inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is de eigen bijdrage?

Eigen bijdrage bij ziektekosten vanuit de basisverzekering
De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan is er een eigen bijdrage.

Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen wij de eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?
Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen.

 

Prestatie  2018 
Pruiken  € 431,- 

Orthopedisch en allergeenvrij schoeisel

  • vanaf 16 jaar
  • tot 16 jaar

€ 138,-
€ 69,- 
Kraamzorg
  • thuis
  • in een instelling zonder medische indicatie 

€ 4,30 per uur 
€ 17,- per dag (+ wat € 121,- te boven gaat)

Vervoer

  • eigen auto
  • totaal

€ 0,30 per kilometer
€ 101,- per kalenderjaar 

Als er een eigen bijdrage is, vermelden wij dat altijd in ons online vergoedingenoverzicht.


Eigen bijdrage samen met uw eigen risico
De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico maar staat daar los van. Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage is, betaalt u die zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico.
 

Een rekenvoorbeeld
U maakt bijvoorbeeld gebruik van zittend ziekenvervoer en dat kost € 250,-. De eigen bijdrage in 2018 is vastgesteld op € 101,-. Dat is dus het bedrag dat u zelf moet betalen.

Het bedrag dat daarna overblijft is € 149,-. Dit valt binnen het verplichte eigen risico van € 385,- en betaalt u daarom ook zelf.

U houdt dan nog een eigen risico over van € 236,-. De volgende keer dat u zorgkosten voor de basisverzekering maakt, betaalt u dan eerst nog € 236,- eigen risico.