Verslag Interpolis webinar Prinsjesdag 2022

Dinsdag 19 september 2022 was het Prinsjesdag en presenteerde het kabinet de belangrijkste plannen en fiscale maatregelen voor het komende jaar. Tijdens het Interpolis Prinsjesdag webinar op 23 september blikten we aan de hand van 3 stellingen met experts terug en bespraken we de grootste veranderingen voor ondernemers.

Aan tafel tijdens het Prinsjesdag webinar zaten Leontine Treur (econoom RaboResearch van Rabobank), Frank Gevers (accountmanager werkgeversdienstverlening bij UWV) en Walter Lammerse (beleidsadviseur sociale zekerheid bij Achmea).

Interpolis Prinsjesdag webinar 2022

‘Koopkrachtpakket erg breed’

Wat Leontine in de algemeenheid opviel is dat volgens haar het hele koopkrachtpakket erg breed en ad hoc is. Naast het bestrijden van de acute crisis moet meer beleid ingezet worden op verminderen van het energieverbruik. Want als de prijzen relatief hoog blijven, moet er structureel iets gebeuren.’

'Ondernemer krijg heel wat voor de kiezen’

Volgens Walter ging het tijdens Prinsjesdag vooral heel veel over energie, koopkracht en inflatie, maar volgens hem bleef het MKB erg onderbelicht: ‘Bijvoorbeeld het energieplafond voor ondernemers, men vindt dat daar ook iets mee gedaan moet worden, maar dat komt nu pas. Daarnaast gaat de vennootbelasting 4% omhoog, de 1e schijf wordt weer verlaagd, lasten op arbeid worden meer, zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Voor de korte termijn krijgt de ondernemer heel wat voor de kiezen.’

Ook voor zzp’ers gaat het een en ander veranderen. omdat vanaf volgend jaar wetgeving gaat gelden die de definitie van zzp moet verduidelijken om verkapt dienstverband verder terug te dringen. Lammerse zei hierover: ‘Vanaf volgend jaar komt de bewijslast voor een flexmedewerker te liggen bij de werkgever. Deze moet kunnen aantonen dat een flexcontract terecht is. Het vaste arbeidscontact is namelijk het uitgangspunt van de politiek.’

‘Overheid lost arbeidskrapte niet op’

Voor wat betreft de huidige krapte op de arbeidsmarkt vindt Leontine dat de bal nu vooral bij de werkgever lijkt te liggen: ‘Vanuit de overheid komt er op dit vlak nu niet zoveel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het goedkoper maken van kinderopvang, dan staat dat pas voor 2025 gepland, dus dat zet nu nog geen zoden aan de dijk. In deze tijd waarin we meer mensen nodig hebben en mensen meer uren zouden moeten gaan maken, dan moet je er als overheid echt voor zorgen dat meer werken loont.’ 

'De oplossing voor de inflatie is een stijging van het (minimum)loon'

Dit was de eerste stelling die tijdens het webinar werd gepresenteerd. Van het live publiek dat meekeek naar het webinar was 63% het eens met de stelling, tegenover 38% van de kijkers die het ermee oneens waren.

Volgens Leontine Treur is de stijging van het minimumloon een verstandige keuze: ‘De inflatie raakt een grote groep mensen. Natuurlijk is inflatie voor iedereen vervelend qua koopkracht, maar met name de groep met de allerlaagste inkomens wordt hard geraakt. Dan is de stijging van het minimumloon, in combinatie met alle andere knoppen waaraan wordt gedraaid zoals de zorg- en huurtoeslag, een hele gerichte manier om deze groep tegemoet te komen.’

Ook Walter Lammerse is het eens met de stelling, hij vraagt zich daarnaast af of ook de cao-lonen zullen stijgen: ‘Er wordt al gesproken over het openbreken van de cao-lonen. Gaat deze verhoging van het minimumloon leiden tot een structurele stijging van alle lonen en daarbij ook een prijsontwikkeling?’ Inflatie is volgens Lammerse een complex verhaal dus hij vraagt zich dan ook af of deze maatregel een oplossing zal zijn voor de lange termijn.

Frank Gevers van UWV geeft aan dat deze maatregel hen niet direct zal raken, wel zullen de UWV-uitkeringen automatisch meestijgen aangezien deze 2 keer per jaar geïndexeerd worden aan de hand van de CBS-index.

Volgens Lammerse heeft de stijging van het minimumloon overigens geen negatief effect op de premies van bijvoorbeeld wia-producten: ‘De stijging van premie op wia-producten is afhankelijk van rente, vergrijzende populatie en wia-instroom en een onderdeel daarvan is het minimumloon. Ik zie daar niet dat dit direct een stijging veroorzaakt. Je zou bijna kunnen zeggen dat het op sommige producten leidt tot een prijsdaling.’

‘Zorgen over de groep onverzekerden’

Was de 2e poll die tijdens het webinar besproken werd. Van het publiek dat meekeek met het webinar gaf 56% aan dat de verplichte AOV voor ondernemers veel kansen met zich meebrengt voor de adviseur en 44% van de kijkers vond dat wel meevallen. Niemand van de kijkers gaf aan dat het géén kansen biedt.

Ondanks dat de verplichte AOV voor ondernemers in 2023 nog niet gaat gelden, ziet Lammerse zeker wel een kans voor de adviseurs: ‘Kijkend naar de huidige cijfers waarbij zo’n 350.000 van de ongeveer 1 miljoen zelfstandigen niets heeft geregeld bij arbeidsongeschiktheid, is er genoeg stof om het gesprek aan te gaan met ondernemers.’

Frank Gevers geeft duidelijk aan dat ze bij UWV nog niet klaar zijn de invoering van een verplichte AOV voor ondernemers. ‘De verplichte AOV zou op het bordje van het UWV terechtkomen, maar bij ons zijn de achterstanden al groot, we kunnen er niets bij hebben momenteel.’

Leontine zag de verplichte AOV voor ondernemers liever gisteren dan vandaag ingevoerd worden: ‘Het aantal zzp’ers stijgt en daarmee stijgt ook de groep onverzekerden mee, daar maak ik me zorgen over. Het is vaak geen bewuste keuze om langdurig onverzekerd te blijven. Juist omdat mensen het belangrijk maar ook ingewikkeld vinden, laten ze het vaak te lang liggen. Zo’n verplichte verzekering kan dan net die stok achter de deur zijn.’

Alle sprekers aan tafel zijn het erover eens dat de verplichte AOV er wel moet komen omdat een grote groep niet-verzekerden een risico vormt voor de gehele maatschappij. En ondanks dat deze maatregel nu niet geldt en waarschijnlijk pas ingaat in 2025, ziet iedereen aan tafel kansen voor de adviseur. Lammerse: ‘Als er zo’n grote groep onverzekerd is, heb je als adviseur de komende jaren genoeg werk om het gesprek aan te gaan over de AOV, er blijft namelijk een grote mogelijkheid voor de private markt. Dus ga sowieso het gesprek aan over het risico dat je als ondernemer hebt wanneer je onverzekerd bent.’

‘De 60+ maatregel bij de wia-keuring gaat helpen de achterstanden bij het UWV op te lossen’

Dit was de 3e en laatste stelling die aan het publiek en de panelleden werd voorgelegd. Met deze stelling was 75% van de kijkers het eens, tegenover 25% van de kijkers die het hiermee oneens was.

Frank Gevers van UWV geeft aan dat deze maatregel met name UWV treft en dat het zeker effect zal hebben, maar dat de maatregel het probleem niet gaat oplossen: ‘Dat gebeurt pas als we aan het systeem gaan sleutelen en daar zijn we nog jaren mee bezig. Momenteel mogen we 8 weken doen over een wia-aanvraag, maar door de tekorten en toenemende zaken duurt het nu gemiddeld 18 weken. Daarnaast liggen er nog 18.000 herbeoordelingen op de plank. Deze maatregel gaat vast iets verlichten, maar niet oplossen.’

Walter Lammerse is bang dat deze maatregel een aanzuigende werking kan hebben: ‘Deze maatregel komt niet direct voor de rekening van de werkgever. Als je naar de private markt kijkt, zijn er veel die met 65+ volledig arbeidsongeschikt zijn, terwijl we mensen in deze leeftijdsgroep ook zo hard nodig hebben, het zijn mensen met veel kennis en ervaring.'

‘Werknemers inzetbaar, nu en in de toekomst’

Dat is dan ook de reden dat zowel Gevers als Lammerse de werkgevers aanraden om zoveel mogelijk in te zetten op preventie. Gevers: ‘Ga veel meer op preventie zitten, dat is beter voor je portemonnee. Het ziekteverzuim is hoog in Nederland en ondernemers kijken hier vaak niet naar. Dit is voor adviseurs een goed onderwerp om het gesprek over aan te gaan. Hoe kunnen werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers gezond de “eindstreep” halen?

Je kunt bijvoorbeeld van iemand van 60 niet hetzelfde verwachten als van iemand van 20. Bespreek een leven lang leren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.’ Lammerse: ‘Dit begint al wanneer je mensen in dienst neemt. Hoe blijven zij vitaal? Hoe zorg je ervoor dat zij hun werk leuk blijven vinden? Werken is meer dan inkomen. Bespreek dat als adviseur met de ondernemers.’ Volgens Gevers moet elke adviseur steeds weer beginnen over vitaliteit: ‘Voorkomen is altijd beter, neem dát mee. Bij een brandverzekering doe je dat toch ook?’