Zo verklein je de kans op een autobrand

In 2020 ontving Interpolis tussen de 500 en 600 meldingen van autobrand. Een autobrand kan ontstaan door technische mankementen of na een ongeval, maar kan ook het gevolg zijn van brandstichting. We vroegen Peter van Dijk, expert zwaar materieel en techniek bij Interpolis, hoe je de kans op een autobrand kunt verkleinen.

Er is een stijging te zien in het aantal aangestoken autobranden

In de schadedata van Interpolis is de afgelopen jaren een lichte stijging te zien in het aantal aangestoken autobranden. Waar het aantal brandstichtingen in 2017 nog op 169 lag, is dit in 2020 gestegen naar 219. Een autobrand kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben, zo vertelt Peter van Dijk, expert zwaar materieel en techniek bij Interpolis: "Naast brandstichting kun je ook te maken krijgen met zelfontbranding door bijvoorbeeld kortsluiting of oververhitting van onderdelen. Of doordat er brandbare vloeistoffen zoals olie of brandstof op de motor lekken."

Het komt daarnaast regelmatig voor dat auto's ontbranden na een eenzijdig ongeluk of botsing met een ander voertuig. Van Dijk: "De motor die aan de voorkant van een auto zit krijgt dan een flinke klap, waardoor bijvoorbeeld brandstofleidingen kunnen scheuren en ook weer kunnen gaan lekken op de motor. Tot slot kan de klap bij een botsing voor kortsluiting zorgen in de elektrische bekabeling."

De opkomst van elektrische auto's geeft qua brand ook zijn eigen problemen. "Een autobrand ontstaat door kortsluiting in de batterij, en dit soort branden zijn heel moeilijk te blussen," begint van Dijk. "Als er tijdens het opladen van de auto rookontwikkeling is, haal dan direct de laadkabel los en bel de brandweer."

Je bent verzekerd voor autoschade door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag wanneer je een autoverzekering hebt afgesloten met WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco.

Tips om autobrand te voorkomen

Je kunt gelukkig veel zelf doen om de kans om autobrand te verkleinen. De meest belangrijke tip is om je auto goed te laten onderhouden bij de garage. "Er zijn twee manieren van onderhoud," begint van Dijk. "Je hebt ten eerste de jaarlijkse APK waarbij de veiligheid van je auto(-onderdelen) wordt gecontroleerd. Maar niet álles wordt daarin meegenomen. Controleer op de tweede plaats daarom ook zelf regelmatig je auto. Kijk onder de motorkap of er geen olielekkage aanwezig is, en check in de straat waar de auto geparkeerd staat of er geen olievlek ligt."

Peter van Dijk vertelt hoe je de eerste signalen van autobrand kunt herkennen: "Zodra je verbrand plastic begint te ruiken, kan dit een teken zijn van kortsluiting. Ruik je een hevige diesel- of benzinelucht, dan kan dit duiden op lekkende brandstof." Van Dijk benadrukt om dan niet verder te rijden en meteen naar de garage te gaan. "In een garage wordt je auto nagekeken en kunnen eventuele mankementen worden opgelost. Als je er op tijd bij bent, kun je voorkomen dat het leidt tot een autobrand."

Hoe verklein je de kans dat je auto doelwit wordt van brandstichting? 

Uit de schadedata blijkt dat aangestoken autobranden de afgelopen jaren licht zijn toegenomen. Van Dijk geeft enkele tips om de kans te verkleinen dat je auto doelwit wordt van brandstichting: "De meeste brandstichtingen vinden plaats in de grote steden. De veiligste plek om je auto te stallen is in een parkeergarage met cameratoezicht. Het komt heel weinig voor dat op parkeerplaatsen met (camera)toezicht brand gesticht wordt."

Wanneer je thuis bent, parkeer je auto dan altijd op een goed verlichte oprit of parkeerplaats, eventueel met cameratoezicht. "Daar loopt je auto minder risico dan een onverlichte parkeerplaats waar vandalen minder snel gezien worden. Wanneer er cameratoezicht is, is de pakkans van iemand die een autobrand heeft gesticht ook groter," vertelt van Dijk.

Heb je te maken met een aangestoken autobrand, doe dan altijd aangifte bij de politie.

Wat moet je doen als je te maken krijgt met een autobrand?

Wanneer je auto toch in brand vliegt door kortsluiting of oververhitting, is het belangrijk om je auto zo snel mogelijk te verlaten. "Breng altijd eerst jezelf en je medepassagiers in veiligheid," begint van Dijk. "Houd ruime afstand tot de brandende auto en bel de brandweer."

Heb je te maken met een beginnende brand, dan kun je ervoor kiezen om de brand zelf te blussen. Van Dijk: "Bewaar voor de zekerheid een brandblusser in de kofferbak van je auto, het liefst een koolzuurblusser. Liever geen poederblusser; het bluspoeder is agressief en kan flink wat nevenschade aan je voertuig toebrengen." Daarnaast benadrukt van Dijk dat je de motorkap beter niet kunt openen als er brand is in de motorruimte. "Door de toestroom van zuurstof kan er een flinke steekvlam ontstaan en loop je het risico op ernstige verwondingen." Heb je een elektrisch aangedreven auto en ontstaat er brand aan de batterij, breng jezelf dan in veiligheid en laat dit over aan de brandweer.

Heb je geen blusser, of is de brand al zover ontwikkeld dat het te gevaarlijk is om deze zelf te blussen, dan is het van belang om ruime afstand te blijven houden tot de brandweer arriveert. "Een (kunststof) brandstoftank smelt namelijk heel snel bij hoge temperaturen, waardoor er brandstof kan gaan lekken en er een grote steekvlam of zelfs een explosie kan ontstaan."