Eigen risico woonverzekeringen

Interpolis Woonhuis- en Inboedelverzekering

Schade aan uw huis of spullen is altijd vervelend. Het kost u niet alleen tijd en energie om de schade te herstellen, maar soms ook veel geld. U wilt niet voor onverwachte kosten komen te staan. Op de Interpolis woonverzekeringen zijn uw woonhuis en spullen onder andere verzekerd tegen schade door brand, waterinbraak of storm.

Eigen risico Interpolis woonverzekeringen

Het eigen risico bij uw woonverzekering is een gedeelte van het schadebedrag dat u zelf moet betalen. Bekijk het eigen risico per verzekering:


Woonhuisverzekering

Bij stormschade hebt u € 200,- eigen risico (behalve bij glas in ramen en deuren van de woning).

 

Inboedelverzekering

Hebt u schade aan uw spullen door een plotselinge gebeurtenis, die niet in het rijtje hieronder staat? Bijvoorbeeld doordat u iets laat vallen. Dan geldt er vanaf nu een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

  • brand, elektriciteit en ontploffing
  • storm en neerslag
  • inbraak en diefstal
  • vandalisme en relletjes
  • water, stoom, gas en olie
  • botsen, inslaan en vallen van buitenaf
  • stroomuitval
  • scherven
  • zinken van uw woonboot
Hebt u een huurwoning of appartement? En moet u volgens het huurcontract of reglement van de VvE de schade aan uw woning betalen? Of gaat het om schade aan verbeteringen van uw woning die u hebt aangebracht? Dan geldt bij schade aan uw woning door een plotselinge gebeurtenis die niet in het rijtje hierboven staat, ook een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

BuitenDeDeur verzekering 

Bij elke schade hebt u een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. 


Hypotheekbescherming 

Op de Interpolis Hypotheekbescherming geldt een eigenrisicoperiode bij arbeidsongeschiktheid. Op uw verzekeringsbewijs leest u hoe lang deze periode duurt. 

Schade melden

Hebt u hulp nodig of wilt u schade aan uw huis of spullen melden? Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Meld uw schade online of telefonisch.