Zeewaardigheid van je boot

Als je 10 mijl van de kust vaart moet je boot zeewaardig zijn. Lees aan welke eisen de boot moet voldoen voor dekking op de Interpolis Bootverzekering.

Je bent verzekerd als de boot en de schipper zeewaardig zijn

Je boot hoeft alleen zeewaardig te zijn als je buiten 10 mijl van de kust vaart.

De volgende zaken moeten aan boord zijn: 

 • zwemvesten voor alle opvarenden
 • lenspompen, minimaal 1 die met de hand bediend kan worden
 • reddingsvlot of bijboot
 • communicatieapparatuur, bijvoorbeeld een marifoon of een satelliettelefoon
 • navigatieapparatuur, bijvoorbeeld een GPS, dieptemeter en kompas
 • kaarten van en documentatie over het gebied waar je vaart
 • eerste Hulp middelen
 • harnasgordels
 • navigatieverlichting
 • misthoorn
 • 2 ankers met voldoende ankerlijn met kettingverloop
 • voldoende noodsignalen, zoals EPIRB of PLB en/of fakkels en handstakels
 • radarreflector
 • radar en/of AIS als dit wettelijk verplicht is voor je boot, als het verplicht is in het gebied waar je vaart of vanwege weersomstandigheden
 • drijvende werplijn
De schipper is zeewaardig als hij kan varen en manoeuvreren met de boot op stilstaand en op stromend water. En hij de internationale bepalingen kent die aanvaringen op zee moeten voorkomen, zoals:
 • lichten en dagmerken van vaartuigen
 • de regels voor het uitwijken
 • de vaarbepalingen bij mist
 • de noodseinen
Hij heeft kennis die geldt in het gebied waar hij vaart, zoals:
 • het BPR en RPR
 • het zee-aanvaringsreglement: BVA, ZAR
Hij lichamelijk en geestelijk geschikt is om te varen op zijn boot. Hij kan in elk geval goed horen, zien en kleuren onderscheiden.

Bootverzekering afsluiten

Ga met je boot goed verzekerd het water op.