Wat gebeurt er als ik niet op tijd kan betalen?

U krijgt een herinnering. In deze brief staat welke premie u niet betaalde en hoe u het bedrag kunt overmaken. Ook staat er in de brief een datum waarop het bedrag betaald moet zijn.


Als u de premie na deze datum niet betaalt, krijgt u een 2e herinnering. In deze brief staat welke premie u niet betaalde en hoe u het bedrag kunt overmaken. Ook staat er in de brief een datum vermeld waarop het bedrag betaald moet zijn.


Als u de premie na deze datum niet betaalt, krijgt u een laatste herinnering met een uiterste betaaldatum. Ook in deze brief staat welke premie u niet betaalde en hoe u het bedrag kunt overmaken. Als de premie na de uiterste betaaldatum in deze brief niet betaald is, stoppen wij alle verzekeringen binnen het pakket waar u deze premie voor betaalt.


Wij registreren u als wanbetaler. Alle verzekeraars van de Achmea Groep kunnen dit inzien. U kunt vanaf dan geen verzekeringen meer afsluiten bij Achmea. De niet betaalde premie blijft u schuldig. Wij schakelen een incassobureau of deurwaarder in. U betaalt alle kosten van het incassobureau of de deurwaarder.


Heeft u een motorrijtuig? Dan heeft u een wettelijke verzekeringsplicht. Is het motorrijtuig bij ons verzekerd dan stoppen wij deze verzekering. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) ziet dat uw gekentekende voertuig niet meer verzekerd is. Als u op dat moment met uw motorrijtuig gaat rijden, bent u niet verzekerd. De RDW kan u daarvoor een boete geven.