Kan ik een second opinion aanvragen?

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan de arts die u behandelt. De ZorgConsulent adviseert en helpt bij het aanvragen van een second opinion. De second opinion kan bij een Nederlandse arts of een buitenlandse arts van Royal Doctors. 

Vergoeding second opinion

Bij een second opinion krijgt een andere arts uw medisch dossier. Deze arts maakt een rapport en geeft daarin zijn mening. U krijgt een second opinion vergoed uit de basisverzekering. De second opinion van Royal Doctors krijgt u volledig vergoed als u een aanvullende verzekering ZorgActief hebt. Wilt u alleen online vragen stellen aan een andere arts, dan kunt u de 2e arts online inschakelen. 2e arts online krijgt u vergoed als klant van Interpolis Zorg.

Een second opinion is mogelijk in binnen- en buitenland
Voor een second opinion kunt u terecht bij een andere arts in Nederland. Maar ook een second opinion van een arts in het buitenland kan. Royal Doctors brengt mensen met medische aandoeningen in contact met internationale specialisten voor een second opinion. Maar ook voor een concreet antwoord op uw vragen. U hoeft daarvoor niet persoonlijk langs bij een specialist. Met uw gegevens, medische voorgeschiedenis, onderzoeken en laboverslagen maakt de specialist een nauwkeurige analyse en adviesrapport. Met advies van een internationaal specialist van Royal Doctors kunt u, samen met uw behandelend arts, besluiten wat de juiste behandeling is.

 

U vraagt een second opinion aan of schakelt Royal Doctors in via Interpolis ZorgConsulent.


Zo regelt u een second opinion

  1. Neem contact op met uw arts. Vertel uw arts dat u graag advies wilt inwinnen bij een andere arts. Een verwijzing van uw arts is niet nodig. 
  2. Neem contact op met de ZorgConsulent. U belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
  3. U bespreekt de mogelijkheden met uw persoonlijke ZorgConsulent. Hij of zij kan eventueel ook de afspraak voor u maken. Als u dat wilt en uw vraag is geschikt voor Royal Doctors meldt de ZorgConsulent u aan bij Royal Doctors voor een second opinion.
  4. U vraagt uw medisch dossier op bij uw behandelend arts. Loopt uw second opinion via Royal Doctors? Dan neemt Royal Doctors contact met u op. U bespreekt uw wensen en de mogelijkheden. Het telefoongesprek is gewoon in het Nederlands. Voor de second opinion heeft Royal Doctors uw medisch dossier nodig. U vraagt dit op bij uw arts. Royal Doctors kan u daarbij helpen en dit met uw toestemming voor u opvragen.
  5. De andere arts ontvangt uw medisch dossier. Tijdens een (telefonisch) gesprek beoordeelt deze arts of de eerdere arts gelijk had of dat er alternatieve (behandel)mogelijkheden zijn. Hebt u een aanvraag lopen via Royal Doctors. Dan ontvangt u een persoonlijk rapport. Binnen maximaal 18 werkdagen, na ontvangst van uw volledige medische dossier, hebt u de uitslag. Plus antwoorden op uw andere medische vragen. Met dit rapport gaat u terug naar uw eigen arts.
Wilt u meer weten over Royal Doctors? Of een second opinion aanvragen? Neem dan contact met ons op via de Interpolis Zorglijn.