Mantelzorg

Nederland telt meer dan 4 miljoen mantelzorgers. Een belangrijke taak. Mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk. Ondersteuning en hulp is soms welkom. Daarom vergoeden wij vanuit de Interpolis ZorgActief aanvullende zorgverzekeringen MeerZeker en ZonderZorgen een deel van deze hulp voor de mantelzorger.

Ben je mantelzorger of ontvang je mantelzorg? Dan geven wij een tijdelijke vergoeding van noodzakelijke ondersteuning ter voorkoming van uitval van de mantelzorger voor je als mantelzorger of voor je als je mantelzorg ontvangt, zodat je in de gelegenheid bent vervangende mantelzorg (respijtzorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) bij je gemeente aan te vragen. Hieronder lees je wat je vergoed kunt krijgen als je de aanvullende verzekering MeerZeker of ZonderZorgen hebt.

Daarnaast maakten we met onderstaande partijen voor mantelzorg en gezelschap kortingsafspraken voor verzekerden. Lees meer

Mantelzorgvervanging

Is je mantelzorger tijdelijk afwezig? Dan vergoeden wij de kosten van vervangende mantelzorg.

Mantelzorgmakelaar

Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg? Dan vergoeden wij kosten van een mantelzorgmakelaar.

Mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en/of mantelzorgcursussen

Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning

Heb je tijdelijk ondersteuning nodig bij de huishoudelijke taken? Dan vergoeden wij tijdelijk de kosten van tijdelijke huishoudelijke hulp zodat je in de gelegenheid bent huishoudelijke hulp via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij je gemeente aan te vragen.

De ZorgConsulent staat voor je klaar

Mantelzorg is niet altijd makkelijk en vraagt soms veel van je. De medewerkers van de ZorgConsulent helpen je graag. Ze denken met je mee of adviseren je over vergoedingen.