inline/alertinline/autoinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/downloadinline/errorinline/facebookinline/geldzakeninline/instagraminline/kkvinline/koptelefooninline/linkedininline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/slotinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtubeinline/twitterinline/youtube

Heb ik voor zorg of behandeling vooraf toestemming of goedkeuring nodig?

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunt u alleen declareren als u toestemming van ons hebt. We noemen dit een machtiging. Vraag uw zorgverlener om toestemming voor u aan te vragen. Hebt u vooraf geen toestemming? Dan is het mogelijk dat u de kosten niet vergoed krijgt.

Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?
Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming nodig hebt. Staat hier niets over toestemming? Dan hebt u geen toestemming van ons nodig.

 

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?
U hebt onze toestemming nodig vóórdat u start met de behandeling of voordat u het hulpmiddel in huis haalt. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen. Overleg dit altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan achteraf, na uw behandeling, toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 

Toestemming voor buitenlandse behandelingen

Wilt u naar een medisch specialist in het buitenland? Hiervoor kunt u zelf toestemming aanvragen met deze formulieren. Of bel met de Interpolis Zorglijn

Hulpmiddelen aanvragen
Uw zorgverlener of leverancier vraagt de toestemming voor u aan. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op de website voor zorgaanbieders. Het kan zijn dat uw zorgverlener het formulier samen wil invullen en dat u alles naar ons opstuurt. Lees dan goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. Vragen wij om aanvullende informatie zoals röntgenfoto's? Vergeet dan niet om deze mee te sturen. Moet u zelf toestemming aanvragen bij een niet-gecontracteerde leverancier? Neem dan contact met ons op via de Interpolis Zorglijn

Ongevallendekking voor mondzorg
Hebt u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En hebt u een aanvullende verzekering? Dan vraagt uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg een vergoeding bij ons aan. U hoeft zelf niets te doen. 

 

Vervoer
Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor hebt u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.