Vaste of variabele premie

Je kiest voor jouw Interpolis Overlijdensrisicoverzekering uit een vaste of variabele premie

Je kiest een vaste of variabele premie

Bij een vaste premie betaal je elke maand hetzelfde premiebedrag. Bij een variabele premie betaal je elke maand een andere premie. Lees hoe dit werkt.
Grafiek met een horizontale lijn

Vaste premie

Hoewel het risico dat de verzekerde overlijdt steeds groter wordt, blijft de premie gelijk. Je betaalt in het begin eigenlijk een te hoge premie. Terwijl je op het einde juist een te lage premie betaalt. De vaste premie is dus een gemiddelde premie. Premie die je in het begin te veel betaalt, gebruiken we om de te lage premie aan het einde aan te vullen.
Grafiek met een oplopende opwaartse lijn

Variabele premie

Je betaalt elke maand premie die past bij jouw leeftijd op dat moment. Omdat het risico dat de verzekerde overlijdt steeds groter wordt, verandert de premie. Ook bij een variabele premie weet je vooraf precies hoeveel je elke maand betaalt. De premies staan al vast voor de verzekering start. Je krijgt hiervan een overzicht.

Waarom betaal je iedere maand premie?

We keren uit als de verzekerde overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Je betaalt premie voor het risico dat dit gebeurt. Hoe hoger de leeftijd van de verzekerde, hoe hoger het risico. En hoe hoger de premie.

Waar hangt de hoogte van je premie vanaf?

Je premie voor de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering hangt af van:
  • De leeftijd van de verzekerde.
  • Of de verzekerde rookt of niet rookt.
  • De gezondheid van de verzekerde. Deze wordt bij start van de verzekering beoordeeld.
  • Het verzekerd bedrag en of dit gedurende de looptijd gelijk blijft of daalt.

Welke premievariant het beste bij je past, hangt af van jouw situatie en wensen

Vind je het bijvoorbeeld belangrijk om nu lagere maandlasten te hebben? En verwacht je dat je de hogere premies later wel kunt betalen? Dan is de variabele premie mogelijk een geschikte keuze. Betaal je liever elke maand dezelfde premie? Dan past de vaste premie misschien bij jou.

Voorbeeld van vaste en variabele premie

Marjon is 32 jaar. Zij verzekert € 200.000,- voor 30 jaar. Bij het afsluiten van de verzekering, kiest zij of het verzekerd bedrag gelijk blijft of daalt.
Grafiek met 2 lijnen

Gelijkblijvend verzekerd bedrag

Bij een vaste premie (groene lijn) is de premie iedere maand hetzelfde. Bij een variabele premie (grijze lijn) wordt de premie elke maand hoger, omdat ook het risico op overlijden groter wordt.
Grafiek met twee lijnen

Dalend verzekerd bedrag

Bij een vaste premie (groene lijn) is de premie iedere maand hetzelfde. Omdat het verzekerd bedrag daalt, stop je bij een vaste premie eerder met premie betalen. Bij een variabele premie (grijze lijn) stijgt de premie in het begin. Daarna daalt de premie weer.

Wat zijn de gevolgen als je de verzekering eerder stopt?

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af, maar weet je niet zeker of je deze tot de einddatum door wilt laten lopen? Dan is een variabele premie soms voordeliger. Dit hangt af van het moment waarop je de verzekering stopt. Bij een vaste premie betaal je in het begin namelijk premie vooruit. Je krijgt dit vooruitbetaalde bedrag niet terug. Bij een variabele premie betaal je elke maand een premie die past bij jouw leeftijd en het overlijdensrisico dat bij jouw leeftijd hoort. Er is dus geen vooruitbetaald bedrag. Dit maakt het ook makkelijker om over te stappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering.