Heb ik voor zorg of behandeling vooraf toestemming of goedkeuring nodig?

Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?
Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming nodig hebt. Staat hier niets over toestemming? Dan hebt u geen toestemming van ons nodig.

 

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?
U hebt onze toestemming nodig vóórdat u start met de behandeling of voordat u het hulpmiddel in huis haalt. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen. Overleg dit altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan achteraf, na uw behandeling, toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 

Neemt Interpolis mijn machtiging van de oude zorgverzekeraar over als ik overstap naar Interpolis?

 • Voor vergoedingen uit de basisverzekering hebt u niet opnieuw toestemming nodig. Wij nemen de machtiging over.
 • Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Dan moet u wel toestemming bij ons aanvragen.
 • Stapt u over van Zilveren Kruis, Avéro Achmea of Pro Life?

  Dan hebt u nooit opnieuw toestemming nodig. Uw machtiging wordt altijd overgenomen.

Zorg waarvoor u een machtiging nodig hebt

Hulpmiddelen aanvragen

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier hebt u altijd vooraf toestemming van ons nodig. Uw zorgverlener of leverancier vraagt de toestemming voor u aan. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op de website voor zorgaanbieders.

 

Soms wil een zorgverlener het formulier samen invullen, en dat u alles naar ons opstuurt. Lees dan goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. Vragen wij om aanvullende informatie zoals röntgenfoto's? Vergeet dan niet om deze mee te sturen.

Moet u zelf toestemming aanvragen bij een niet-gecontracteerde leverancier? Neem dan contact met ons op via de Interpolis Zorglijn. Krijgt u toestemming van ons? Bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener. Bestelt u bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier uw hulpmiddel, dan moet u de nota's zelf bij ons declareren. Wij betalen de nota’s ook rechtstreeks aan u. U rekent dan zelf af met de leverancier.

 

Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Hebt u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 

 

Wat gebeurt er met uw hulpmiddelen als u overstapt naar Interpolis?

 

Hebt u hulpmiddelen in bruikleen?

U vraagt uw oude zorgverzekeraar om naar de nieuwe zorgverzekeraar een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Geef dat aan ons door. Wij sturen dan een brief aan uw oude verzekeraar om een restwaarde voor u op te vragen. 

 

Hebt u een hulpmiddel in eigendom?

Dan hoeft u niets te doen. Als het hulpmiddel niet goed meer is kunt u via uw leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Als er een goedkeuring vooraf nodig is dan regelt de leverancier dit voor u.

Toestemming voor buitenlandse betalingen

Wilt u naar een medisch specialist in het buitenland? Vraag dan toestemming aan, zodat u niet voor (financiële) verrassingen komt te staan. Behandelingen waarvoor u in Nederland geen vergoeding krijgt, betalen wij in het buitenland ook niet. U vraagt voor behandelingen zelf toestemming aan met deze formulieren. Of u kunt bellen met de Interpolis Zorglijn

Uw vergoeding

ZorgActief basisverzekering
U krijgt maximaal 75% vergoed van het gemiddelde gecontracteerde tarief in Nederland voor een soortgelijke behandeling.


ZorgCompact basisverzekering
Wij vergoeden maximaal 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 


Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland? En krijgt u van ons een S2-formulier? Dan krijgt u dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage.

 

Ongevallendekking voor mondzorg
Hebt u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En u hebt een aanvullende verzekering ZorgCompact of een ZorgActief Tandverzekering (GebitActief)? Dan vraagt uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg een vergoeding bij ons aan. U hoeft zelf niets te doen. 
Vervoer

Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor hebt u toestemming nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.

 

Lees meer over de vergoeding van vervoer 

Niet-gecontracteerde wijkverpleging
Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan hebt u toestemming nodig van Interpolis. We beoordelen het zorgplan dat u samen met uw zorgverlener maakt. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen. Op deze manier zorgen we er voor dat de kwaliteit van de geleverde zorg voldoet aan onze eisen. Geven wij toestemming? Dan moet u de rekeningen bij ons declareren. Wij betalen de rekening rechtstreeks aan u uit. Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Hebt u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.
Eerstelijnsverblijf
Als u langer dan 3 maanden zorg door een eerstelijnsverblijf nodig hebt, moet de zorginstelling hiervoor toestemming vragen. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld als kortdurend verblijf en is er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Wij verwachten van de zorginstellingen dat zij binnen 3 maanden weten of dit mogelijk is.

De toestemming wordt door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd. Als wij toestemming geven, geldt het volgende:
 • Als u bij een gecontracteerde zorginstelling verblijft, regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener.
 • Als u bij een niet-gecontracteerde zorginstelling verblijft, betalen wij de nota’s aan u en rekent u zelf af met de zorginstelling.
 • Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heeft u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 
MSZ plastische chirurgie

Bij plastisch chirurgische ingrepen bij een medische noodzaak moeten wij u vooraf schriftelijk toestemming geven. Uw arts vraagt de toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen. Op basis van de aanvraag van uw arts wordt beoordeeld of de behandeling wordt vergoed.


Als wij toestemming geven, geldt het volgende:

 • Als u naar een gecontracteerde zorginstelling gaat, regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener.
 • Als u naar een niet-gecontracteerde zorginstelling gaat, dan moet u de nota's zelf bij ons declarer en en wij betalen de nota’s ook rechtstreeks aan u uit.
 • U rekent zelf af met de zorginstelling. Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Heeft u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 
Klinische GGZ (vanaf 2019)
Wilt u voor uw psychiatrisch ziekenhuisverblijf naar een zorginstelling met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan hebt u vooraf toestemming nodig. Op deze manier zorgen wij er voor dat u de zorg krijgt die nodig en efficiënt is. Uw zorgverlener vraagt de toestemming aan. Geven wij toestemming? Dan declareert u de nota’s bij ons. Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u uit. Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Hebt u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.
Medisch-specialistische revalidatie (vanaf 2019)
Als u voor uw medisch-specialistische revalidatie in een zorginstelling wil verblijven met wie wij geen contract hebben afgesloten, dan hebt u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen of de zorgverlener doelmatige en rechtmatige zorg levert. Als wij toestemming geven, moet u de nota’s zelf bij ons declareren. Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u uit. U rekent zelf af met de zorginstelling. Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Hebt u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.
Gecombineerde leefstijlinterventies (vanaf 2019)
Als u een programma gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wilt volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten, hebt u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener een succesvol en bewezen effectief programma inzet. Op deze manier zorgen wij er voor dat de zorg die u krijgt aan onze eisen voldoet. Als wij toestemming geven, moet u de nota’s bij ons declareren. Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. Met een ZorgActief basisverzekering vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief. Hebt u een ZorgCompact basisverzekering dan vergoeden we 70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. 

Lees meer over niet-gecontracteerde zorg