Kan ik een second opinion aanvragen?

Een second opinion is een oordeel van een andere arts dan de arts die jou behandelt. Je kunt een second opinion in Nederland en in het buitenland aanvragen. Je krijgt een second opinion in Nederland vergoed uit de basisverzekering. De second opinion in het buitenland van Royal Doctors krijg je volledig vergoed als je een aanvullende verzekering ZorgActief hebt. Royal Doctors brengt mensen met medische aandoeningen in contact met internationale specialisten voor een second opinion. Maar ook voor een concreet antwoord op je vragen. Je hoeft daarvoor niet persoonlijk langs bij een specialist. Met je gegevens, medische voorgeschiedenis, onderzoeken en laboverslagen maakt de specialist een nauwkeurige analyse en adviesrapport. Met advies van een internationaal specialist van Royal Doctors kun je, samen met je behandelend arts, besluiten wat de juiste behandeling is.

Vind je een second opinion net een stap te ver gaan?
De 2e arts online is een goed alternatief. Je krijgt dan online nog sneller advies. 2e arts online is een service waarmee je vragen en twijfels over jouw medische klacht, diagnose of behandeling digitaal kunt voorleggen aan een specialist.

Zo regel je een second opinion in Nederland

 1. Neem contact op met je arts.
  Vertel je arts dat je graag advies wilt inwinnen bij een andere arts. Bespreek de mogelijkheden voor een verwijzing met je huisarts of behandelend specialist.
 2. Neem contact op met de ZorgConsulent.
  Je belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. Je bespreekt de mogelijkheden met je persoonlijke ZorgConsulent. Hij of zij kan eventueel ook de afspraak voor je maken.
 4. Je vraagt jouw medisch dossier op bij je behandelend arts.
  Neem het dossier samen met de verwijzing mee naar de specialist die de second opinion gaat uitvoeren.
 5. De andere arts ontvangt jouw medisch dossier.
  Tijdens een (telefonisch) gesprek beoordeelt deze arts of de eerdere arts gelijk had of dat er alternatieve (behandel)mogelijkheden zijn.

Zo regel je een second opinion in het buitenland via Royal Doctors

 1. Neem contact op met je arts
  Vertel je arts dat je graag een tweede mening wilt over oordeel, diagnose en/of behandelplan. Een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig.
 2. Neem contact op met de ZorgConsulent
  Je belt hiervoor de Interpolis Zorglijn.
 3. Je krijgt een telefonisch gesprek met de ZorgConsulent
  De ZorgConsulent bekijkt of je vraag geschikt is voor Royal Doctors. Zo ja, dan melden we je aan.
 4. Royal Doctors neemt telefonisch contact met je op
  Je bespreekt je wensen en de mogelijkheden. Het telefoongesprek is gewoon in het Nederlands. Voor de second opinion heeft Royal Doctors wel jouw medisch dossier nodig. Je vraagt dit op bij je arts. Royal Doctors kan je daarbij helpen en dit met jouw toestemming voor je opvragen.
 5. Je krijgt een persoonlijk rapport
  Binnen maximaal 18 werkdagen, na ontvangst van je volledige medische dossier, heb je de uitslag. Plus antwoorden op je andere medische vragen. Met dit rapport ga je terug naar je eigen arts. Het advies van de Royal Doctors arts is adviserend aan je eigen behandeld arts.
  Omdat Royal Doctors gebruik maakt van buitenlandse artsen, kan het advies afwijken van wat in Nederland gebruikelijk is. Zo kan de arts zorg aanraden die niet door jouw basisverzekering vergoed wordt. Je kunt contact opnemen met de Persoonlijke Zorgcoach als je wilt weten of de zorg vergoed wordt.