inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearfacebookflaghashtaglinkedininline/loginlogo_labinline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchaanmeldeninline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubetagtwitterwhatsapp

Klanttevredenheid
Voor Interpolis is het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Wat doen we goed en waar kunnen wij onze dienstverlening nog verbeteren? Regelmatig verricht Interpolis onderzoek naar de waardering van onze klanten. Daarnaast werken we jaarlijks mee aan klanttevredenheidsonderzoeken van het Verbond van Verzekeraars onder particuliere en zakelijke klanten.

De resultaten van Interpolis
In de volgende overzichten vindt u de resultaten van Interpolis uit de onderzoeken. De cijfers zijn per soort verzekering gebundeld. Ook staat aangegeven uit welk jaar het onderzoek dateert.

Per onderzoek publiceren wij voor u een samenvatting met de belangrijkste resultaten. Op basis daarvan benoemen wij verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan om de tevredenheid van onze klanten nog verder te vergroten of te verbeteren.

Hoe goed scoort Interpolis op VerzekeraarsInbeeld 2016? 

Op de site www.VerzekeraarsInBeeld.nl vindt u vanaf dit jaar de resultaten van het klantonderzoek dat onder de klanten van verzekeraars wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 doen 50 verzekeraars mee aan het onderzoek.

De deelnemers krijgen rapportcijfers op 6 aspecten van de klantdienstverlening. Dit zijn de onderdelen: Vertrouwen, Tevredenheid, Klantgerichtheid, Deskundigheid, Duidelijkheid en Contact.

U kunt op de site nagaan hoe Interpolis scoort op de verschillende punten. U kunt onze resultaten ook vergelijken met de andere verzekeraars. Voor onze zorgverzekering en de zakelijke verzekeringen vindt u de resultaten van 2016 nog niet op de site van VerzekeraarsInbeeld. Die rapportages vindt u op deze pagina. 


1. Schadeverzekeringen Particulier - Schade en Leven (2016) 

Interpolis scoort uitstekend op schade: een gedeelde 3e plaats
Onze klanten gaven ons gemiddeld een rapportcijfer 7,5. Samen met Centraal Beheer zijn we hiermee de nummer 3 in de markt. Een mooi resultaat. Voor Leven eindigde Interpolis met een rapportcijfer van 6,9 in het midden. Dit beeld komt overeen met de resultaten die we in de afgelopen jaren behaalden.

2. Verzekeringen Zakelijk - Schade en Inkomen (2016) 

Stijging bij Interpolis op Schade, kleine daling op Inkomen

  • Het algemene rapportcijfer van onze klant voor de zakelijke schadeverzekering steeg van een 7,4 naar een 7,6. Interpolis staat hiermee op de 3e plaats in de markt.    
  • Binnen Inkomen daalt de waardering voor Interpolis van een 7,3 naar een 7,2. Interpolis is hiermee 4e van de 8 deelnemers.
De belangrijkste resultaten voor de Interpolis ZorgActief
  • Voor onze dienstverlening krijgen we van onze klanten als rapportcijfer een 7,9. Dit is iets hoger dan vorig jaar (7,8).
  • Voor de prijs van de verzekering krijgen we dit jaar als rapportcijfer een 7,0. Dit is iets lager dan vorig jaar (7,2).  
  • Het indienen van een declaratie stijgt van een 7,9 naar een 8,1 en de declaratie afhandelen gaat van een 7,7 naar een 8.  
  • De NPS voor Interpolis is iets hoger dan vorig jaar, we gaan van een +4 naar een +6. De Netto Promoter Score (NPS) meet in welke mate u als onze klant ons aan zou bevelen aan uw omgeving. Maken we onze belofte waar? Op welke punten kunnen we verbeteren, waarin doen we het goed? 
  • Onze klanten vinden de sterke punten van Interpolis het contact en declaraties indienen en afhandelen. Daarnaast wordt ‘de algemene ervaring’ als een sterk punt genoemd.  
  • Waar we volgens onze klanten nog op kunnen verbeteren i s de dekking, de prijs en het eigen risico/bijdragen. “De prijs van de aanvullende pakketten is hoog voor de waarde die zij vertegenwoordigen."
Aan de hand van deze resultaten gaan we dit jaar aan de slag om u als onze klant nog beter van dienst te zijn.