Kan ik een second opinion aanvragen?

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan de arts die jou behandelt. Je krijgt een second opinion vergoed uit de basisverzekering. Je kunt een second opinion in Nederland en in het buitenland aanvragen. Je krijgt dan een oordeel van een 2e onafhankelijke arts vergoed. Het oordeel gaat dan over de behandeling die je vergoed krijgt uit de basisverzekering. 

Zo regel je een second opinion in Nederland

 1. Neem contact op met je arts.
  Vertel je arts dat je graag advies wilt inwinnen bij een andere arts. Bespreek de mogelijkheden voor een verwijzing met je huisarts of behandelend specialist.
 2. Neem contact op met de ZorgCoach.
  Je belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. Vraag jouw medisch dossier op bij je behandelend arts.
  Neem het dossier samen met de verwijzing mee naar de specialist die de second opinion gaat uitvoeren.
 4. De andere arts ontvangt jouw medisch dossier.
  Tijdens een (telefonisch) gesprek beoordeelt deze arts of de eerdere arts gelijk had of dat er alternatieve (behandel)mogelijkheden zijn.
 5. Bespreek het advies met je 1e behandelend arts.
  Met het advies van de andere specialist ga je terug naar jouw 1e behandelend specialist. Samen bespreken jullie het advies. Jouw 1e behandelend specialist bepaalt of hij het advies overneemt of niet. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de ZorgCoach.

Zo regel je een second opinion van een arts uit het buitenland

Je kunt ook een second opinion krijgen van een buitenlandse arts via Royal Doctors. Royal Doctors laat de beste specialisten ter wereld met jou meedenken. Deze specialisten zijn door hun eigen collega’s gekozen als beste in hun vak. 

 1. Neem contact op met je arts.
  Vertel je arts dat je graag een 2e mening wilt over oordeel, diagnose en/of behandelplan. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig.
 2. Neem contact op met de ZorgCoach.
  Je belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. Royal Doctors neemt telefonisch contact met je op.
  Je bespreekt jouw wensen en de mogelijkheden. Het telefoongesprek is gewoon in het Nederlands. Voor de second opinion heeft Royal Doctors wel jouw medisch dossier nodig. Je vraagt dit op bij je arts. Royal Doctors kan je daarbij helpen en dit met jouw toestemming voor je opvragen.
 4. Je krijgt een telefonisch gesprek met de ZorgCoach.
  De ZorgCoach bekijkt of je vraag geschikt is voor Royal Doctors. Zo ja, dan melden we je aan.
 5. Je krijgt een persoonlijk rapport.
  Binnen maximaal 18 werkdagen, na ontvangst van je volledige medische dossier, heb je de uitslag. Plus antwoorden op je andere medische vragen. Met dit rapport ga je terug naar je eigen arts. Het advies van de Royal Doctors arts is adviserend aan je eigen behandeld arts.
  Omdat Royal Doctors gebruik maakt van buitenlandse artsen, kan het advies afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is. Zo kan de arts zorg aanraden die niet door jouw basisverzekering vergoed wordt. Je kunt contact opnemen met de ZorgCoach als je wilt weten of de zorg vergoed wordt.

Nog sneller advies?

De 2e arts online is een goed alternatief. Je krijgt dan online nog sneller advies. 2e arts online is een service waarmee je vragen en twijfels over jouw medische klacht, diagnose of behandeling digitaal kunt voorleggen aan een specialist.