Doelen van een overlijdensrisicoverzekering

We zetten de verschillende doelen en mogelijkheden van onze ORV voor je op een rij

Een overlijdensrisicoverzekering kun je om verschillende redenen afsluiten

Wil jij dat je geliefden door kunnen als je er niet meer bent? Misschien heeft je gezin of familie daar extra geld voor nodig. Dan is het verstandig om na te denken over een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Met een uitkering uit de ORV kunnen zij het wegvallen van jouw inkomen tijdelijk opvangen. Bijvoorbeeld om:

 • de hypotheek of huur te blijven betalen
 • de studie van je kind te betalen
 • openstaande schulden af te lossen
 • verzekerd te zijn van inkomen tot de pensioendatum
 • speciale wensen in vervulling te laten gaan, zoals het mogelijk maken van die ene vakantie

Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Joyce's reden voor een overlijdensrisicoverzekering
Het antwoord op deze vraag hangt af van jouw situatie en wensen. Zo koos Joyce voor een ORV, omdat ze er als alleenstaande moeder zeker van wilde zijn dat haar zoon geen financiële problemen krijgt als ze overlijdt.

Je stelt jouw ORV zelf samen

Zo weet je zeker dat de overlijdensrisicoverzekering past bij jouw situatie en wensen. Je bepaalt zelf:

 • De hoogte van het verzekerd bedrag
 • Hoe lang de verzekering loopt
 • Of het verzekerd bedrag gelijk blijft of daalt tijdens de looptijd van de verzekering
 • Of de premie vast of variabel is
 • Wie de uitkering krijgt

We geven je tips en informatie voor verschillende doelen van een ORV
Hierbij gaan we uit van de situatie dat jij jezelf verzekert. Maar je kunt er ook voor kiezen om iemand anders te verzekeren. Bijvoorbeeld je partner.

Hieronder lees je voor elk doel welke keuzes je hebt. We geven tips en informatie over 3 onderwerpen:

 • De hoogte van het verzekerd bedrag
 • De keuze voor een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
 • De looptijd

Wij kennen jouw situatie niet en geven daarom geen advies. Wil je advies of meer hulp? De Rabobank helpt je graag verder.

Ik wil dat mijn naasten de tijd krijgen om het leven financieel weer op de rit te zetten
Hoogte verzekerd bedrag
Na een overlijden zijn er vaak tijdelijk extra kosten. Bijvoorbeeld voor de uitvaart, extra kinderopvang of tijdelijk onbetaald verlof. Mogelijk gaat de leaseauto de deur uit? Of misschien wil je gezin toch nog die ene reis maken? Bedenk met welk bedrag je partner een tijd vooruit kan. Bijvoorbeeld een- of tweemaal jouw jaarinkomen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Verwacht je dat de tijdelijke extra kosten ongeveer gelijk blijven? Dan past daarbij een verzekerd bedrag dat de hele looptijd hetzelfde blijft.

Looptijd
Kun je een moment bedenken waarop een uitkering na jouw overlijden niet meer nodig is? Misschien hebben jullie voldoende gespaard of is jullie situatie veranderd. Bijvoorbeeld doordat de kinderen op eigen benen staan of omdat het inkomen van je partner is gestegen. Kies een einddatum die aansluit bij het moment dat een uitkering niet meer nodig is.

Lees het klantverhaal van Arno
Ik wil dat mijn partner of gezin de huur kan blijven betalen
Hoogte verzekerd bedrag
Bedenk wat het tekort aan huur is dat ontstaat als je overlijdt. En hoe lang dit tekort opgevangen moet worden. Misschien kan je partner na een bepaalde periode zelf de volledige huur weer betalen, bijvoorbeeld door meer te gaan werken. Het maandelijkse tekort en de lengte van de periode bepalen het benodigde verzekerd bedrag. Twijfel je en wil je meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bij dit doel voor een overlijdensrisicoverzekering past meestal een gelijkblijvend verzekerd bedrag. Waarschijnlijk blijft het totale tekort voor je partner namelijk ongeveer gelijk.

Looptijd
Kun je een moment in de toekomst bepalen waarop je partner de huur zelf kan betalen? Kies dat moment dan als einddatum. Twijfel je? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.

Lees het klantverhaal van Joyce
Ik wil dat de hypotheek voor mijn partner of gezin betaalbaar blijft
Hoogte verzekerd bedrag
Wil je dat de hele hypotheek wordt afgelost als je overlijdt? Verzeker dan het hele hypotheekbedrag. Wil je iets anders? Dan is het lastiger om het verzekerd bedrag te bepalen. Een inkomensanalyse van je partner kan helpen. Daarin wordt rekening gehouden met wat je partner nog kan betalen. En of er bijvoorbeeld recht is op een nabestaandenpensioen en Anw-uitkering. Een hypotheek is een zware financiële verplichting voor jou en jouw nabestaanden. Met uitgebreid advies wordt niemand onaangenaam verrast. Voor advies kun je terecht bij de Rabobank. Kreeg je al advies van je bank of geldverstrekker om een bepaald bedrag te verzekeren? Dan kun je dit advies volgen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bekijk wat voor hypotheek je hebt en hoe je deze aflost. Bij een hypotheek die je annuïtair aflost, past een annuïtair dalend verzekerd bedrag. Los je lineair af, dan past een lineair dalend verzekerd bedrag. Bij een aflossingsvrije hypotheek past een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Als de hypotheek is afgelost, dan is een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vaak niet meer nodig. De looptijd van de verzekering kan dan gelijk zijn aan de datum waarop de hypotheek is afgelost.
Ik wil een bepaald bedrag bij elkaar sparen, bijvoorbeeld voor de studie van mijn kind(eren)
Hoogte verzekerd bedrag
Begin je met sparen? Verzeker dan het bedrag dat je in totaal wilt sparen. Heb je al een deel gespaard? Dan verzeker je het totale bedrag dat je wilt sparen verminderd met je huidige spaarsaldo.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Doordat je spaart, wordt het verschil tussen je spaarsaldo en het totaal te sparen bedrag steeds kleiner. Hierbij kun je denken aan een lineair dalend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet je wanneer het gewenste bedrag bij elkaar is gespaard? Of wanneer je het bedrag wilt gebruiken? Kies een einddatum die hierbij past. Weet je het nog niet precies? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.

Lees het klantverhaal van Maaike
Ik wil dat mijn nabestaanden een openstaande schuld, zoals een persoonlijke lening, kunnen aflossen
Hoogte verzekerd bedrag
Controleer eerst of de schuld wordt kwijtgescholden bij jouw overlijden. Is dit niet het geval? Dan kun je bij een doorlopend krediet denken aan het verzekeren van het maximaal op te nemen bedrag. Heb je een persoonlijke lening? Verzeker dan je huidige schuld.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Los je elke maand een deel van je schuld af? De schuld en de te betalen rente worden dan steeds kleiner. Een annuïtair dalend verzekerd bedrag past daarbij. Bij een doorlopend krediet, waarbij je af en toe opnieuw een bedrag opneemt, kun je denken aan een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet je wanneer je de schuld aflost? Of kun je dit inschatten? Kies dan een einddatum die daarbij past. Twijfel je? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.
Ik wil dat mijn partner tot de pensioendatum geen zorgen heeft over het inkomen
Hoogte verzekerd bedrag
De hoogte van het verzekerd bedrag is bij dit doel soms lastig te bepalen. Een aantal vragen is belangrijk. Heb je een pensioenregeling? Dan heeft je partner misschien recht op een nabestaandenpensioen. Je partner kan ook recht hebben op een Anw-uitkering. Maar ook andere zaken kunnen een rol spelen. Wil je bijvoorbeeld rekening houden met een stijging van je inkomen? Gaat je partner na jouw overlijden meer werken, of juist niet? Twijfel je en wil je meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Met de jaren daalt het totale inkomenstekort, omdat de periode tot de pensioendatum steeds korter wordt. In dat geval kun je denken aan een lineair dalend bedrag.

Looptijd
De verzekering mag stoppen als je partner met pensioen gaat. Let op: de pensioendatum gaat in de toekomst verschuiven en hangt af van de geboortedatum. Op de site van Belastingdienst lees je wat de pensioendatum van je partner is.

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je al voor een paar euro per maand

Wist je dat je een overlijdensrisicoverzekering al voor een paar euro per maand kunt afsluiten? En heb je de verzekering in de toekomst toch niet meer nodig? Stoppen kan op ieder moment. Je zit nergens aan vast.