Is mijn zorgverlener gecontracteerd?

Wij maken ieder jaar afspraken met zorgverleners. In de zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij afspraken maakten. Met de meeste zorgverleners hebben we al afspraken gemaakt voor 2018. Met een aantal zorgverleners zijn we nog in gesprek. Zodra de gesprekken zijn afgerond, vindt u dit in de zorgzoeker. Wij werken de zorgzoeker van maandag t/m vrijdag dagelijks bij.
Vind uw zorgverlener in de zorgzoeker

Vindt u een specifiek adres van een zorgverlener niet? Dan kunt u contact opnemen met de Zorglijn.

 

Kwaliteit van de zorg. Waar kiezen voor kwaliteit?

Interpolis maakte ook voor haar verzekerden afspraken met zorgaanbieders. Hierbij letten we er op dat ze voldoen aan de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen van Interpolis.

De zorg in Nederland is goed. Toch kan de kwaliteit van zorg per zorgverlener verschillen. Hoe goed is een ziekenhuis in een bepaalde behandeling? Hoe gaat het ziekenhuis met patiënten om? En hoe maakt Interpolis de kwaliteit inzichtelijk?

Wilt u weten of het ziekenhuis waar u wordt behandeld genoeg ervaring heeft met uw aandoening? Dan belt u uw zorgbemiddelaar. Want als u wilt weten waar u het best geholpen kunt worden, bemiddelt Interpolis. Wilt u meer weten over verschillende behandelmogelijkheden? Onze zorgbemiddelaars weten precies de weg en zoeken naar ziekenhuizen waar veel ervaring is en waar u goed wordt geholpen.

Ze staan elke dag voor u klaar om hun kennis en ervaring met u te delen. Kennis die wij verkrijgen door contacten met verschillende zorgverleners (zoals artsen, waaronder medisch adviseurs van Interpolis) en patiëntenorganisaties.

 

Direct een zorgbemiddelaar spreken? Neem contact op met de Zorglijn.

 

Kwaliteitsverschillen inzichtelijk maken
Interpolis is al jaren bezig met dit onderwerp. Omdat we geloven dat u als klant geholpen bent als u weet welke kwaliteit een ziekenhuis levert. Veel van deze kwaliteitsinzichten zijn nu alleen nog als pilot beschikbaar. Maar we werken hard om deze resultaten landelijk beschikbaar te maken in onze Zorgzoeker. Zo kunt u het beste ziekenhuis kiezen.

We kijken naar medische kwaliteit en patiëntervaring
3 factoren bepalen de kwaliteit van een zorgverlener:

  • Medische kwaliteit
  • We meten hoe een zorgverlener presteert ten opzichte van andere zorgverleners en of de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.
  • Patiëntervaring
  • Met klanttevredenheidsonderzoeken meten wij hoe mensen vinden dat zij door het ziekenhuis worden behandeld.
  • Prijs van zorg
  • Om de zorg betaalbaar te houden bekijken wij of de prijs past bij de kwaliteit van zorg die een zorgverlener biedt.
Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt?
Het kan zijn dat u de nota dan eerst zelf moet voorschieten. De lagere vergoeding geldt niet voor huisartsen. Voor sommige zorgsoorten gelden weer andere regels. Als dit het geval is, ziet u dat in de rechterkolom naast de gekozen zorgsoort. Op de pagina over niet gecontracteerde zorg vindt u de tarieven als u naar een zorgverlener gaat waar wij geen afspraken mee hebben.

Wat is een omzetplafond?
Wij spreken omzetplafonds af met gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat wij ieder jaar afspreken hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. We helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?
Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners. In de zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben.