Kan ik een second opinion aanvragen?

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan de arts die u behandelt. U kunt een second opinion in Nederland en in het buitenland aanvragen. U krijgt een second opinion in Nederland vergoed uit de basisverzekering. De second opinion in het buitenland van Royal Doctors krijgt u volledig vergoed als u een aanvullende verzekering ZorgActief hebt. Royal Doctors brengt mensen met medische aandoeningen in contact met internationale specialisten voor een second opinion. Maar ook voor een concreet antwoord op uw vragen. U hoeft daarvoor niet persoonlijk langs bij een specialist. Met uw gegevens, medische voorgeschiedenis, onderzoeken en laboverslagen maakt de specialist een nauwkeurige analyse en adviesrapport. Met advies van een internationaal specialist van Royal Doctors kunt u, samen met uw behandelend arts, besluiten wat de juiste behandeling is.

Vindt u een second opinion net een stap te ver gaan?
De 2e arts online is een goed alternatief. U krijgt dan online nog sneller advies. 2e arts online is een service waarmee u vragen en twijfels over uw medische klacht, diagnose of behandeling digitaal kunt voorleggen aan een specialist.

Zo regelt u een second opinion in Nederland

 1. Neem contact op met uw arts. Vertel uw arts dat u graag advies wilt inwinnen bij een andere arts. Bespreek de mogelijkheden voor een verwijzing met uw huisarts of behandelend specialist.
 2. Neem contact op met de ZorgConsulent. U belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. U bespreekt de mogelijkheden met uw persoonlijke ZorgConsulent. Hij of zij kan eventueel ook de afspraak voor u maken.
 4. U vraagt uw medisch dossier op bij uw behandelend arts. Neem het dossier samen met de verwijzing mee naar de specialist die de second opinion gaat uitvoeren.
 5. De andere arts ontvangt uw medisch dossier. Tijdens een (telefonisch) gesprek beoordeelt deze arts of de eerdere arts gelijk had of dat er alternatieve (behandel)mogelijkheden zijn.

Zo regelt u een second opinion in het buitenland via Royal Doctors

 1. Neem contact op met uw arts
  Vertel uw arts dat u graag een tweede mening wilt over oordeel, diagnose en/of behandelplan. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig.
 2. Neem contact op met de ZorgConsulent
  U belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. U krijgt een telefonisch gesprek met de ZorgConsulent
  De ZorgConsulent bekijkt of uw vraag geschikt is voor Royal Doctors. Zo ja, dan melden we u aan.
 4. Royal Doctors neemt telefonisch contact met u op
  U bespreekt uw wensen en de mogelijkheden. Het telefoongesprek is gewoon in het Nederlands. Voor de second opinion heeft Royal Doctors wel uw medisch dossier nodig. U vraagt dit op bij uw arts. Royal Doctors kan u daarbij helpen en dit met uw toestemming voor u opvragen.
 5. U krijgt een persoonlijk rapport
  Binnen maximaal 18 werkdagen, na ontvangst van uw volledige medische dossier, heeft u de uitslag. Plus antwoorden op uw andere medische vragen. Met dit rapport gaat u terug naar uw eigen arts. Het advies van de Royal Doctors arts is adviserend aan uw eigen behandeld arts.
  Omdat Royal Doctors gebruik maakt van buitenlandse artsen, kan het advies afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is. Zo kan de arts zorg aanraden die niet door uw basisverzekering vergoed wordt. U kunt contact opnemen met de Persoonlijke Zorgcoach als u wilt weten of de zorg vergoed wordt.