarbij diverse vormen van zorg nodig heeft, tot een jongere met een chronische ziekte of iemand met psychische problemen.

Onze uitgangspunten zijn:
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
  • Het bevorderen dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat wordt geleverd én mensen zelf de regie hebben/houden over hun zorgproces.
  • Als zorg en hulp thuis nodig is, ervaren mensen geen ‘schotten’ tussen de verschillende wetten die de zorg en financiering daarvan regelen.
  • Het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen die zorg aanbieden/regisseren (huisarts, wijkverpleegkundige, wijkteam, et cetera).
  • Het bundelen van onze krachten en goede samenwerking blijven we als organisaties optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.
Wij streven ernaar (vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van je basis- en/of aanvullende verzekering) om ook op gemeentelijk niveau passende zorg mogelijk te maken. Passende zorg, die aansluit op de vraag en behoefte van de klant tegen aanvaardbare kosten. Daardoor kunnen we de toegang tot zorg voor nu en straks blijven waarborgen en de premie op een passend niveau houden.

De afspraken met de verschillende gemeentes in Nederland worden binnen Achmea door Zilveren Kruis voor Interpolis gemaakt. Meer informatie over de afspraken en samenwerkingsverbanden lees je hier.