Ondernemersklimaat optimistischer, toch komt kwart in problemen bij wegvallen steunpakketten

Nu gepraat wordt over het afbouwen van staatssteun, vreest een kwart van de mkb-ondernemers om in de financiële problemen te komen. Tegelijkertijd maakt 44 procent zich zorgen over het vinden en behouden van geschikt personeel met het oog op de opstart en de groei van hun onderneming de komende maanden.

Met het einde van de lockdown in zicht wordt er gepraat over het stoppen van de overheidssteun voor ondernemers. Een moment waarop zal moeten blijken welke ondernemers na deze moeilijke periode op eigen benen kunnen staan. Een groot deel van de ondernemers is daar optimistisch over, blijkt uit de Bedrijvenmonitor, uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Interpolis. De grote meerderheid van de ondernemers verwacht financiële stabiliteit in de komende maanden en 29 procent van de ondernemers verwacht dat hun omzet gaat stijgen. Er zijn minder ondernemers (23 procent) die een omzetdaling verwachten - in maart dit jaar was dat nog 27 procent.

Het toegenomen optimisme over de financiële toekomst is in de Bedrijvenmonitor van Interpolis ook terug te zien in het gebruik van de steunpakketten van de overheid. Zowel zzp'ers als het klein en groot mkb maken daar minder gebruik van. In een maand tijd nam dit af van 16 procent in mei naar 11 procent in juni. Vooral bij kleine mkb-bedrijven (tot 49 medewerkers) is die daling sterk te zien. Maakte in mei nog 25 procent van hen gebruik van overheidssteun, inmiddels is dat nog 20 procent. 'Als er een rustige zomer volgt op corona-vlak dan verwachten we dat het aandeel bedrijven dat gebruik moet maken van steunpakketten snel verder afneemt. En daarmee zal het risico op ontslagen ook snel dalen. Zeker nu we horen dat er binnen een zwaar getroffen sector als de horeca juist een personeelstekort ontstaat,' zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Zorgen om vinden en behouden van personeel

Volgens Voets is het vinden en behouden van goed personeel van alle onderwerpen waar ondernemers zich druk over maken de grootste zorgenpost bij mkb-ondernemers. Uit het onderzoek blijkt dat zo'n zestig procent van de ondernemers zich hier zorgen om maakt, waarvan 14 procent zich zelfs grote zorgen. Met name in de horeca woedt er sinds de versoepelingen van de maatregelen een strijd rond personeel. 'Als je ziet dat er in sectoren als de horeca en evenementenbranche nu al signalen komen dat er een dringend tekort aan personeel is, dan is het goed denkbaar dat ook andere sectoren hier last van krijgen. Zeker nu de economie weer aantrekt. We zien in de onderzoeksresultaten dat de investeringsbereidheid groeit en dat ondernemers meer aan klantenwerving willen gaan doen. Meer werk betekent vaak ook meer vraag aan personeel.'

Ook in de sector cultuur, sport en recreatie groeien de zorgen om het vinden en behouden van personeel nu de samenleving heropent. Al noemt bijna de helft van de ondervraagde ondernemers dat zij het werven van nieuwe klanten nog belangrijker vinden. Enigszins opvallend zijn de zorgen die in de sector handel bestaan. Veel webwinkels hebben een goed jaar achter de rug. Maar met de lange sluiting van fysieke winkels is er voor veel ondernemers alsnog noodzaak om te herstellen van de impact van de coronacrisis. Heel anders is dat in de bouw. Daar is het herstellen van de pandemie totaal geen thema (0,2 procent), terwijl het werven van personeel en het rondkrijgen van de planning vaker wordt genoemd.

Zorgen over de toekomst van het bedrijf bij stopzetten steunpakketten

Hoewel het ondernemersklimaat (gematigd) positief is, waarschuwen economen al een tijdje voor wat er kan gebeuren als de steunpakketten van de overheid stoppen. 25 procent van de ondernemers vreest voor financiële problemen wanneer de staatssteun ophoudt. ‘We zien dat de bedrijven die gebruikmaken van staatssteun daalt. In mei was dit 16 procent, in juni 11 procent. Er is toch nog een grote groep ondernemers die hier nog erg afhankelijk van is. Zo geeft 17 procent van de ondernemers die gebruik maken van de steunpakketten aan een faillissement te voorzien zodra deze wegvallen.’ Ruim 40 procent van hen komt ook privé in de problemen als de steun wegvalt. Vooral de kleine mkb-ondernemers zullen worden geraakt als de steunpakketten wegvallen. Ruim 43 procent van hen verwacht dan personeel te moeten ontslaan.

Wat kun je als ondernemer doen?

'Het lijkt erop dat een behoorlijke groep ondernemers op dit moment te afhankelijk is van de staatssteun. Nu het plan wordt besproken over wanneer en hoe deze steun afgebouwd moet worden, is het verstandig om als ondernemer over een plan B na te denken. Zijn er alternatieve manieren om inkomsten te genereren met je onderneming bijvoorbeeld? Wij adviseren om vooral te praten met personen die je verder kunnen helpen om je ideeën en plannen als ondernemer te realiseren,' zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

'Als je ideeën hebt voor alternatieven om inkomsten te genereren, kan het goed zijn dat je personeel zich wil laten omscholen. Een gratis account via Interpolis bij Goodhabitz maakt dat makkelijker. Het geeft toegang tot ruim honderd trainingen op allerlei gebieden: van sales en productiviteit tot taal, gezondheid en veiligheid. Daarnaast denken de deskundigen van Interpolis via de Ondernemersadvieslijn graag met je mee als ondernemer om je doelen te bereiken.’

Volgens Voets is het tot slot als ondernemer belangrijk niet alleen voor je medewerkers en onderneming te zorgen, maar ook voor jezelf. ‘De ervaren specialisten van HANDS zijn er voor alle ondernemers die problemen ervaren, zakelijk of privé. Zo kun je er terecht voor advies over gezondheid, opvoeding van kinderen en loopbaan, maar ook over huisvesting en juridische en financiële zaken. Zij kunnen je helpen alle ballen tegelijk in de lucht te houden.