7 tips voor groeiende ondernemers in het aannemen én behouden van personeel.

Wanneer jouw bedrijf groeit in omzet en hoeveelheid werk, ben je natuurlijk goed bezig. Als je vervolgens personeel gaat aannemen, sta je voor een grote beslissing. Bij meer personeel hoort ook meer verantwoordelijkheid. Denk aan begeleiding, ontwikkeling en het creëren van een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving. Maar zorg ook dat je bewust bent van risico’s. Zo kun je ongevallen, conflicten en stress bij je werknemers voorkomen.

Weet wie of wat je nodig hebt.

Wanneer je bedrijf groeit, heb je die nieuwe collega’s natuurlijk zo snel mogelijk nodig. Toch is het belangrijk dat je de nodige tijd steekt in de werving- en selectieprocedure van medewerkers. Zorg dat je in de functieprofiel en vacaturetekst duidelijk benoemt wat je nodig hebt in een bepaalde functie. Hoe ziet een werkdag eruit en wat voor bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt de potentiële nieuwe medewerker?

Bedenk dus goed wat iemand écht moet kunnen om de functie uit te voeren, en houd rekening met wat iemand ook nog zou kunnen leren. Zo voorkom je dat je een geschikte kandidaat onterecht afwijst. Nodig bijvoorbeeld iemand uit om een dagje mee te lopen. Zo krijg je een 1e indruk of diegene binnen jouw bedrijf past. Vraag ook naar de verwachtingen van de sollicitant.

Een goed inwerktraject is een goed begin.

Je wilt natuurlijk het liefst dat jouw nieuwe werknemers direct meedraaien in de snelheid van jouw bedrijf, maar dat is niet realistisch. Tijdens het inwerktraject moet je zorgen dat nieuwe medewerkers een helder beeld krijgen van het werk. Ga regelmatig met jouw nieuwe medewerkers in gesprek over hun functie en ambities. Zo verklein je de kans dat een medewerker ineens opstapt.

Hoe zit het met langdurig overspannen of zieke werknemers?

Het kan gebeuren dat een medewerker ziek wordt of overspannen raakt. Een paar dagen van afwezigheid is - zowel financieel of qua werkdruk - vaak nog wel op te vangen. Maar als de afwezigheid langer duurt, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn.

Zo heb je bij ziekte als werkgever de eerste 2 jaar een loondoorbetalingsplicht. De Wet verbetering poortwachter verlangt dat een werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als je je niet aan de wet houdt en jouw medewerker onvoldoende helpt, loop je het risico dat je langer dan 2 jaar het loon moet doorbetalen.

Met een verzuimverzekering verzeker je de loondoorbetaling van de zieke medewerker, en heb je de optie om ook de verzuimbegeleiding te verzekeren. Je krijgt dan deskundige hulp en begeleiding voor het optimale herstel van je zieke medewerker. Ook kun je ervoor kiezen om de kosten voor re-integratie te laten vergoeden vanuit de verzekering.   

Een ongeval op de werkvloer zit in een klein hoekje.

Je wilt er liever niet aan denken, een ongeval op de werkvloer. Maar met personeel in dienst kan het niet alleen jou, maar ook je werknemers gebeuren. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Variërend van langdurige tot zelfs blijvende arbeidsongeschiktheid. Naast alle emotionele gevolgen loop je als bedrijf ook het risico dat je aansprakelijk gesteld kunt worden.

Het is daarom volgens de Arbowet belangrijk om altijd een inventarisatie te doen van de risico’s die binnen jouw organisatie voorkomen. Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie ( RI&E) breng je alle risico’s in kaart, zoals bijvoorbeeld de gevaren van het werken met bepaalde werktuigen, machines of andere bedrijfsmiddelen.

Na het inventariseren van de risico’s, schrijf je een plan van aanpak. Hierin maak je duidelijk hoe je als werkgever de risico's voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt. Gaat er dan toch iets mis? Dan zijn je medewerkers aanvullend op de verzuimverzekering, met een collectieve ongevallenverzekering, verzekerd voor blijvende invaliditeit en overlijden na een ongeval. 

En wat als je aansprakelijk gesteld wordt?

Het kan voorkomen dat jij, of een van jouw werknemers, een fout maakt met schade bij een ander tot gevolg. Denk aan het morsen van water over een laptop van de klant, maar ook een bezoeker die struikelt over een losliggende mat en zijn heup breekt. Of een product waarvan de accu ontploft. In dat geval kun je als bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan een ander. Met een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering (AVB) ben je verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid wanneer jij, een medewerker of je producten schade veroorzaken bij anderen.

Herken de signalen van dreigende arbeidsconflicten.

Uit de Bedrijvenmonitor van Interpolis blijkt dat mkb’ers voor 2023 flink meer arbeidsconflicten verwachten met werknemers. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de werk-privébalans, de mogelijkheid om thuis te werken of werktijden die afwijken van het contract. Uit het onderzoek blijkt dat discussies over een hoger salaris, aangedreven door de inflatie, de belangrijkste oorzaken zijn voor arbeidsconflicten.

Voor arbeidsconflicten geldt dat voorkomen altijd beter werkt dan de situatie moeten oplossen. Probeer op tijd de signalen te herkennen van een dreigend arbeidsconflict. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die regelmatig verzuimen. Met een zakelijke rechtsbijstand­verzekering krijg je hulp van experts bij (beginnende) arbeidsconflicten en verzeker je jezelf tegen eventuele juridische kosten. 

Investeer in verzuimpreventie en het behoud van personeel.

Het verloop van personeel is voor veel ondernemers een groot probleem. Je kunt niemand dwingen om te blijven, maar door gericht te investeren in de gezondheid, betrokkenheid én ontwikkeling van je medewerkers, vergroot je de kans dat medewerkers langer bij jouw bedrijf blijven. Ga daarom regelmatig met de medewerkers in gesprek over hun loopbaankansen. Waar liggen hun ambities? Waar liggen de ambities van het bedrijf? En hoe kunnen die 2 overlappen? Zo zorg je ervoor dat je ontevredenheid zo vroeg mogelijk herkent, en eventueel verzuim of vertrek kunt voorkomen.

Jouw werknemers betrokken en zowel mentaal als fysiek gezond houden, blijft voor veel groeiende ondernemers echter een lastige taak. Merk je dat je het lastig vindt om voldoende tijd en aandacht te schenken aan het behoud van jouw medewerkers? Als onderdeel van de verzuimverzekering biedt Interpolis een verzuim preventiedienst. Samen met jou kijkt Interpolis wat voor jou en jouw onderneming de passende oplossing is om je medewerkers betrokken en zowel mentaal als fysiek gezond te houden.