inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Klanttevredenheid
Voor Interpolis is het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Wat doen we goed en waar kunnen wij onze dienstverlening nog verbeteren? Regelmatig verricht Interpolis onderzoek naar de waardering van onze klanten. Daarnaast werken we jaarlijks mee aan klanttevredenheidsonderzoeken van het Verbond van Verzekeraars onder particuliere en zakelijke klanten.

De resultaten van Interpolis
In de volgende overzichten vindt u de resultaten van Interpolis uit de onderzoeken. De cijfers zijn per soort verzekering gebundeld. Ook staat aangegeven uit welk jaar het onderzoek dateert.

Per onderzoek publiceren wij voor u een samenvatting met de belangrijkste resultaten. Op basis daarvan benoemen wij verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan om de tevredenheid van onze klanten nog verder te vergroten of te verbeteren.

Hoe goed scoort Interpolis op VerzekeraarsInbeeld 2016? 

Op de site www.VerzekeraarsInBeeld.nl vindt u vanaf dit jaar de resultaten van het klantonderzoek dat onder de klanten van verzekeraars wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. In 2016 doen 50 verzekeraars mee aan het onderzoek.


De deelnemers krijgen rapportcijfers op in totaal zes aspecten van de klantdienstverlening. U kunt op de site nagaan hoe Interpolis scoort op de verschillende punten. U kunt onze resultaten ook vergelijken met de andere verzekeraars. 


1. Schadeverzekeringen Particulier (2015) 
De belangrijkste resultaten Schadeverzekeringen Particulier
 • Het algemene rapportcijfer van onze klant voor Interpolis bedraagt een 7,89. Dat is een stijging van +0,11 t.o.v. het vorige jaar. Het marktgemiddelde is een  7,69.
 • Onze nieuwe klanten zijn beduidend positiever over Interpolis dan een jaar eerder. Van een 7,4 naar een 7,8. Ook klanten met een claim zijn positief in hun eindoordeel: 8,55.
 • Op alle deelaspecten krijgt Interpolis scores die tegen de top van de markt aan liggen: klantfocus, communicatie, claims. Wel is de waardering op Klantfocus op alle aspecten iets teruggelopen ten opzichte van de vorige meting in 2014. Een punt van aandacht voor ons voor het aankomende jaar.
 • Voor het claimproces krijgt Interpolis de hoogste marktwaardering (snelheid, tevredenheid van de afhandeling en het op de hoogte houden van de klant).  We scoren hiermee flink hoger dan het afgelopen jaar. Voor het aankomende jaar een mooie uitdaging om dat goede resultaat vast te houden.

2. Verzekeringen Zakelijk - Schade en Inkomen (2015) 

De belangrijkste resultaten Zakelijk- Schade Interpolis

 • Het algemene rapportcijfer van onze klant is gestegen van een 7,3 naar een 7,4. Daarmee is Interpolis na Centraal Beheer en Generali de derde in de markt.
 • Klantfocus; Interpolis heeft ten opzichte van vorig jaar een flinke stijging doorgemaakt op de mate waarin klanten het gevoel krijgen dat Interpolis hen als klant belangrijk vindt: 52%. Dat was 42%. 
 • Communicatie; Klanten van Interpolis oordelen positief over de communicatie in e-mails en in brieven. Wel bevat de communicatie relatief veel vaktaal. Dit is een aandachtspunt voor 2016. Qua overzichtelijkheid en begrijpelijkheid liggen de scores op de stellingen boven de 90% tevreden.
De belangrijkste resultaten Inkomen Interpolis
 • Het algemene rapportcijfer van onze klant is gestegen van een 7,2 naar een 7,3. Interpolis ontvangt hiermee de hoogste marktscore.
 • De scores op Klantfocus liggen in lijn met 2014, op gebied van schriftelijke communicatie heeft Interpolis een inhaalslag gemaakt.
De belangrijkste conclusie is dat de algemene tevredenheid van Interpolis binnen zowel de Schade- als Inkomensmarkt is gestegen.

De resultaten Leven samengevat
 • Het algemeen rapportcijfer over de gehele portefeuille is gedaald (van 7,55 naar 7,37). 
 • Ook de NPS daalde (van -21 naar -25). De Net Promoter Score (NPS) meet in welke mate u als onze klant ons aan zou bevelen aan uw omgeving. Maken we onze belofte waar? Op welke punten kunnen we verbeteren, waarin doen we het goed?
 • Overall scoort Interpolis een vijfde positie in het onderzoek en daarmee boven het marktgemiddelde van 7,17.  
 • Naast de overall resultaten is ook aan nieuwe klanten en claimende klanten gevraagd hun waardering voor Interpolis te uiten. 
 • Nieuwe klanten zijn ons beter gaan waarderen (van 7,46 naar 7,58).
 • Claimende klanten gaven vorig jaar een 6,99 en in dit onderzoek een 7,31. 
 • Ook in de onderliggende stellingen zien we dat we volgens onze klanten in het claimproces stappen voorwaarts hebben gezet.
Aan de hand van deze resultaten gaan we dit jaar aan de slag om onze klanten nog beter van dienst te zijn.
De belangrijkste resultaten voor de Interpolis ZorgActief
 • Voor onze dienstverlening krijgen we van onze klanten als rapportcijfer een 7,9. Dit is iets hoger dan vorig jaar (7,8).
 • Voor de prijs van de verzekering krijgen we dit jaar als rapportcijfer een 7,0. Dit is iets lager dan vorig jaar (7,2).  
 • Het indienen van een declaratie stijgt van een 7,9 naar een 8,1 en de declaratie afhandelen gaat van een 7,7 naar een 8.  
 • De NPS voor Interpolis is iets hoger dan vorig jaar, we gaan van een +4 naar een +6. De Netto Promoter Score (NPS) meet in welke mate u als onze klant ons aan zou bevelen aan uw omgeving. Maken we onze belofte waar? Op welke punten kunnen we verbeteren, waarin doen we het goed? 
 • Onze klanten vinden de sterke punten van Interpolis het contact en declaraties indienen en afhandelen. Daarnaast wordt ‘de algemene ervaring’ als een sterk punt genoemd.  
 • Waar we volgens onze klanten nog op kunnen verbeteren i s de dekking, de prijs en het eigen risico/bijdragen. “De prijs van de aanvullende pakketten is hoog voor de waarde die zij vertegenwoordigen."
Aan de hand van deze resultaten gaan we dit jaar aan de slag om u als onze klant nog beter van dienst te zijn.