Machtigingen

Wilt u de zorgkosten van uw kind of partner online bekijken? Of wilt u namens iemand anders contact met ons opnemen voor het wijzigen en/of opvragen van zorgzaken? Dan hebt u een machtiging nodig van de verzekerde. Voor sommige zorg hebt u eerst toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. Bijvoorbeeld voor vervoer of een specifieke behandeling.

Stapt u van een andere zorgverzekeraar over naar Interpolis?
Wij beoordelen uw machtiging van uw vorige zorgverzekeraar altijd opnieuw.

  • Voor vergoedingen uit de basisverzekering nemen wij over het algemeen de machtiging van uw vorige zorgverzekeraar over.
  • Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Vraag dan toestemming bij ons aan.

Vragen over de zorgverzekering van iemand anders?

Wilt u namens iemand anders contact met ons opnemen voor het wijzigen en/of opvragen van zorgzaken? Bijvoorbeeld voor uw partner, kind (ouder dan 12 jaar) of buurvrouw? Dan hebt u toestemming (een machtiging) nodig van die persoon. Dit is wettelijk bepaald.
 
U hebt een machtiging nodig omdat zorgverbruik privacygevoelig is
Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid maakte een wet die persoonsgegevens beschermd. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. Of de polis van iemand anders aanpassen. Hiervoor hebt u eerst toestemming nodig van de verzekerde. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar. 

De verzekerde vult zelf het machtigingsformulier in
Download het machtigingsformulier en vul het in. U kunt het formulier daarna online insturen via https://www.interpolis.nl/service/zorg/uploaden-documenten. Kies bij het uploaden voor de categorie 'Polisservice'. 
U kunt de machtiging ook per post naar ons opsturen. Een postzegel is niet nodig. Het adres is:
Interpolis Zorg 
Serviceteam Polis
Antwoordnummer 10290
2300 VB Leiden
 
Zet allebei uw handtekening op de machtiging. We behandelen uw aanvraag binnen 7 werkdagen. U krijgt per post een bericht over de machtiging.

De zorgkosten van mijn kind/partner online bekijken

Bent u verzekeringnemer en hebt u kinderen van 12 jaar of ouder of uw partner op uw polis staan? Dan ziet u niet alle gegevens van uw kind of partner. Dit is wettelijk bepaald. Uw kind of partner kan zelf inloggen met DigiD om zijn eigen zorgkosten in te zien. Wilt u toch de zorgkosten van uw kind of partner bekijken? Dan kan uw kind of partner u machtigen. 

Hoe machtigt mijn kind of partner mij?
  • Overleg met uw kind/partner of u de zorgkosten mag inzien. 
  • Uw kind vraagt een DigiD aan
  • Uw kind of partner logt in met zijn DigiD en geeft toestemming.
Machtig uw ouder of partner

Geen DigiD? Vraag het aan

U hebt een machtiging nodig omdat zorgverbruik privacygevoelig is
Bijvoorbeeld welke medicijnen de apotheek heeft gedeclareerd. De overheid maakte een wet die persoonsgegevens beschermt. Hierdoor mogen wij nooit op verzoek van een ander gegevens delen. Hiervoor hebt u eerst toestemming nodig van de verzekerde. Dat geldt al voor kinderen vanaf 12 jaar. Om privacyredenen ziet u na de 12e verjaardag van uw kind geen details van de zorgkosten meer. 

Uw kind of partner kan altijd de machtiging intrekken
Het zorggebruik is dan niet meer zichtbaar voor u. De machtiging intrekken kan eenvoudig via Mijn Zorggebruik.

Toestemming voor zorg aanvragen

Voor sommige zorg hebt u eerst toestemming van ons nodig. Pas als u toestemming heeft krijgt u de kosten vergoed. Bijvoorbeeld voor vervoer, een specifieke behandeling of een hulpmiddel. Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming nodig hebt. Staat hier niets over toestemming? Dan hebt u geen toestemming van ons nodig.

 

Hoe vraag ik een machtiging aan voor toestemming?
Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen. Overleg dit altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan achteraf, na uw behandeling, toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

Zorg waarvoor u een machtiging nodig hebt

Hulpmiddelen aanvragen

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier hebt u altijd vooraf toestemming van ons nodig. Uw zorgverlener of leverancier vraagt de toestemming voor u aan. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op de website voor zorgaanbieders.

 

Soms wil een zorgverlener het formulier samen invullen, en dat u alles naar ons opstuurt. Lees dan goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. Vragen wij om aanvullende informatie zoals röntgenfoto's? Vergeet dan niet om deze mee te sturen.

Moet u zelf toestemming aanvragen bij een niet-gecontracteerde leverancier? Neem dan contact met ons op via de Interpolis Zorglijn. Krijgt u toestemming van ons? Bij een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener. Bestelt u bij een niet-gecontracteerde hulpmiddelenleverancier uw hulpmiddel, dan moet u de nota's zelf bij ons declareren. Wij betalen de nota’s ook rechtstreeks aan u. U rekent dan zelf af met de leverancier.

 

Wij vergoeden maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief.


Wat gebeurt er met uw hulpmiddelen als u overstapt naar Interpolis?

 

Hebt u hulpmiddelen in bruikleen?

U vraagt uw oude zorgverzekeraar om naar de nieuwe zorgverzekeraar een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Geef dat aan ons door. Wij sturen dan een brief aan uw oude verzekeraar om een restwaarde voor u op te vragen. 

 

Hebt u een hulpmiddel in eigendom?

Dan hoeft u niets te doen. Als het hulpmiddel niet goed meer is kunt u via uw leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Als er een goedkeuring vooraf nodig is dan regelt de leverancier dit voor u.

Toestemming voor buitenlandse behandelingen

Wilt u naar een medisch specialist in het buitenland? Vraag dan toestemming aan, zodat u niet voor (financiële) verrassingen komt te staan. Behandelingen waarvoor u in Nederland geen vergoeding krijgt, betalen wij in het buitenland ook niet. U vraagt voor behandelingen zelf toestemming aan met deze formulieren. Of u kunt bellen met de Interpolis Zorglijn.

Uw vergoeding

U krijgt maximaal 75% vergoed van het gemiddelde gecontracteerde tarief in Nederland voor een soortgelijke behandeling.

 

Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland? En krijgt u van ons een S2-formulier? Dan krijgt u dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage.

 
Ongevallendekking voor mondzorg
Hebt u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En u hebt een aanvullende verzekering ZorgCompact of een ZorgActief Tandverzekering (GebitActief)? Dan vraagt uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen. 
Vervoer

Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor hebt u toestemming nodig. Deze vraagt u aan met dit formulier of bel met onze vervoerslijn: 071 365 41 54.

 

Lees meer over de vergoeding van vervoer

 
Niet-gecontracteerde wijkverpleging
Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan hebt u toestemming nodig van Interpolis. Open de pdf, vul het volledig in en sla het op. Vervolgens kunt u het makkelijk en snel hier online uploaden.
Eerstelijnsverblijf
Als u langer dan 3 maanden zorg door een eerstelijnsverblijf nodig hebt, moet de zorginstelling hiervoor toestemming vragen. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld als kortdurend verblijf en is er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Wij verwachten van de zorginstellingen dat zij binnen 3 maanden weten of dit mogelijk is.

De toestemming wordt door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd. Als wij toestemming geven, geldt het volgende:
  • Als u bij een gecontracteerde zorginstelling verblijft, regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener.
  • Als u bij een niet-gecontracteerde zorginstelling verblijft, betalen wij de nota’s aan u en rekent u zelf af met de zorginstelling.
Wij vergoeden maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief.
MSZ plastische chirurgie

Bij plastisch chirurgische ingrepen bij een medische noodzaak moeten wij u vooraf schriftelijk toestemming geven. Uw arts vraagt de toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen. Op basis van de aanvraag van uw arts wordt beoordeeld of de behandeling wordt vergoed.

Als wij toestemming geven, geldt het volgende:

  • Als u naar een gecontracteerde zorginstelling gaat, regelen wij de betaling rechtstreeks met de zorgverlener.
  • Als u naar een niet-gecontracteerde zorginstelling gaat, dan moet u de nota's zelf bij ons declareren. Wij betalen de nota’s ook rechtstreeks aan u uit.
U rekent zelf af met de zorginstelling. Wij vergoeden maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief.
Klinische GGZ (vanaf 2019)
Wilt u voor uw psychiatrisch ziekenhuisverblijf naar een zorginstelling met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan vraagt uw zorgverlener vooraf toestemming voor u aan. U hoeft zelf niets te doen. Op deze manier zorgen wij er voor dat u de zorg krijgt die nodig en efficiënt is. Geven wij toestemming? Dan declareert u de nota’s bij ons. Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. Wij vergoeden maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief.
Medisch-specialistische revalidatie (vanaf 2019)
Als u voor uw medisch-specialistische revalidatie in een zorginstelling wil verblijven met wie wij geen contract hebben afgesloten, dan hebt u vooraf toestemming nodig. Vraag uw zorgverlener om toestemming aan te vragen. Wij beoordelen of de zorgverlener doelmatige en rechtmatige zorg levert. Als wij toestemming geven, moet u de nota’s zelf bij ons declareren. Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent zelf af met de zorginstelling. Wij vergoeden maximaal 75% van het gemiddelde door ons gecontracteerde tarief.
Gecombineerde leefstijlinterventies (vanaf 2019)
Als u een programma gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wilt volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten hebt u vooraf toestemming nodig. Uw zorgverlener vraagt online een machtiging voor niet-gecontracteerde gecombineerde leefstijlinterventie aan. 

Lees meer over niet-gecontracteerde zorg 
 
Thuisbeademing
Maakt u gebruik van thuisbeademing? Vul dan dit formulier in. Hiermee vraagt u een tegemoetkoming aan in de door u gemaakte energiekosten.