Machtigingen

Er zijn verschillende soorten machtigingen. Met een machtiging geef je schriftelijke toestemming. Je kunt bijvoorbeeld iemand anders machtigen om voor jou de zorgzaken te regelen. En soms heb je een machtiging (toestemming) nodig voor een specifieke zorgbehandeling. Wat voor machtiging je nodig hebt, leggen we hieronder uit.

Ik wil zorgzaken laten regelen door iemand anders.

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens beschermd worden. De overheid heeft daarvoor een wet vastgesteld. Daarom zullen we nooit zomaar jouw persoonsgegevens met iemand anders dan jou delen. Of de verzekering op verzoek van iemand anders aanpassen. De verzekerde moet hiervoor eerst toestemming geven.

Je kunt een machtiging geven voor het regelen en wijzigen van:

  • Financiële gegevens: eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze.
  • Persoonlijke gegevens: adres- en poliswijzigingen.
  • Medische gegevens: vergoedingen, medicijnen en zorgkosten.
  • Degene die jij machtigt, kan alleen telefonisch zaken regelen en wijzigen. Dit kan niet digitaal via Mijn Zorggebruik. De gemachtigde kan jouw zorgverbruik dus niet bekijken.

De toestemming/machtiging regel je eenvoudig via een online formulier of per post. Download het machtigingsformulier en vul het in. Je kunt het formulier daarna online insturen. Kies bij het uploaden voor de categorie 'Polisservice'.

Je kunt de machtiging ook per post naar ons opsturen. Een postzegel is niet nodig. Het adres is:

Interpolis Zorg 
Serviceteam Polis
Antwoordnummer 10290
2300 VB Leiden
 
Zet allebei je handtekening op de machtiging. We behandelen je aanvraag binnen 7 werkdagen. Je krijgt per post een bericht over de machtiging.

Ik wil zorgkosten van mijn partner of kind inzien.

Staat je partner op jouw polis? Of een kind ouder dan 12 jaar? En ben jij de verzekeringnemer? Dan zie je niet alle gegevens van je partner of kind. Dit is wettelijk bepaald. Je partner of kind kan wel zelf inloggen met DigiD om zorgkosten in te zien.

Wil jij toch de zorgkosten bekijken? Dan moeten zij jou hiervoor toestemming geven. Zij moeten hiervoor een machtiging afgeven in Mijn Zorggebruik. Hiervoor loggen zij zelf in via DigiD. Je kind moet hiervoor dus in het bezit zijn van DigiD-inloggegevens.

Waarom is toestemming nodig?

Zorggebruik bevat privacygevoelige informatie. Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid maakte een wet die persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit gegevens delen op verzoek van een ander. Hiervoor is dus eerst toestemming nodig van de verzekerde. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar.

Je partner of kind kan altijd de machtiging intrekken. Het zorggebruik is dan niet meer zichtbaar voor jou. Het intrekken van de machtiging kan ook eenvoudig via Mijn Zorggebruik.

Ik wil toestemming vragen voor een specifieke zorgbehandeling.

Voor sommige zorg heb je eerst toestemming van ons nodig om de zorgkosten vergoed te krijgen. Dit geldt voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en bepaalde hulpmiddelen. Zoek jouw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier zie je of je toestemming nodig hebt. Staat hier niets over toestemming? Dan heb je die niet nodig.

Vraag je zorgverlener om toestemming aan te vragen. Dit wordt ook wel 'een machtiging aanvragen' genoemd. Je krijgt binnen 7 werkdagen een reactie van ons.

Vooraf of achteraf toestemming aanvragen

Je hebt onze toestemming nodig vóórdat je start met de behandeling, of voordat je het hulpmiddel in huis haalt. Anders krijg je geen vergoeding. Alleen als vooraf aanvragen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kun je achteraf toestemming aanvragen.

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier heb je altijd vooraf toestemming van ons nodig

Meestal vraagt je zorgverlener of leverancier de toestemming voor je aan. Bespreek met je leverancier wie de toestemming aanvraagt. Moet je zelf toestemming aanvragen? Doe dit direct via het online aanvraagformulier. Je krijgt binnen 7 werkdagen een reactie van ons.

Ik wil toestemming vragen voor een zorgbehandeling in het buitenland.

Voor een niet-spoedeisende behandeling in het buitenland gelden dezelfde regels als voor een behandeling in Nederland. Hierbij is het wel verstandig om eerst contact met ons op te nemen. Vraag voor planbare zorg in het buitenland online toestemming. Zo kom je niet voor (financiële) verrassingen te staan. Het kan namelijk ook zijn dat je niets vergoed krijgt.