Jaaroverzicht 2020 Verzekerdenraad

De Verzekerdenraad maakte dit jaar een start met de uitvoering van de ‘Wet versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’. In die wet staat dat de Verzekerdenraad een officieel advies geeft over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Het komende jaar doen we daarmee de eerste ervaringen op.

Interpolis werkt als zorgverzekeraar binnen Achmea samen met andere merken, zoals Zilveren Kruis en FBTO. Gezamenlijk voeren zij een Verzekerdenraad. De Verzekerdenraad bestaat uit 20 leden. Zij vormen een goede afspiegeling van al onze verzekerden. In gesprek met de directie denkt de verzekerdenraad mee over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over het zorginkoopbeleid, veranderingen in de producten, de inzet van online gezondheidszorg en de afhandeling van klachten. Momenteel heeft Interpolis nog geen vertegenwoordiging in deze verzekerdenraad zitten. 

Verzekerdeninvloed Zorgverzekering

Luisteren naar de wensen van verzekerden en ook laten weten wat we met die wensen doen. Voor zorgverzekeringen is er sinds 1 januari 2021 een nieuwe wet: verzekerdeninvloed Zvw. Deze wet zorgt ervoor dat verzekerden inspraak hebben op de communicatie met klanten en afspraken met zorgverleners. Wil je meer weten over deze wet? Bekijk dan de informatie hierover op de website van de overheid. Wil je weten hoe dit binnen Interpolis is geregeld? Lees hier meer.

Inspraak verzekerden op zorginkoop- en het communicatiebeleid

Na het aannemen van de Wet versterking invloed verzekerden door de Tweede Kamer is er een regeling inspraak verzekerden opgesteld. Verzekerden krijgen hierbij meer inspraak bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van de verzekeraar. De Verzekerdenraad vindt het belangrijk om alles wat leeft bij jou goed in beeld te hebben. Dus loop je als verzekerde ergens tegenaan: laat het de Verzekerdenraad weten!

Verzekerdenraad en corona

De verzekerdenraad ziet elkaar zo’n 7 keer in het jaar. Zij startten in 2020 met fysieke bijeenkomsten in januari en begin maart. Daarna moesten ook zij uitwijken naar online vergaderen via MS Teams.

Op de agenda van de Verzekerdenraad

De agendacommissie bepaalt samen met de verschillende merken de onderwerpen die besproken worden. Afgelopen jaar passeerden de volgende onderwerpen de revue:

  • 28 januari 2020: Zorginkoopbeleid en nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • 3 maart 2020: Inkoopbeleid Wet langdurige zorg (Wlz) 
  • 14 april 2020: Extra bijeenkomst over productwijzigingen per 1 januari 2021: update collectieve lijnen, mantelzorg, online fysiotherapie
  • 23 juni 2020: Presentatie Wet verzekerdeninvloed Zvw gelegenheid voor vragen Conceptregeling Inspraak Verzekerden (gezamenlijk met Verzekerdenraad de Friesland)
  • 8 september 2020: Interactieve sessie digitale zorg. Aanbodzijde, vraagzijde, praktijkcasus 
  • 23 november 2020: Hoe werkt Zorginkoop/ Zorginkoop in de praktijk. In break-out sessies: Huisartsenzorg, GGZ, Eerstelijnszorgdiagnostiek, Transformatie zorglandschap Zorginkoopbeleid 2022 (gezamenlijk met Verzekerdenraad De Friesland) 
  • 8 december 2020: Stand van zaken Inspraak Verzekerden: Actualisering reglement, Adviesproces Zorginkoopbeleid ’22. Evaluatie VR