Dekking Ongevallenverzekering

Bekijk de belangrijkste dekkingen van de Interpolis Ongevallenverzekering.

U, uw partner en kinderen verzekerd met Interpolis Ongevallenverzekering

Op uw verzekeringsbewijs staat of u een 1, 2 of meerpersoonshuishouden hebt. De persoon die de verzekering afsluit is natuurlijk verzekerd op de Interpolis Ongevallenverzekering. Maar ook:
 • de personen waarmee u samenwoont of een gezin vormt
 • een adoptiekind
 • een kind dat bij uw ex-partner woont
 • een uitwonend en studerend kind

Wat is wel verzekerd?

U bent overal ter wereld verzekerd voor:
 • Alle ongevallen in het verkeer, zowel met als zonder een voertuig
 • Alle ongevallen in en buiten uw huis

Wanneer is een ongeval verzekerd?

Het ongeval moet door een onverwachte gebeurtenis ontstaan. U moet lichamelijk letsel hebben en raakt daarbij blijvend invalide. U raakt bijvoorbeeld een lichaamsdeel kwijt of kan een lichaamsdeel niet meer helemaal gebruiken.

Wat is niet verzekerd?

U krijgt geen vergoeding als u:
 • meedoet met een snelheids- of behendigheidsrit
 • niet mag rijden, vliegen of varen
 • alcohol of drugs hebt gebruikt
 • opzettelijk iets of niets heeft gedaan als er schade ontstaat en u dit had moeten weten
 • een misdrijf of zelfmoord pleegt
 • meedoet met een vechtpartij, tenzij er bewijs is voor zelfverdediging
 • meedoet aan militaire activiteiten
Voor een volledig overzicht van de verzekerde kosten en de uitsluitingen, bekijkt u de voorwaarden van de Interpolis Ongevallenverzekering.