Keuzehulp

We geven je informatie en ideeën over het samenstellen van jouw Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

We kennen jouw situatie niet en geven daarom geen advies

Je stelt je verzekering zelf samen, zodat deze past bij jouw situatie en bij het doel waarvoor je een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Wil je advies of meer hulp? Neem dan contact op met de Rabobank.

Wij gaan uit van de situatie dat je jezelf verzekert. Zodat je partner of gezin geen zorgen heeft over geld als je overlijdt. Verzeker je iemand anders, bijvoorbeeld je partner? Lees de informatie dan vanuit het idee dat jij en jouw gezin geen financiële zorgen hebben als je partner overlijdt.

We geven je tips en informatie over 3 onderwerpen:

  1. De hoogte van het verzekerd bedrag
  2. De keuze voor een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
  3. De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering
Hieronder lees je, per doel, meer informatie over deze 3 onderwerpen.
Je wilt dat je naasten de tijd krijgen om het leven financieel weer op de rit te zetten als je overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Na een overlijden zijn er vaak tijdelijk extra kosten. Bijvoorbeeld voor de uitvaart, extra kinderopvang of tijdelijk onbetaald verlof. Mogelijk gaat de leaseauto de deur uit? Of misschien wil je gezin toch nog die ene reis maken? Bedenk met welk bedrag je partner een tijd vooruit kan. Bijvoorbeeld een- of tweemaal jouw jaarinkomen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Verwacht je dat de tijdelijke extra kosten ongeveer gelijk blijven? Dan past daarbij een verzekerd bedrag dat de hele looptijd hetzelfde blijft.

Looptijd
Kun je een moment bedenken waarop een uitkering na jouw overlijden niet meer nodig is? Misschien hebben jullie voldoende gespaard of is jullie situatie veranderd. Bijvoorbeeld doordat de kinderen op eigen benen staan of omdat het inkomen van je partner is gestegen. Kies een einddatum die aansluit bij het moment dat een uitkering niet meer nodig is.

Lees het klantverhaal van Arno
Je wilt dat je partner of gezin de huur kan blijven betalen als je overlijdt 
Hoogte verzekerd bedrag
Bedenk wat het tekort aan huur is dat ontstaat als je overlijdt. En hoe lang dit tekort opgevangen moet worden. Misschien kan je partner na een bepaalde periode zelf de volledige huur weer betalen, bijvoorbeeld door meer te gaan werken. Het maandelijkse tekort en de lengte van de periode bepalen het benodigde verzekerd bedrag. Twijfel je en wil je meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bij dit doel voor een overlijdensrisicoverzekering past meestal een gelijkblijvend verzekerd bedrag. Waarschijnlijk blijft het totale tekort voor je partner namelijk ongeveer gelijk.

Looptijd
Kun je een moment in de toekomst bepalen waarop je partner de huur zelf kan betalen? Kies dat moment dan als einddatum. Twijfel je? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.

Lees het klantverhaal van Joyce
Je wilt dat de hypotheek voor je partner of gezin betaalbaar blijft als je overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Wil je dat de hele hypotheek wordt afgelost als je overlijdt? Verzeker dan het hele hypotheekbedrag. Wil je iets anders? Dan is het lastiger om het verzekerd bedrag te bepalen. Een inkomensanalyse van je partner kan helpen. Daarin wordt rekening gehouden met wat je partner nog kan betalen. En of er bijvoorbeeld recht is op een nabestaandenpensioen en Anw-uitkering. Een hypotheek is een zware financiële verplichting voor jou en jouw nabestaanden. Met uitgebreid advies wordt niemand onaangenaam verrast. Voor advies kun je terecht bij de Rabobank. Kreeg je al advies van je bank of geldverstrekker om een bepaald bedrag te verzekeren? Dan kun je dit advies volgen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bekijk wat voor hypotheek je hebt en hoe je deze aflost. Bij een hypotheek die je annuïtair aflost, past een annuïtair dalend verzekerd bedrag. Los je lineair af, dan past een lineair dalend verzekerd bedrag. Bij een aflossingsvrije hypotheek past een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Als de hypotheek is afgelost, dan is een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vaak niet meer nodig. De looptijd van de verzekering kan dan gelijk zijn aan de datum waarop de hypotheek is afgelost.
Je wilt een bepaald bedrag bij elkaar sparen, bijvoorbeeld voor de studie van je kind(eren), ook als je overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Begin je met sparen? Verzeker dan het bedrag dat je in totaal wilt sparen. Heb je al een deel gespaard? Dan verzeker je het totale bedrag dat je wilt sparen verminderd met je huidige spaarsaldo.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Doordat je spaart, wordt het verschil tussen je spaarsaldo en het totaal te sparen bedrag steeds kleiner. Hierbij kun je denken aan een lineair dalend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet je wanneer het gewenste bedrag bij elkaar is gespaard? Of wanneer je het bedrag wilt gebruiken? Kies een einddatum die hierbij past. Weet je het nog niet precies? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.

Lees het klantverhaal van Maaike
Je wilt dat je partner tot de pensioendatum geen zorgen heeft over het inkomen als je overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
De hoogte van het verzekerd bedrag is bij dit doel soms lastig te bepalen. Een aantal vragen is belangrijk. Heb je een pensioenregeling? Dan heeft je partner misschien recht op een nabestaandenpensioen. Je partner kan ook recht hebben op een Anw-uitkering. Maar ook andere zaken kunnen een rol spelen. Wil je bijvoorbeeld rekening houden met een stijging van je inkomen? Gaat je partner na jouw overlijden meer werken, of juist niet? Twijfel je en wil je meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Met de jaren daalt het totale inkomenstekort, omdat de periode tot de pensioendatum steeds korter wordt. In dat geval kun je denken aan een lineair dalend bedrag.

Looptijd
De verzekering mag stoppen als je partner met pensioen gaat. Let op: de pensioendatum gaat in de toekomst verschuiven en hangt af van de geboortedatum. Op de site van Belastingdienst lees je wat de pensioendatum van je partner is.
Je wilt dat je nabestaanden een openstaande schuld, zoals een persoonlijke lening, kunnen aflossen als je overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Controleer eerst of de schuld wordt kwijtgescholden bij jouw overlijden. Is dit niet het geval? Dan kun je bij een doorlopend krediet denken aan het verzekeren van het maximaal op te nemen bedrag. Heb je een persoonlijke lening? Verzeker dan je huidige schuld.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Los je elke maand een deel van je schuld af? De schuld en de te betalen rente worden dan steeds kleiner. Een annuïtair dalend verzekerd bedrag past daarbij. Bij een doorlopend krediet, waarbij je af en toe opnieuw een bedrag opneemt, kun je denken aan een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet je wanneer je de schuld aflost? Of kun je dit inschatten? Kies dan een einddatum die daarbij past. Twijfel je? Kies dan voor een langere looptijd. Je kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkom je ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als je de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.

Heb je verschillende doelen voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Kijk in dat geval per doel welke informatie wordt gegeven. En bedenk of je jouw overlijdensrisicoverzekering op die manier kunt samenstellen. Twijfel je of wil je meer hulp? Neem dan contact op met de Rabobank.
Vrouw staat met een kindje op de arm te kijken naar eendjes die in het water zwemmen

Joyce's reden voor een overlijdensrisicoverzekering

"Ik wil dat Ryan niets tekort als ik er niet meer ben"
Als alleenstaande moeder komt alle zorg op haar schouders terecht, maar dat vindt Joyce geen punt. “Moeder worden, was mijn beste beslissing ooit!” Omdat ze weet dat het leven onvoorspelbaar is, heeft ze gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering om te zorgen dat haar zoon niets tekortkomt.