Telefoongebruik in de auto nog steeds een probleem

Uit onderzoek blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer nog even hoog is als in 2017. Dit komt vooral door ons gewoontegedrag om de telefoon te gebruiken, en ook door te denken ‘dat een appje sturen onderweg wel lukt’. Bovendien zien we andere weggebruikers om ons heen ook de telefoon nog gebruiken.

Van alle verkeersdeelnemers gebruikt 69% wel eens de telefoon in het verkeer

Dit toont onderzoek (Barometer 2019) aan, dat Interpolis tweejaarlijks door SWOV laat uitvoeren. In dit meest recente onderzoek gaf 66% van de automobilisten aan hun telefoon te gebruiken in het verkeer. In 2017 was dit nog 62%. Van de fietsers gaf 56% in 2019 aan hun telefoon te gebruiken, tegenover 54% in 2017. Ook 243 mensen met een e-bike gaven aan hun telefoon weleens te gebruiken op de fiets (46%). Voetgangers gebruiken hun telefoon het meest terwijl ze onderweg zijn; 84% in 2019 (tegenover 82% in 2017).

Bijna 1 op de 12 speelt een spelletje

Het onderzoek laat ook zien dat driekwart van de volwassenen vindt dat telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk is. Een groot deel van hen blijft het toch doen. Zo geven zij aan berichten te lezen (42%) en soms zelfs berichten te sturen (36%) tijdens het rijden. Volwassenen gebruiken de telefoon vaak voor navigeren of muziek, maar bijna 1 op de 12 geeft aan ook weleens te gamen in de auto. Slechts 8% van de telefoongebruikers in het verkeer erkent dat hun gedrag leidt tot gevaarlijke situaties. Echter blijkt dat de intentie om dit gedrag te veranderen, erg laag is. Alleen onder de volwassen fietsers is een daling te zien van het bellen met de telefoon in de hand.

Jongeren gebruiken vaker de telefoon in het verkeer dan volwassenen

Zo scoren zij hoger op gewoontegedrag, doordat ze hun telefoon in het dagelijks leven vaker, automatischer en onbewuster gebruiken. Ook vinden jongeren het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer minder gevaarlijk dan volwassenen. Tot slot spelen de sociale omgeving en het gevoel van sociale druk vooral voor jongeren een rol in het telefoongebruik in het verkeer. Zij zijn namelijk gevoeliger voor sociale normen en sociale druk dan volwassenen.

Van de jongeren geeft 83% aan dat hun sociale omgeving positief tegenover het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer staat. Bij volwassenen is dit 58%. Bijna de helft van de volwassenen en 71% van de jongeren schat in dat de sociale omgeving het vervelend vindt als zij niet meteen terugbellen of berichten terugsturen.
Man in een auto achter het stuur, met een smartphone in een houder

Verkeersdeelnemers schatten de kans op een boete zeer laag in

Van de 3.768 volwassenen die deelnamen aan het onderzoek, kregen er slechts 2 een boete voor telefoongebruik in het verkeer. Men schat de kans op een boete ook laag in: 57% van de automobilisten, 66% van de volwassen fietsers en 43% van de jongeren denkt dat de kans dat zij een boete krijgen voor hun gedrag, erg laag is.

Rijd zonder afleiding

Om het gewoontegedrag te doorbreken en daar nieuwe gewoontes tegenover te zetten, ontwikkelde Interpolis verschillende apps. De AutoModus app helpt automobilisten om zonder afleiding van A naar B te komen. Voor fietsers is hiervoor de PhoNo app bedoeld. De apps bieden ook een mogelijkheid om te sparen voor veiliger verkeer (AutoModus) of voor een schonere zee (PhoNo).

Over de Barometer Mobiliteit

De Barometer is een tweejaarlijks onderzoek naar het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis. De dataverzameling is verzorgd door marktonderzoeksbureau Motivaction. De dataverzameling vond plaats in oktober 2019. Aan de Barometer 2019 namen, uit heel Nederland, 3.768 volwassen respondenten in de leeftijd 18 tot en met 80 jaar en 300 jongeren in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar deel.