Heb ik voor zorg of behandeling vooraf toestemming of goedkeuring nodig?

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunt u alleen declareren als u toestemming van ons hebt. We noemen dit een machtiging. Vraag uw zorgverlener om toestemming voor u aan te vragen. Hebt u vooraf geen toestemming? Dan is het mogelijk dat u de kosten niet vergoed krijgt.

Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?
Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming nodig hebt. Staat hier niets over toestemming? Dan hebt u geen toestemming van ons nodig.

 

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?
U hebt onze toestemming nodig vóórdat u start met de behandeling of voordat u het hulpmiddel in huis haalt. Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier de toestemming voor u aan. U hoeft dan niets te doen. Overleg dit altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan achteraf, na uw behandeling, toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 

Neemt Interpolis mijn machtiging van de oude zorgverzekeraar over als ik overstap naar Interpolis?

  • Voor vergoedingen uit de basisverzekering hebt u niet opnieuw toestemming nodig. Wij nemen de machtiging over.
  • Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Dan moet u wel toestemming bij ons aanvragen.
  • Stapt u over van Zilveren Kruis, Avéro Achmea of Pro Life?

    Dan hebt u nooit opnieuw toestemming nodig. Uw machtiging wordt altijd overgenomen.

Wat gebeurt er met mijn hulpmiddelen als ik overstap naar Interpolis?

Hebt u hulpmiddelen in bruikleen?

U vraagt uw oude zorgverzekeraar om naar de nieuwe zorgverzekeraar een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Geef dat aan ons door. Wij sturen dan een brief aan uw oude verzekeraar om een restwaarde voor u op te vragen. 

 

Hebt u een hulpmiddel in eigendom?

Dan hoeft u niets te doen. Wanneer het hulpmiddel niet goed meer is kunt u via uw leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Als er een goedkeuring vooraf nodig is dan regelt de leverancier dit voor u.

 

Toestemming voor buitenlandse behandelingen

Wilt u naar een medisch specialist in het buitenland? Hiervoor kunt u zelf toestemming aanvragen met deze formulieren. Of bel met de Interpolis Zorglijn

Hulpmiddelen aanvragen
Uw zorgverlener of leverancier vraagt de toestemming voor u aan. Uw zorgverlener vindt het aanvraagformulier op de website voor zorgaanbieders. Het kan zijn dat uw zorgverlener het formulier samen wil invullen en dat u alles naar ons opstuurt. Lees dan goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. Vragen wij om aanvullende informatie zoals röntgenfoto's? Vergeet dan niet om deze mee te sturen. Moet u zelf toestemming aanvragen bij een niet-gecontracteerde leverancier? Neem dan contact met ons op via de Interpolis Zorglijn

Ongevallendekking voor mondzorg
Hebt u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En hebt u een aanvullende verzekering? Dan vraagt uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg een vergoeding bij ons aan. U hoeft zelf niets te doen. 

 

Vervoer
Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor hebt u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.

 

Niet-gecontracteerde wijkverpleging vanaf 1 september 2018
Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Dan vragen wij u om daarvoor toestemming bij Interpolis aan te vragen. We beoordelen het zorgplan dat u samen met uw zorgverlener maakt. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.