Zeewaardigheid van uw boot

Als u 10 mijl van de kust vaart moet uw boot zeewaardig zijn. Lees aan welke eisen de boot moet voldoen voor dekking op de Interpolis Bootverzekering.

Uw bent verzekerd als de boot en de schipper zeewaardig zijn

Uw boot hoeft alleen zeewaardig te zijn als u buiten 10 mijl van de kust vaart.

De volgende zaken moeten aan boord zijn: 

 • Zwemvesten voor alle opvarenden.
 • Minimaal één die met de hand bediend kan worden.
 • Reddingsvlot of bijboot.
 • Communicatieapparatuur, bijvoorbeeld een marifoon of een satelliettelefoon.
 • Navigatieapparatuur, bijvoorbeeld een GPS, dieptemeter en kompas.
 • Kaarten van en documentatie over het gebied waar u vaart.
 • Eerste Hulp middelen.
 • Harnasgordels.
 • Navigatieverlichting.
 • Misthoorn.
 • 2 ankers met voldoende ankerlijn met kettingverloop.
 • Voldoende noodsignalen.
 • Radarreflector.
 • Drijvende werplijn.
De schipper is zeewaardig als hij kan varen en manoeuvreren met de boot op stilstaand en op stromend water. En hij de internationale bepalingen kent die aanvaringen op zee moeten voorkomen, zoals:
 • Lichten en dagmerken van vaartuigen.
 • De regels voor het uitwijken.
 • De vaarbepalingen bij mist.
 • De noodseinen.
Hij heeft kennis die geldt in het gebied waar hij vaart, zoals:
 • Het Nederlands vaarreglement.
 • Het BPR.
 • Het zee-aanvaringwsregelement.
Hij lichamelijk en geestelijk geschikt is om te varen op zijn boot.
 • Hij kan in elk geval goed horen, zien en kleuren onderscheiden.

Bootverzekering afsluiten

Ga met uw boot goed verzekerd het water op.