Zorgzoeker

Vind je zorgverlener

Is mijn zorgverlener gecontracteerd?

Wij maken elk jaar afspraken met zorgverleners. In de zorgzoeker zie je met wie wij afspraken maakten. In de zorgzoeker vind je de meest actuele informatie.

Kwaliteit van de zorg

Als we afspraken maken met zorgaanbieders letten we er op dat ze voldoen aan onze kwaliteits- en veiligheidseisen.

De zorg in Nederland is goed. Toch kan de kwaliteit van zorg per zorgverlener verschillen. Hoe goed is een ziekenhuis in een bepaalde behandeling? Hoe gaat het ziekenhuis met patiënten om? En hoe maken wij de kwaliteit inzichtelijk?

Wil je weten of het ziekenhuis waar je wordt behandeld genoeg ervaring heeft met jouw aandoening? Dan bel je je zorgbemiddelaar. Want als je wilt weten waar je het best geholpen kunt worden, bemiddelt Interpolis. Wil je meer weten over verschillende behandelmogelijkheden? Onze zorgbemiddelaars weten de weg en zoeken naar ziekenhuizen waar veel ervaring is. Deze kennis doen wij op door contacten met verschillende zorgverleners (zoals artsen, waaronder medisch adviseurs van Interpolis) en patiëntenorganisaties.

Direct een zorgbemiddelaar spreken? Neem contact op met de Interpolis Zorglijn

Kwaliteitsverschillen inzichtelijk maken

Interpolis blijft bezig met dit onderwerp. Omdat we geloven dat je als klant geholpen bent als je weet welke kwaliteit een ziekenhuis levert. Veel van deze kwaliteitsinzichten zijn nu alleen nog als pilot beschikbaar. Maar we werken hard om deze resultaten landelijk beschikbaar te maken in onze Zorgzoeker. Zo kun je het beste een ziekenhuis kiezen.

We kijken naar medische kwaliteit en patiëntervaring
3 factoren bepalen de kwaliteit van een zorgverlener:
  • Medische kwaliteit
  • We meten hoe een zorgverlener presteert ten opzichte van andere zorgverleners en of de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.
  • Patiëntervaring
  • Met klanttevredenheidsonderzoeken meten wij hoe mensen vinden dat zij door het ziekenhuis worden behandeld.
  • Prijs van zorg
  • Om de zorg betaalbaar te houden bekijken wij of de prijs past bij de kwaliteit van zorg die een zorgverlener biedt.

Ga je naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken maakten?

Dan moet je de nota misschien zelf voorschieten. De lagere vergoeding geldt niet voor huisartsen. Voor sommige zorgsoorten gelden weer andere regels. Als dit het geval is, zie je dat in de rechterkolom naast de gekozen zorgsoort. Op de pagina over niet gecontracteerde zorg vind je de tarieven als je naar een zorgverlener gaat waar wij geen afspraken mee hebben.

Wat is een omzetplafond?

Wij spreken omzetplafonds af met gecontracteerde zorgverleners. Dit betekent dat wij ieder jaar afspreken hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt je misschien dat hij je dit kalenderjaar niet kan behandelen. Gelukkig kopen wij binnen je regio voldoende zorg in. We helpen je graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Voor spoedeisende zorg kun je altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?
Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners. In de zorgzoeker zie je welke zorgverleners een omzetplafond hebben.

Lees meer over omzetplafonds