Onze Verzekerdenraad.

Wij hebben 1 Verzekerdenraad voor al onze zorgmerken. Dat zijn Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De christelijke zorgverzekeraar. Wij horen graag van verzekerden wat zij belangrijk vinden. Daarbij is onze Verzekerdenraad onmisbaar. In gesprek met de directie denkt de Verzekerdenraad mee over verschillende onderwerpen. Onderwerpen waar de directie vragen over heeft, maar ook die de Verzekerdenraad zelf aandraagt. Interpolis wordt in de Verzekerdenraad vertegenwoordigd door onze zorgklanten Iris van Kempen en Erik Brouwer.

De Verzekerdenraad is de stem van onze verzekerden.

De Verzekerdenraad bestaat uit 15 tot 20 leden. Zij vormen een goede afspiegeling van al onze verzekerden. Ongeveer 8 keer per jaar spreken wij met elkaar. Bijvoorbeeld over ons zorginkoopbeleid, veranderingen in onze producten, de inzet van online gezondheidszorg en de afhandeling van klachten.

Wat doet de Verzekerdenraad allemaal?

Een belangrijke wettelijke taak van de Verzekerdenraad is om jaarlijks advies uit te brengen over het zorginkoopbeleid van het volgende jaar.

  • Antennefunctie: het bespreken met de directie van wat er onder verzekerden leeft. Hoe? Er komen bijvoorbeeld signalen binnen via het Interpolis Glashelder Klantpanel. Deze signalen worden besproken met de directie. Dat gaat dan niet om het bespreken van individuele situaties van verzekerden. Maar om signalen die belangrijk zijn, en die de directie dan meeneemt bij het maken van haar beleidskeuzes.
  • Klankbord- en adviesfunctie: regelmatig worden beleidsplannen voorgelegd. De directie vraagt de Verzekerdenraad dan om mee te denken en tips te geven.
  • Bewaken van de uitvoering van de visie en volgen van het beleid. Hoe? Bij elke vergadering zijn sowieso de voorzitter van de directie en beleidsadviseurs aanwezig. En kunnen zij heel laagdrempelig vragen stellen over toevoegingen of veranderingen in beleid.
  • Bewaken waar premiegelden aan uit worden gegeven.

Ben je geïnteresseerd om plaats te nemen in de Verzekerdenraad?

Zodra er weer een plek bij de Verzekerdenraad beschikbaar is, lees je het op deze pagina.