Uitzonderingen eigen risico

Voor welke zorg betaal je geen eigen risico?
Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. In de meeste gevallen ontvang je geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bezoek aan de huisarts en huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium­onderzoeken).
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar.
 • Hulpmiddelen in bruikleen.
 • Verpleging en verzorging in je eigen omgeving (wijkverpleging).
 • Ketenzorg via de huisarts als de huisarts is aangesloten bij een zorggroep (prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen).
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren.
 • Bevalling en verloskundige zorg (wel voor geneesmiddelen, bloedonderzoeken of ziekenvervoer).
 • Kraamzorg.
 • Prenatale screening: de NIPT, vruchtwaterpunctie en vlokkentest.
 • Nacontrole van de donor.
 • Vervoerskosten van een donor als deze kosten via de eigen verzekering vergoed worden.
 • Gecombineerde leefstijlinterventies.
Maak je chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heb je eens per jaar een medicatie­beoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaal je voor de medicatie­beoordeling geen verplicht en vrijwillig eigen risico.

Ook voor de kosten van een stoppen-met-rokenprogramma inclusief de farmaco­therapeutische interventies (medicatie) geldt geen verplicht en vrijwillig eigen risico bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De aanbieder van het stoppen-met-rokenprogramma mag dan geen medisch specialist, klinisch psycholoog of huisarts zijn.

Soms krijg je toch een rekening.

Bij kraamzorg of na een bezoek aan de huisarts is soms vervolgonderzoek nodig. Bijvoorbeeld voor bloedonderzoek. Hierover betaal je wel eigen risico. Je ziet dan laboratoriumkosten op je declaratieoverzicht staan. Deze kosten vallen niet onder de vergoeding van huisartsenzorg of kraamzorg.

Voor welke zorg betaal je wel eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die je vergoed krijgt uit de basisverzekering betaal je een verplicht eigen risico van € 385,-. Je betaalt dus zelf de eerste € 385,- aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht zie je in 1 oogopslag of je wel of geen eigen risico betaalt voor jouw behandeling.