inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube

Heb ik voor zorg of behandeling vooraf toestemming of goedkeuring nodig?

Sommige behandelingen, hulpmiddelen of geneesmiddelen kunt u alleen declareren als u toestemming van ons hebt. We noemen dit een machtiging. Vraagt u vooraf geen toestemming aan? Dan is het mogelijk dat u de kosten niet vergoed krijgt.

Hoe weet ik of ik een machtiging nodig heb?
Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in het vergoedingenoverzicht. Hier ziet u of u toestemming moet aanvragen. Staat hier niets over toestemming? Dan hebt u geen toestemming van ons nodig.

 

Hoe moet ik een machtiging aanvragen?
U of uw zorgverlener vraagt toestemming bij ons aan. Overleg hierover altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. U vraagt dan na uw behandeling toestemming aan. Gebruik een aanvraagformulier om toestemming te vragen. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

 

Stuur het formulier naar:

Interpolis
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

Ongevallendekking voor mondzorg
Hebt u door een ongeluk kosten gemaakt voor mondzorg? En hebt u een aanvullende verzekering? Dan vraagt uw tandarts, orthodontist of kaakchirurg een vergoeding bij ons aan. U hoeft zelf niets te doen. 

 

Vervoer
Heeft uw huisarts u doorverwezen naar een specialist? Of moet u voor behandelingen regelmatig naar het ziekenhuis? Dan krijgt u misschien (een deel van) uw vervoerskosten vergoed. Ook hiervoor hebt u een machtiging nodig. Deze vraagt u aan via onze vervoerslijn: 071 365 41 54.