Wat is een bootverzekering?

Stel u heeft met uw zeilboot een aanvaring. Het is mogelijk dat u materiële schade of letselschade veroorzaakt aan anderen. Met een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor uw boot bent u hiervoor verzekerd. Ook kunt u kiezen voor een uitgebreidere bootverzekering: WA + Beperkt casco of Volledig casco. Dan is ook uw eigen boot verzekerd tegen schade. Een bootverzekering wordt ook wel een pleziervaartuigverzekering genoemd.

Wat verzekert u met de bootverzekering?

Het wordt steeds drukker op het water. Het risico op een aanvaring of ongeluk neemt daardoor toe. Ook bij stalling van uw boot loopt u risico's. Met de bootverzekering van Interpolis kiest u tegen welke risico’s u zich verzekert.

Schade aan anderen
Lichamelijk letsel en materiële schade tot € 10.000.000,-
Schade aan uw eigen vaartuig
Lichting en opruiming gezonken vaartuig
Verhuur (maximaal 4 weken per jaar)
Wildwatervaren
Scheepsuitrusting en inboedel onbeperkt meeverzekerd
Inboedel en uitrusting
Brand of storm
Diefstal of vermissing
Aanvaring

Aanvullend te verzekeren

De dekking WA, WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco kunt u uitbreiden met de Opvarendenverzekering.
Opvarendenverzekering
Goed verzekerd het water op
Op het water kunnen u en uw opvarenden bij een onverwachte gebeurtenis letselschade oplopen. Ook kunnen uw spullen beschadigd raken. Wilt u daarvoor goed verzekerd zijn? Dan is de Opvarendenverzekering een goede aanvullende dekking op de Interpolis Bootverzekering.

Schade aan personen en spullen zijn verzekerd
De Opvarendenverzekering betaalt de kosten bij letstelschade aan alle personen die op de boot aanwezig zijn, inclusief de schipper. Ook is schade aan spullen in of op de boot verzekerd.

Sluit u verzekeringen af in verschillende rubrieken op de Alles in één Polis?

Dan krijgt u pakketkorting die kan oplopen tot 12%
Reizen
Mens & gezondheid
Wonen
Verkeer
Recht, geld & inkomen

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.
Preventie-eisen om diefstal te voorkomen
Deze preventiemaatregelen gelden bij WA + Beperkt Casco en WA + Volledig Casco. De preventiemaatregelen staan genoemd in de voorwaarden Pleziervaartuig onder het kopje 'Wat moet u doen om diefstal te voorkomen?'. Hieronder staan een aantal voorbeelden van preventiemaatregelen:
  • Maak de boot, buitenboordmotor en bijboot vast met een goedgekeurd slot, ketting of kabel.
  • Berg losse spullen voor zover mogelijk op in een goed afgesloten ruimte.
  • Neem diefstalgevoelige spullen zoals navigatieapparatuur mee naar huis. 
Het CCV stelde een slotenlijst vaartuigbeveiliging op. 
Schade-aangifteformulier
Wat is niet verzekerd
Ga voor een compleet overzicht naar het kopje 'Niet verzekerd' in de voorwaarden Pleziervaartuig. Dan weet u precies waar u aan toe bent. 
 
Niet verzekerd is bijvoorbeeld:
  • schade door opzet of grove schuld
  • schade door gebruik van alcohol of drugs
  • herstel van schade door slijtage, onvoldoende onderhoud en langzaam inwerkende weersinvloeden
Varen in het buitenland
Vaart u in het buitenland? Of doet u mee aan officiële wedstrijden? Dan hebt u in veel situaties een internationaal verzekeringsbewijs (IVB), een Griekenland certificaat (GC) of een Italië certificaat (IC) nodig. Neem hiervoor op tijd contact op met Rabobank