Mensen op een zeilboot die een vaartocht maken op het water. Met de Bootverzekering van Interpolis kunt u uw boot verzekeren tegen schade en diefstal.

Bootverzekering

Kies de bootverzekering die past bij u en uw boot

  • scheepsuitrusting onbeperkt verzekerd
  • 24/7 hulp van de Interpolis alarmcentrale
  • uit te breiden met een Opvarendenverzekering

Wat is een bootverzekering?

Stel u hebt met uw zeilboot een aanvaring. Het is mogelijk dat u materiële schade of letselschade veroorzaakt aan anderen. Met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor uw boot bent u hiervoor verzekerd. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreidere bootverzekering: WA met beperkt casco of volledig casco. Dan is ook uw eigen boot verzekerd tegen schade. Een bootverzekering wordt ook wel een pleziervaartuigverzekering genoemd.

Wat verzekert u met de bootverzekering?

Het wordt steeds drukker op het water. De risico's op het water nemen daardoor toe. Ook bij stalling van de boot loopt u risico. Met de bootverzekering kiest u tegen welke risico's u zich verzekert.

Schade aan anderen
Lichamelijk letsel en materiële schade tot € 10.000.000,-
Schade aan uw eigen vaartuig
Lichting en opruiming gezonken vaartuig
Inbraak of diefstal
Inboedel en uitrusting
Brand of storm
Vandalisme
Aanvaring

Aanvullend te verzekeren

De dekking WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco kunt u uitbreiden met de Opvarendenverzekering.
Opvarendenverzekering
Goed verzekerd het water op
Op het water kunnen u en uw opvarenden bij een onverwachte gebeurtenis letselschade oplopen. Ook kunnen uw spullen beschadigd raken. Wilt u daarvoor goed verzekerd zijn? Dan is de Opvarendenverzekering een goede aanvullende dekking op de Interpolis Bootverzekering.

Schade aan personen en spullen zijn verzekerd
De Opvarendenverzekering betaalt de kosten bij letselschade aan alle personen, ook de schipper, die op de boot aanwezig zijn. Ook is schade aan spullen in of op de boot of verzekerd.
Deze verzekering is onderdeel van de

Interpolis Alles in één Polis®

Sluit u verzekeringen af in meerdere rubrieken? Dan krijgt u korting die kan oplopen tot 12%.

Vrouw zit aan tafel en pakt kleurpotloden. Met de Alles in een Polis heeft u 1 pakket voor al uw schadeverzekeringen.
Aantal rubrieken en bijbehorende korting
1
rubriek
2
rubrieken
3
rubrieken
4
rubrieken
5
rubrieken
0%
korting
3%
korting
6%
korting
9%
korting
12%
korting
Preventie-eisen om diefstal te voorkomen
Deze preventiemaatregelen gelden bij WA beperkt casco en WA volledig casco. De preventiemaatregelen staan genoemd in de voorwaarden Pleziervaartuig onder het kopje 'Wat moet u doen om diefstal te voorkomen?'. Hieronder staan een aantal voorbeelden van preventiemaatregelen:
  • Maak de boot, buitenboordmotor en bijboot vast met een goedgekeurd slot, ketting of kabel.
  • Berg losse spullen voor zover mogelijk op in een goed afgesloten ruimte.
  • Neem diefstalgevoelige spullen zoals navigatieapparatuur mee naar huis. 
Het CCV stelde een lijst met goedgekeurde sloten op. 
Schade-aangifteformulier
Wat is niet verzekerd
Ga voor een compleet overzicht naar het kopje 'Niet verzekerd' in de voorwaarden Pleziervaartuig. Dan weet u precies waar u aan toe bent. 
Niet verzekerd is bijvoorbeeld:
  • schade door opzet of grove schuld
  • schade door gebruik van alcohol of drugs
  • herstel van schade door slijtage, onvoldoende onderhoud en langzaam inwerkende weersinvloeden
Varen in het buitenland
Vaart u in het buitenland? Of doet u mee aan officiële wedstrijden? Dan hebt u in veel situaties een internationaal verzekeringsbewijs (IVB), een Griekenland certificaat (GC) of een Italië certificaat (IC) nodig. Neem hiervoor op tijd contact op met uw Rabobank

Ook interessant voor u?

Jachtverzekering

Bent u de bezitter van een jacht en gaat u daarmee graag het water op? Zorg dan voor een passende verzekering. In sommige wateren en jachthavens is een WA-verzekering verplicht.

Grote jachtboot op water.

Motorboot verzekeren

Gaat u het water op met uw motorboot? Dan wilt u goed verzekerd zijn. In sommige wateren is een WA-verzekering verplicht. Verzeker u voor schade aan anderen en schade aan uw eigen motorboot.

Twee bootjes varen op het water.

Speedboot verzekeren

Gaat u met uw speedboot het water op? Zorg voor een passende verzekering. In sommige wateren is een WA-verzekering verplicht. Verzeker u voor schade aan anderen en schade aan uw eigen boot.

Speedboot vaart in hoge snelheid op water.