Waarop moet je letten als je een Zvw-pgb hebt? 

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Zo moet je bijvoorbeeld je administratie op orde houden. En goede afspraken maken met je zorgverleners. Voldoe je niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor je pgb. Wij kunnen je pgb stopzetten of intrekken. Je moet dan (een deel van) het door jou gedeclareerde pgb terugbetalen. Welke plichten er allemaal bij een pgb horen lees je in het pgb-reglement.

Jouw zorg inkopen

Voordat je zorg kunt inkopen, moet je goede afspraken maken met je zorgverleners. Deze afspraken leg je vast in zorgovereenkomsten. Er zijn 2 soorten zorgovereenkomsten. Er is een zorgovereenkomst met de informele zorgverlener en een zorgovereenkomst met de formele zorgverlener. Lees voor je jouw zorg inkoopt alle eisen die hieraan verbonden zijn in het pgb-reglement.

Zelf zorg declareren

Je declareert je rekeningen achteraf bij ons. Dat is in een paar stappen geregeld. Wij maken dan het bedrag binnen 10 werkdagen rechtstreeks aan je over. Je betaalt daarna zelf je zorgverlener.
Je kunt per post, via Mijn Zorggebruik of met de Interpolis Zorg App declareren. We hebben 2 soorten declaratieformulieren: 

Hulp nodig bij je Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger ben je verplicht om zelf je administratie bij te houden. Dat is best lastig. Je kunt jouw declaraties ook door de Sociale Verzekeringsbank laten verzorgen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt je graag. Ze regelen de belasting, betalen je zorgverleners en declareren voor je bij Interpolis.

Misschien komen we bij jou langs

Het is mogelijk dat we een huisbezoek plannen zonder dat je recent een aanvraag hebt ingediend. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg je precies nodig hebt en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij jou past. Tijdens het huisbezoek vragen wij je om inzage in je pgb-administratie als je al een Zvw-pgb hebt. Het huisbezoek uit naam van Zilveren Kruis wordt uitgevoerd door een extern adviesbureau. Dit doen wij niet zelf omdat dit adviesbureau veel meer ervaring heeft met het afleggen van huisbezoeken.