Telefoongebruik in de auto nog steeds een probleem

Uit onderzoek blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer nog steeds hoog is. Dit komt vooral door ons gewoontegedrag om de telefoon te gebruiken, en ook door te denken ‘dat een appje sturen onderweg wel lukt’. Bovendien zien we andere weggebruikers om ons heen ook de telefoon nog gebruiken.

Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer is hoog onder zowel volwassen als jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Van alle verkeersdeelnemers gebruikt 71,5% wel eens de telefoon in het verkeer

Dit toont onderzoek (Barometer 2021) aan, dat Interpolis tweejaarlijks door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laat uitvoeren. Van de automobilisten gaf 70% aan hun telefoon te gebruiken achter het stuur, tegenover 65,5% in 2019. Van de fietsers gaf 59,3% in 2021 aan hun telefoon te gebruiken, tegenover 55,7% in 2019. Ook van de 452 fietsers die weleens een e-bike gebruiken, gaf 58,8% aan weleens de mobiele telefoon te gebruiken. Er bleek geen toename te zijn onder voetgangers. 

Vooral zorgen over jongeren

Wat opvalt is dat 85% van de jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Patty Jansen, gedragswetenschapper bij Interpolis: “Jongeren gebruiken de mobiele telefoon vooral uit gewoonte. Het is onbewust en automatisch gedrag geworden. In deze leeftijdsgroep is daarbij de sociale norm een belangrijke voorspeller voor dit gedrag. Als jongeren denken dat hun sociale omgeving positief staat tegenover mobiel gebruik in het verkeer en als jongeren denken dat anderen de mobiele telefoon vaak gebruiken in het verkeer, doen zij dit zelf ook vaker.”

Volwassenen gebruiken de telefoon anders dan jongeren in het verkeer

Volwassen automobilisten blijken de mobiele telefoon vaker in het verkeer te zijn gaan gebruiken om handsfree te bellen en om muziek op te zetten. Volwassen fietsers gaven aan hun telefoon vaker te zijn gaan gebruiken om te navigeren. Jongeren gebruiken de telefoon voor dezelfde handelingen als in 2017.

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar blijken de telefoon vaker te gebruiken – als fietser of voetganger – in het verkeer dan volwassenen. Ook gebruiken zij hun mobiele telefoon vaker om berichten te sturen, te lezen en om muziek op te zetten.
Man in een auto achter het stuur, met een smartphone in een houder

Verkeersdeelnemers schatten de kans op een boete zeer laag in

Van de respondenten die deelnamen aan het onderzoek, kregen er slechts 6 een boete voor telefoongebruik in het verkeer. De deelnemers schatten ook de kans op een boete laag in: 44% van de automobilisten, 56,3% van de volwassen fietsers en 49,4% van de jongeren denkt dat de kans dat zij een boete krijgen voor hun gedrag erg laag is. 

Actie nodig om verkeersslachtoffers te voorkomen

Interpolis zet zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en zoekt continu naar slimme manieren om afleiding in het verkeer bij risicogroepen zoals jongeren, autobestuurders en senioren te verminderen. Jansen waarschuwt voor de gevaren van het toenemende gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer: "We moeten het niet normaal gaan vinden dat we de telefoon in het verkeer gebruiken. Trekken we de lijn van de afgelopen jaren door, dan betekent dit dat mensen steeds vaker hun mobiele telefoon in het verkeer gaan gebruiken. Dat zorgt dan mogelijk voor nog meer verkeersongevallen. Om dit te veranderen, ligt er een taak bij ons als verzekeraar om bewustwording te creëren en te zoeken naar slimme oplossingen om afleiding in het verkeer tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Zowel onder jongeren als volwassenen. Deze taak ligt daarom ook bij scholen, werkgevers, maatschappelijke organisaties en ouders. We weten bijvoorbeeld dat hoe vaker ouders hun mobiele telefoon gebruiken in het verkeer, hoe vaker hun kinderen dit ook doen. Het is aan ons samen om het niet normaal te laten zijn dat we onze telefoon gebruiken als we deelnemen aan het verkeer."

Rijd zonder afleiding

Om het gewoontegedrag te doorbreken en daar nieuwe gewoontes tegenover te zetten, ontwikkelde Interpolis verschillende apps. De AutoModus app helpt automobilisten om zonder afleiding van A naar B te komen. Voor fietsers is hiervoor de PhoNo app bedoeld. De apps bieden ook een mogelijkheid om te sparen voor veiliger verkeer (AutoModus) of voor een schonere zee (PhoNo).

Over de Barometer Mobiliteit

De Barometer is een tweejaarlijks onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis. De dataverzameling is verzorgd door marktonderzoeksbureau Motivaction. Aan de Barometer 2021 namen, uit heel Nederland, 3.730 volwassen respondenten in de leeftijd 18 tot en met 80 jaar en 324 jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar deel.