Vergoeding taperingstrip (venlafaxine) tot 1 augustus 2022

Hoe kan ik een Internationaal Verzekeringsbewijs aanvragen voor mijn pleziervaartuig?

Als u in het buitenland vaart of u doet mee aan officiële wedstrijden, dan hebt u in veel gevallen een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) nodig. Voor Griekenland of Italië heeft u een ander certificaat nodig. Met dit verzekeringsbewijs bevestigt Interpolis dat de verzekering voldoet aan de eisen die het land stelt en waarvoor het bewijs of certificaat is bedoeld.

U kunt dit certificaat aanvragen bij Rabobank.