Wat kost een behandeling in het ziekenhuis?

Ga je naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (zbc)? Het is handig om te weten wat de kosten zijn van een behandeling of onderzoek. Je betaalt het 1e deel van je zorg uit de basisverzekering namelijk zelf. Dit heet het eigen risico.

De kosten van een behandeling verschillen per ziekenhuis.

Heb je jouw eigen risico nog niet opgemaakt? Dan betaal je de kosten voor een behandeling (deels) zelf, totdat het bedrag van je eigen risico is bereikt. Met een (vrijwillig) eigen risico is dat in 2024 maximaal € 885,-. Vergelijk daarom de prijzen tussen ziekenhuizen. Zo weet je waar je het voordeligst uit bent.

Hoe is mijn ziekenhuisrekening opgebouwd?

Word je behandeld in het ziekenhuis? Dan krijg je 1 rekening voor het gehele behandeltraject. Vanaf de diagnose van de specialist tot en met eventuele ziekenhuisbehandeling en bijbehorende nacontrole(s). Het ziekenhuis noemt dat 'zorgonderdelen'. En rekent deze zorgonderdelen niet apart af. Voor dit zorgpakket krijg je 1 rekening.

Het ziekenhuis werkt met DBC-zorgpakketten.

DBC betekent Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC-zorgpakket is een verzameling zorgonderdelen bij 1 behandeling. Nederlandse ziekenhuizen hebben meer dan 4.500 DBC-zorgpakketten. Het bedrag op de rekening hangt af van het zorgpakket dat je gekregen hebt.

Veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening:

Wat staat er op de ziekenhuisrekening?
De ziekenhuisrekening vind je onder Mijn Zorggebruik. Op de ziekenhuisrekening staat altijd:
 • de behandeldatum: dit is meestal de datum van het 1e bezoek;
 • de zorgsoort: meestal is dit 'ziekenhuis' of 'specialistische hulp';
 • het gedeclareerde bedrag: kosten van de behandeling;
 • het bedrag dat door Interpolis wordt vergoed;
 • het bedrag dat je zelf moet betalen (meestal een deel van het eigen risico);
 • de naam van het ziekenhuis waar je bent behandeld;
 • het specialisme;
 • de diagnose;
 • het zorgproduct: omschrijving van de DBC;
 • de zorgactiviteiten: alle handelingen die binnen de totale behandeling zijn uitgevoerd, zoals een polikliniekbezoek, verpleegdag of onderzoek.
Ik wil vooraf weten wat de behandeling gaat kosten. Kan dat?
Een behandeling heeft vaak een DBC declaratiecode. Heb je deze code en weet je naar welk ziekenhuis (of zelfstandig behandelcentrum) je gaat? Bekijk dan wat de prijs van je behandeling is. Ook de ZorgCoach kan voor je kijken wat de prijs is van de behandeling. Heb je geen code, maar wel een duidelijke verwachting welke behandeling je gaat krijgen? Dan kan de ZorgCoach een schatting geven hoeveel je betaalt aan eigen risico.

Heb je geen duidelijke verwachting welke behandeling je gaat krijgen? Dan kunnen wij helaas geen schatting van de kosten maken.

Ga je naar een zelfstandig behandelcentrum of ziekenhuis dat niet gecontracteerd is voor je polis? Op onze website vind je het overzicht van de vergoedingsbedragen voor niet gecontracteerde zorg. Dat bedrag is voor alle niet-gecontracteerde zorgverleners hetzelfde.
Waarom is mijn rekening zo hoog?
Ziekenhuiszorg is duur. Of je een hoge of een lage rekening ontvangt, hangt af van de zorg die je hebt gekregen. Overnacht je bijvoorbeeld in het ziekenhuis? Of moet je geopereerd worden? Of is er sprake van een complex onderzoek? Dan kan je rekening hoog zijn. Ga voor eenvoudige ingrepen en bij niet-levensbedreigende situaties altijd eerst naar de huisarts of de huisartsenpost. Daarmee kun je veel geld besparen. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen bepalen samen de tarieven van de DBC’s. Voor sommige behandelingen geldt wel een maximumtarief. Dat maximum stelt de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vast.
Hoe kan ik een ziekenhuisrekening zelf controleren?
Tips om te controleren of de ziekenhuisrekening klopt:
 • Controleer de datum die op de rekening staat. Is dit de datum van het ziekenhuisbezoek of de 1e behandeling/afspraak?
 • Is de naam van het ziekenhuis juist?
 • Controleer de prijs die hoort bij de declaratiecode in het overzicht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
 • Begint de declaratiecode met het getal 14 of 16, dan is het bedrag het maximale tarief dat een ziekenhuis in rekening mag brengen voor die behandeling.
 • Begint de code met het getal 15 of 17, dan hebben wij onderhandeld met het ziekenhuis over de prijs. Deze prijs kun je bij ons navragen. Neem daarvoor contact met ons op.
 • Het bedrag is meestal opgebouwd uit een honorariumdeel en een kostendeel. Het honorariumdeel bestaat uit de loonkosten van de artsen. In het kostendeel zijn de kosten voor apparatuur, onderhoud en schoonmaak opgenomen.
 • Aan elke code is een omschrijving van een behandeling gekoppeld. Hiermee is te controleren of de juiste behandeling is gedeclareerd.
 • Op de ziekenhuisrekening staan de zorgactiviteiten op een begrijpelijke manier voor de patiënten beschreven. Controleer of deze zorg ook op die datum heeft plaatsgevonden.
 • Begrijp je de rekening niet of klopt deze volgens jou niet? Meld dit dan bij ons. Wij kunnen uitzoeken of het ziekenhuis daadwerkelijk een fout heeft gemaakt.
Ik was niet in het ziekenhuis op de datum die op de rekening staat. Hoe kan dat?
Een DBC-zorgproduct start op de 1e dag dat je bij de arts komt. Je was dus niet in het ziekenhuis. Toch staat deze datum op alle rekeningen die je krijgt voor de ziekenhuisbehandelingen die bij je DBC horen. Is er sprake van een vervolgbehandeling? Dan is de startdatum van de DBC een administratieve datum. De begindatum van een vervolg-DBC moet namelijk altijd aansluiten op de einddatum van de vorige DBC. Je hoeft niet op de startdatum van een vervolg-DBC in het ziekenhuis te zijn geweest.
Waarom is de omschrijving op het declaratieoverzicht zo algemeen
Om je privacy te beschermen staat niet altijd alles in het declaratieoverzicht. Je kunt je declaraties en vergoedingen in detail nakijken via Mijn Zorggebruik.
Waarom duurt het zo lang voordat ik de kosten te zien krijg op MijnZorggebruik?

Wij versturen het declaratieoverzicht nadat wij een nota van de zorgverlener ontvangen. Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en anderen zijn langer. Er zijn wettelijke doorlooptijden voor het afrekenen van behandelingen in het ziekenhuis (DBC’s). Een ziekenhuis mag rekeningen indienen zelfs tot 1 jaar nadat de behandeling klaar is. Per 1 januari 2015 is de maximale looptijd van een DBC verkort. En is nog maximaal 120 dagen (daarvoor was dat 365 dagen). Zodra de nota is ingediend kun je dit zien in Mijn Zorggebruik

Valt de rekening hoog uit? Je kunt een betalingsregeling aanvragen.

Waarom krijg ik maar een deel van de rekening vergoed?
Het kan zijn dat je eigen risico moet betalen. Of je bent naar een zorgverlener geweest waarmee wij geen contract hebben. Wij vergoeden dan 75% van het gemiddeld tarief van de zorgverleners. En je schiet zelf de zorgnota voor.
Ik heb nog nooit een ziekenhuisrekening gezien
Het klopt dat je niet voor alle kosten een declaratieoverzicht ontvangt. Alleen als er eigen risico wordt verrekend krijg je een declaratieoverzicht. Via Mijn Zorggebruik kun je zien welke behandeling voor jou gedeclareerd is.
Het DBC-zorgproduct klopt niet. Ik kreeg niet al deze behandelingen. Hoe komt dit?
In een DBC-zorgproduct staan de behandelingen die patiënten normaal gesproken krijgen in jouw situatie. Dit betekent niet dat je alle behandelingen krijgt. Als je sneller herstelt, heb je minder zorg nodig. De prijs voor het DBC-zorgproduct blijft hetzelfde. DBC is de afkorting van diagnose-behandelcombinatie. Een DBC-zorgproduct omschrijft een complete ziekenhuisbehandeling. Bij een botbreuk kreeg je bijvoorbeeld een diagnose, röntgenfoto’s en gips. Voor dit pakket aan zorg bestaat een DBC-zorgproduct. Hierbij hoort een code van 9 getallen. Op je rekening zie je alleen deze code terug. Het ziekenhuis zet niet alle losse behandelingen op je rekening. Meer uitleg zie je in het korte filmpje over DBC’s van de NZa.
Ik heb geen laboratoriumkosten gehad in het ziekenhuis. Waarom staat dit op mijn ziekenhuisrekening?
Waarschijnlijk ben je bij je huisarts of een prikpunt geweest. Bijvoorbeeld om bloed te prikken. Dit wordt doorgestuurd naar een ziekenhuis voor onderzoek. Daarna declareert het ziekenhuis de laboratoriumkosten bij ons.
Waar vind ik meer informatie over ziekenhuisrekeningen?
Je vindt alle informatie over het betalen van ziekenhuiszorg op dezorgnota.nl. Of op de website van de NZa. Je kunt je eigen declaraties terugvinden in Mijn Zorggebruik.
Hoe komt het tarief van een DBC tot stand?
Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor bijna alle behandelingen maken ziekenhuizen prijsafspraken met de zorgverzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis kunnen verschillen. Alleen voor een klein deel van de zorg worden er door de NZa vaste prijzen vastgesteld, waar alle ziekenhuizen zich aan moeten houden. Dit is vooral voor ingewikkelde ingrepen. 
De prijs van een DBC is een weergave van de gemiddelde kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Er zijn patiënten die minder zorg nodig hebben dan gemiddeld. En er zijn patiënten die meer nodig hebben. Ze betalen allemaal dezelfde standaardprijs. 
Het kan dus zo zijn dat je betaalt voor behandelingen of onderzoeken die je niet hebt gekregen. En die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC. Hierdoor kan een rekening onverwacht hoog uitvallen. In dat geval zou je een kleine ingreep beter zelf kunnen betalen. Bekijk ook informatie over de zorgnota op www.zorgwijzer.nl.

Deze zorgverleners maken gebruik van DBC's:
 • ziekenhuizen
 • zelfstandige behandelcentra
 • dialysecentra
 • audiologische centra
 • epilepsie-instellingen
 • radiotherapeutische centra
 • revalidatiecentra
 • GGZ-instellingen