Ondernemers in de stress grijpen helpende hand

Ruim de helft van de jonge ondernemers in de leeftijd van 18 tot 40 jaar ervaart stressklachten. De mate van stress is vooral toegenomen door de coronacrisis. Dit laat onderzoek naar de mentale gezondheid van millennials zien dat Ipsos uitvoerde in opdracht van Interpolis. Altijd ‘aan’ staan en financiële zorgen worden veel genoemd als aanleiding voor de klachten die zij ervaren.

Er is een sterke relatie te zien tussen de coronacrisis en de stressklachten die jonge ondernemers ervaren. Zij noemen hiervoor een aantal aanleidingen. Naast altijd ‘aan’ staan, maakt 40% van de ondervraagden zich zorgen over financiën. En vreest 28% voor de toekomst of een eventueel faillissement van hun bedrijf. Daarnaast ervaren zij tegelijkertijd ook spanning door het sluiten van de kinderopvang en scholen, en zijn zij zelf bang om ziek te worden.

Vooral ondernemers met personeel ervaren stress

Het onderzoek laat ook zien dat met name de ondernemers die personeel in dienst hebben stress ervaren. Zij dragen namelijk niet alleen zorg en verantwoordelijkheid voor hun eigen onderneming, maar ook die voor hun personeel. Zij ervaren ook relatief vaak in dusdanige mate stress dat zij hiervan klachten ervaren die invloed hebben op hun dagelijks functioneren (70% van de ondervraagden).

Stress van ondernemers binnen het gezin

De stress die jonge ondernemers ervaren, uit zich relatief vaak in de thuissituatie. In de relatie met hun partner is dit voor 42% het geval, en in de relatie met kinderen is dit 21%. Veel ondernemers willen namelijk zorg blijven dragen voor hun gezin. Maar de hoeveelheid zorgtaken, en het feit dat zij bang zijn om dingen te missen, zorgen regelmatig voor spanningen.

Ondernemers ondernemen actie

Toch weten de jonge ondernemers, in tegenstelling tot andere groepen met veel stressklachten, de weg naar professionele hulp goed te vinden. Het onderzoek laat namelijk zien dat 48% van de ondernemers hulp zocht bij een professional om stress te verminderen. Bijvoorbeeld een psycholoog, bedrijfsarts, arts en lifestyle coach. Ruim driekwart onderneemt ook zelf activiteiten om stressklachten aan te pakken. Voor 30% van de ondernemers is het doen van ontspanningsoefeningen een veelgebruikte manier om hun batterij weer op te laden.

De positieve gevolgen van de crisis

Naast de spanningen en stress als gevolg van de crisis, geeft 18% van de jonge ondernemers in het onderzoek aan dat de crisis op werkgebied voor hen juist positieve invloed heeft gehad. Zo geeft 18% van de ondervraagden aan dat de crisis positief uitpakt voor hun werk. En dat 9% in het afgelopen jaar een nieuwe baan heeft gevonden waar ze gelukkiger mee zijn. Of die nieuwe baan betekent dat zij nieuwe ondernemers zijn, blijkt niet uit het onderzoek.

Ervaar je stressklachten?

Wanneer je stressklachten ervaart, is het belangrijk om er op tijd bij te zijn en dat de klachten niet erger worden. We bieden daarom de gelegenheid om een vrijblijvend gesprek met één van de psychologen van HeyCoach te houden. Hij of zij kijkt graag met je mee en probeert samen met jou een oplossing te zoeken om je stressklachten te verminderen.