Alles over betalen.

Lees alles over betalen rondom onze zorgverzekeringen.
Voor je zorgverzekering betaal je premie. Als je zorgkosten maakt, krijg je soms een rekening voor eigen risico of eigen bijdrage. Wij leggen uit welke kosten er wanneer in rekening worden gebracht en hoe je deze kunt betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden, zo betaal je op de manier die het beste bij jou past. Kun je een keer niet betalen? Dat is helemaal niet erg! Samen vinden we wel een oplossing. Een overzicht van jouw rekeningen vind je in Mijn Zorggebruik

Zorgkosten Betalen in Delen.

Een rekening voor zorgkosten komt vaak onverwacht. En als het een hoge rekening is, komt het betalen ervan niet altijd uit. Dan kun je kiezen voor Zorgkosten Betalen in Delen. Daarbij geef je aan welk bedrag je per maand kunt missen. Krijg je dan een rekening, of heb je die al? Dan beginnen we met afschrijven.

Afschrijfmoment kiezen.

Soms verandert je persoonlijke situatie, en past een andere dag voor de premiebetaling beter. Je kiest bij ons uit 3 verschillende momenten: de 1e, 15e of 27e van de maand. De maandelijkse premie betaal je altijd vooruit. Wil je jouw afschrijfdatum wijzigen? Dat kan ieder moment in het jaar gemakkelijk online via Mijn Zorggebruik.  

Eigen risico in delen betalen.

Verwacht je het verplicht eigen risico volledig te moeten betalen? Dan kun je vooraf gespreid betalen aanvragen. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Je betaalt het verplicht eigen risico in 10 termijnen van € 38,50 per maand.

Betalingsregeling voor je zorgpremie.

Kun je een keer jouw zorgpremie niet betalen? Dat is helemaal niet erg! Samen vinden we een oplossing. Eén daarvan is het afsluiten van een betalingsregeling voor jouw premie. Je betaalt dan iedere maand een deel van de rekening af.

Waarom betaal ik eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering betaalt een deel van de zorgkosten zelf. Dit heet het verplicht eigen risico. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het verplicht eigen risico. Hiermee wil de overheid iedereen bewuster maken van de kosten voor zorg. 

Eigen bijdrage zorgkosten.

Voor sommige zorg uit de basisverzekering betaal je een wettelijke eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een hoortoestel of bepaalde geneesmiddelen. De eigen bijdrage geldt voor alle leeftijden. Elk jaar bepaalt de overheid de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage. Eigen bijdrage is iets anders dan eigen risico.

Onze betaalgegevens.

Wil je een openstaand bedrag betalen? Dan kun je jouw betaling overmaken naar rekeningnummer NL12 RABO 0105 2486 22 op naam van Interpolis Zorgverzekeringen NV. Vergeet niet het betaalkenmerk (16 cijfers) of jouw relatienummer erbij te zetten. Betaal je vanaf een buitenlands rekeningnummer? Gebruik dan deze BIC code: RABONL2U.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn rekeningen bekijken?
Wil je jouw rekeningen bekijken? Of je zorgkostenoverzicht? Ga naar het Financieel overzicht in Mijn Zorggebruik. Wij willen jouw gegevens zo goed mogelijk beschermen, daarom log je in Mijn Zorggebruik altijd in met DigiD en sms controle of de DigiD app. 
Heb ik recht op zorgtoeslag?
De zorgtoeslag is een bijdrage vanuit de Belastingdienst in de kosten van de zorgverzekering. Zorgtoeslag is bedoeld om de basisverzekering voor iedereen in Nederland betaalbaar te houden. Of je recht hebt op zorgtoeslag en hoe hoog deze dan is, hangt af van je inkomen.
Hoe stuur ik een rekening in?
Je zorgkosten kun je op 3 manieren declareren. Met de Interpolis Zorg app, online via Mijn Zorggebruik of per post.

Voor het declareren van sommige rekeningen heb je een ingevuld declaratieformulier nodig. Deze formulieren vind je onderaan deze pagina. Alle declaratieformulieren zijn in pdf-formaat. Je kunt een ingevuld declaratieformulier samen met jouw rekening(en) online insturen via Mijn Zorggebruik of de Interpolis Zorg app.
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Misschien kun je soms een rekening niet betalen. Voor een keer is dat niet erg. Je regelt dan bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons. Of je betaalt de rekening als wij je een herinnering sturen. Voor een langere periode niet betalen heeft wel belangrijke gevolgen die je moet weten.
Wat kan ik verwachten als ik een betalingsachterstand heb?
  1. Je krijgt 11 dagen na de premievervaldatum een 1e herinnering. 21 dagen na de premievervaldatum sturen wij de 2e herinnering. De kosten van de 2e herinnering zijn € 10,-. Bij de 3e herinnering na 35 dagen vanaf de premievervaldatum komt daar € 15,- bij.
  2. Als je na de 3e herinnering niet betaalt dan schakelen wij een incassobureau in. De kosten hiervan betaal je. Behalve als je een betalingsregeling met ons afspreekt. 
  3. Je aanvullende verzekeringen (inclusief tandverzekering) worden beëindigd. Heb je gezinsleden meeverzekerd? Dan worden ook de aanvullende verzekeringen van je gezinsleden beëindigd.
  4. We zetten de betaaltermijn over naar een maandbetaling. Hierdoor vervalt de eventuele korting die je krijgt bij jaarbetaling.
  5. Naast betalingsherinneringen krijg je ook een 2, 4 en 6-maandsbrief in verband met de wettelijke Regeling Wanbetalers. Het CAK voert deze wet uit.
  6. Zolang je een betaalachterstand in premie hebt, kun je niet van verzekeraar veranderen. Dat is wettelijk bepaald. Om die wet uit te kunnen voeren, wisselen zorgverzekeraars gegevens uit over personen met een premie-achterstand.
 
Wat is het CAK?

Het CAK heeft meerdere taken. Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert. Daarnaast zorgt het CAK voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Ook voert het CAK de wettelijke regeling Wanbetalers uit.

 

Wat gebeurt er als ik ben aangemeld bij het CAK?
Heb je een schuld van minstens 6 maanden? En heb je niet betaald en geen bezwaar gemaakt? Dan melden wij je aan bij het CAK.
Het CAK houdt vanaf dat moment jouw premie in. Je betaalt dan 130% van de standaardpremie. Het CAK houdt het bedrag in op je salaris of uitkering. Je werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als dit niet kan, dan legt het CAK beslag op je bezittingen. Heb je al een betalingsregeling bij ons? Dan melden we je niet aan bij het CAK.

 
Kan ik mijn premie voor de zorgverzekering ook per jaar betalen?
Ja, je kunt de premie ook per jaar betalen. Als je jouw premie per jaar betaalt, kun je kiezen tussen automatische incasso of betalen op rekening. Bij jaarbetaling krijg je 1% korting op je jaarpremie.