inline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/play-largeinline/pointer-moreinline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Wat is de eigen bijdrage?
Eigen bijdrage bij ziektekosten vanuit de basisverzekering
De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan is er een eigen bijdrage.

Wat is de eigen bijdrage?
De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. De hoogte van bijdrage wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Voor de aanvullende verzekeringen bepalen wij de eigen bijdrage.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage?
Voor sommige soorten zorg die worden vergoed vanuit de basisverzekering moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen.

Bijvoorbeeld bij:
  • Hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen);
  • Geneesmiddelen (wanneer deze duurder zijn dan de gemiddelde prijs);
  • Kraamzorg;
  • Zittend ziekenvervoer;
  • Poliklinische bevalling zonder medische indicatie;
  • Tandheelkundige zorg (bijvoorbeeld voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg).
Als er een eigen bijdrage is, vermelden wij dat altijd in ons online vergoedingenoverzicht

Eigen bijdrage samen met uw eigen risico
De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico maar staat daar los van. Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage is, betaalt u die eerst zelf. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico.

Een rekenvoorbeeld
U maakt bijvoorbeeld gebruik van zittend ziekenvervoer en dat kost € 250,-. De eigen bijdrage in 2016 is vastgesteld op € 98,-. Dat is dus het bedrag dat u eerst zelf moet betalen.

Het bedrag dat daarna overblijft is € 152,-. Dit valt binnen het verplichte eigen risico van € 385,- en betaalt u daarom ook zelf.

U houdt dan nog een eigen risico over van € 233,-. De volgende keer dat u zorgkosten voor de basisverzekering maakt, betaalt u dan eerst nog € 233,- eigen risico.