Mantelzorg

Nederland telt meer dan 4 miljoen mantelzorgers. Een belangrijke taak. Mantelzorger zijn is niet altijd gemakkelijk. Ondersteuning en hulp is soms welkom. Daarom vergoeden wij vanuit de Interpolis ZorgActief aanvullende zorgverzekeringen MeerZeker en ZonderZorgen een deel van deze hulp voor de mantelzorger. Ook geldt de vergoeding als een mantelzorger u helpt.

Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Dan geven wij een tijdelijke vergoeding van noodzakelijke ondersteuning ter voorkoming van uitval van de mantelzorger voor u als mantelzorger of voor u als u mantelzorg ontvangt, zodat u in de gelegenheid bent vervangende mantelzorg (respijtzorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) bij uw gemeente aan te vragen. Hieronder leest u wat u vergoed kunt krijgen als u de aanvullende verzekering MeerZeker of ZonderZorgen heeft.

Daarnaast maakten we met onderstaande partijen voor mantelzorg en gezelschap kortingsafspraken voor verzekerden. Lees meer

Mantelzorgvervanging

Is uw mantelzorger tijdelijk afwezig? Dan vergoeden wij de kosten van vervangende mantelzorg.

Mantelzorgmakelaar

Heeft u als mantelzorger ondersteuning nodig bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn, financiën en de combinatie werk/mantelzorg? Dan vergoeden wij kosten van een mantelzorgmakelaar.

Mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en/of mantelzorgcursussen

Wij vergoeden de kosten van mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en/of mantelzorgcursussen.

Tijdelijke huishoudelijke hulp bij mantelzorgondersteuning

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig bij de huishoudelijke taken? Dan vergoeden wij tijdelijk de kosten van tijdelijke huishoudelijke hulp zodat u in de gelegenheid bent huishoudelijke hulp via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij uw gemeente aan te vragen.