Rekenvoorbeeld klikgebit

Met een rekenvoorbeeld leggen wij u graag uit wat wij vergoeden. En welke kosten u zelf betaalt bij een klikgebit, kunstgebit of reparatie. Bij andere behandelingen kunt u ook gebruik maken van dit rekenvoorbeeld. 

Zo zijn de eigen kosten opgebouwd

De eigen kosten zijn opgebouwd uit 3 delen:

  1. Het verschil tussen het aangevraagde en door ons goedgekeurde bedrag.
  2. De wettelijke eigen bijdrage.
  3. Uw eigen risico.

In dit voorbeeld zijn de delen:

  1. € 174,-
  2. € 377,86
  3. € 20,- 

Uw eigen kosten zijn de 3 bedragen bij elkaar opgeteld. Dat is € 571,86.

€ 174,- is het verschil tussen aangevraagd en goedgekeurd bedrag

Stel, de zorgverlener vraagt € 323,- aan materiaal en techniekkosten. Wij vergoeden maximaal € 149,-. Het verschil tussen deze 2 bedragen betaalt u zelf (€ 174,-). Bekijk de maximale bedragen van techniek- en materiaalkosten

€ 377,86 is de wettelijke eigen bijdrage

U betaalt een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw behandeling:

 

  Behandeling % eigen bijdrage
  Klikgebit en kliksysteem in bovenkaak 8%
  Klikgebit en kliksysteem in onderkaak 10%
  Reparatie of opvullen 10%
  Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 17%
  Kunstgebit 25%

 

 

In deze tabel ziet u welke bedragen zijn aangevraagd en welke bedragen wij goedkeuren. Over het totaal goedgekeurde bedrag betaalt u een eigen bijdrage. We gaan wij uit van het gelijktijdig plaatsen van een volledig kunstgebit en klikgebit (J50). Hierbij is de eigen betaling 17%. De eigen betaling van het kliksysteem (J41 en J45) is 10%.
 
Totaal goedgekeurd bedrag van de code J50 is € 1.735,75. Over dit bedrag betaalt u 17% zelf. Het totaal goedgekeurde bedrag van de codes J41 en J45 is € 827,78. Over dit bedrag betaalt u 10% zelf. Totaal is uw wettelijke eigen bijdrage in dit voorbeeld € 377,86.
 

€ 20,- is uw eigen risico

In 2021 is het verplichte eigen risico € 385,-. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan kan het eigen risico oplopen tot € 885,-.

In Mijn Zorggebruik kunt u precies zien hoeveel eigen risico u nog open heeft staan. In het voorbeeld gaan wij uit van een openstaand eigen risico van € 20,-. 

Heeft u een tandartsverzekering of aanvullende verzekering?

Een deel van de eigen bijdrage kan worden vergoed uit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Dit is afhankelijk van uw verzekering. Het kan zijn dat uw eigen bijdrage voor 100% wordt vergoed of voor bijvoorbeeld maximaal 75%.