Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Soms heeft u zorg nodig. Omdat u zichzelf bijvoorbeeld niet meer kunt wassen of een wond niet zelf kunt verzorgen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig heeft, kan gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Wat is een Zvw-pgb?

Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig heeft. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent:

 • Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • Zelf bepalen wie de zorg verleent
 • Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen
 • Kwalitatief goede zorg inkopen
 • Uw eigen pgb-administratie bijhouden
 • Declaraties indienen

Welke zorg kan ik regelen met een Zvw-pgb?

Als er een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige, vergoeden wij de volgende zorg uit het Zvw-pgb;
 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging
U betaalt voor deze zorg geen eigen risico. Wilt u via een pgb andere zorg? Dan heeft u misschien recht op pgb zorg via de gemeente of het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Controleer eerst of een Zvw-pgb bij u past

Doe bijvoorbeeld de check op www.pgb-test.nl. En lees alles over wat er van u wordt verwacht in de informatie die de overheid heeft gemaakt. In het Zvw-pgb Reglement leest u nog meer informatie.

Waar moet u op letten als u een Zvw-pgb heeft?

Bij een Zvw-pgb horen verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld uw administratie op orde houden. En goede afspraken maken met uw zorgverleners. Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Wij kunnen uw pgb stopzetten of intrekken. U moet dan (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen.

Zvw-pgb (zorgverlener) wijzigen, verlengen of stopzetten

Er kan natuurlijk altijd iets veranderen in uw situatie wat gevolgen heeft voor uw pgb. U kunt uw pgb wijzigen, verlengen of stopzetten.

Zvw-pgb wijzigen of verlengen
Verandert uw gezondheidssituatie (zowel een verslechtering als verbetering)? Of verloopt uw indicatie binnen 3 maanden? Geef dit dan aan ons door. Hiervoor is een herindicatie nodig van een wijkverpleegkundige. Vul samen met de indicerend (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in. Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb Reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

Zvw-pgb zorgverlener wijzigen 
Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in. Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

Zvw-pgb opzeggen

U kunt per post opzeggen. Stuur uw opzegging naar:

Interpolis
Postbus 444 
2300 AK Leiden

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:
 • Datum waarop u het Zvw-pgb wilt beëindigen
 • De reden van opzegging
 • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
 • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Veelgestelde vragen

Moet ik met een Zvw-pgb eigen risico betalen?
Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.
Kan ik zowel een Zvw-pgb als zorg in natura (ZIN) krijgen?
Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via pgb wilt en welke zorg niet. Interpolis geeft alleen akkoord over het Zvw-pgb-deel van de indicatie.
Kan ik bezwaar maken tegen een indicatie van de wijkverpleegkundige?

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Hebt u hier vragen over? Neem contact met ons op.

Mijn Zvw-pgb aanvraag is afgewezen. Hoe dien ik een klacht in?
U kunt ons een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement Interpolis
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle
Neemt Interpolis mijn Zvw-pgb over als ik overstap?
Stapt u over van een andere verzekeraar naar Interpolis en heeft u een Zvw-pgb? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan nemen wij deze toekenningsverklaring over tot de maximaal vermelde einddatum van de indicatie.

U moet deze toekenningsverklaring zelf naar ons opsturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen tarieven heeft. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit ons reglement Zvw-pgb.
Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten?

U zorgt zelf voor inzicht over:

 • het budget dat u hebt gekregen;
 • wat er gedeclareerd is.

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders.

De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Interpolis.
Hoeveel geld krijg ik met een Zvw-pgb?
Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.
 
Het budget kunt u zelf al grotendeels berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.
 
Toekenningsverklaring
Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring (ook wel toekenningsbeschikking genoemd) op basis van weken.
U betaalt een zorgverlener die bij u werkt via een pgb. Uw zorgverlener kan zich aanmelden voor de vaccinatie via SoloPartners.

U betaalt een zorgverlener die bij u werkt via een pgb. Uw zorgverlener is aan de beurt voor een vaccinatie tegen het coronavirus. Omdat de zorgverlener voor u werkt, krijgt u daarvan bericht.


Uw zorgverlener kan zich aanmelden voor de vaccinatie via SoloPartners 

Alleen de zorgverlener(s) die u betaalt via uw pgb kan de aanmelding doen. Misschien heeft uw zorgverlener zelf al een uitnodiging gekregen voor de vaccinatie. Is dat niet zo? Dan kan uw zorgverlener zichzelf nu aanmelden via SoloPartners. De aanmelding is persoonsgebonden en geldt niet voor anderen.


Naar de aanmeldsite van SoloPartners


De aanmelding geldt niet voor:

 • zorgverleners die vanuit de WLZ, Wmo of Jeugdwet bij u werken. Daarvoor krijgt u nog een uitnodiging via de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
 • zorgverleners die via een zorginstelling bij u werken. Zij krijgen een uitnodiging via deze zorginstelling.

Na aanmelding krijgt uw zorgverlener een uitnodiging voor de vaccinatie
Uw zorgverlener krijgt via e-mail de uitnodiging en kan daarmee zelf een afspraak maken bij de GGD. In de uitnodiging staat meer informatie. Het contactcentrum van de GGD is 7 dagen per week open: van 8.00 tot 20.00 uur. De GGD geeft de vaccinaties op verschillende plaatsen in Nederland.


Uw zorgverlener krijgt 2 keer een prik

Bij het contactcentrum maakt uw zorgverlener meteen een afspraak voor de 2e prik. Dit is ongeveer 3 weken na de 1e prik. In de tussentijd is uw zorgverlener nog niet helemaal beschermd tegen het coronavirus.


Bel 0800 - 1351 als u nog vragen heeft

U bereikt het publieksinformatienummer tussen 8.00 en 20.00 uur. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 20 205 1351. Of kijk op coronavaccinatie.nl voor meer informatie.

 
Hoe wordt de aangevraagde zorg beoordeeld?
Interpolis heeft HBO-opgeleide verpleegkundigen in dienst die uw aanvraag en het zorgplan beoordelen.