Vergoeding taperingstrip (venlafaxine) tot 1 augustus 2022

Voor welk bedrag ben ik verzekerd?

U kunt kiezen uit de volgende 4 bedragen: € 25.000,-, € 50.000,-,
€ 75.000,- en € 100.000,- per persoon. 

De hoogte van de uitkering hangt af van het verzekerde bedrag en de mate van invaliditeit. Voor medische kosten bent u verzekerd tot € 1.000,- en voor tandheelkundige kosten tot € 10.000,-.