Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft? 

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld uw administratie op orde houden. En goede afspraken maken met uw zorgverleners. Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Wij kunnen uw pgb stopzetten of intrekken. U moet dan (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. Welke plichten er allemaal bij een pgb horen leest u in het pgb-reglement.

Uw zorg inkopen

Voordat u zorg kunt inkopen, moet u goede afspraken maken met uw zorgverleners. Deze afspraken legt u vast in zorgovereenkomsten. Er zijn 2 soorten zorgovereenkomsten. Er is een zorgovereenkomst met de informele zorgverlener en een zorgovereenkomst met de formele zorgverlener. Lees voor u uw zorg inkoopt alle eisen die hieraan verbonden zijn in het pgb-reglement.

Zelf zorg declareren

U declareert uw rekeningen achteraf bij ons. Dat is in een paar stappen geregeld. Wij maken dan het bedrag binnen 10 werkdagen rechtstreeks aan u over. U betaalt daarna zelf uw zorgverlener.
U kunt per post, via Mijn Zorggebruik of met de Interpolis Zorg App declareren. We hebben 2 soorten declaratieformulieren: 

Hulp nodig bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. U kunt uw declaraties ook door de Sociale Verzekeringsbank laten verzorgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Interpolis.

Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat we een huisbezoek plannen zonder dat u recent een aanvraag heeft ingediend. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie indien u al een Zvw-pgb heeft. Het huisbezoek uit naam van Zilveren Kruis wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. Dit doen wij niet zelf omdat dit adviesbureau veel meer ervaring heeft met het afleggen van huisbezoeken.