Keuzehulp

We geven u informatie en ideeën over het samenstellen van uw Interpolis Overlijdensrisicoverzekering.

We kennen uw situatie niet en geven daarom geen advies

U stelt uw verzekering zelf samen, zodat deze past bij uw situatie en bij het doel waarvoor u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Wilt u advies of meer hulp? Neem dan contact op met de Rabobank.

Wij gaan uit van de situatie dat u zichzelf verzekert. Zodat uw partner of gezin geen zorgen heeft over geld als u overlijdt. Verzekert u iemand anders, bijvoorbeeld uw partner? Lees de informatie dan vanuit het idee dat u en uw gezin geen financiële zorgen hebben als uw partner overlijdt.

We geven u tips en informatie over 3 onderwerpen:

  1. De hoogte van het verzekerd bedrag
  2. De keuze voor een gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
  3. De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering
Hieronder leest u, per doel, meer informatie over deze 3 onderwerpen.
U wilt dat uw naasten de tijd krijgen om het leven financieel weer op de rit te zetten als u overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Na een overlijden zijn er vaak tijdelijk extra kosten. Bijvoorbeeld voor de uitvaart, extra kinderopvang of tijdelijk onbetaald verlof. Mogelijk gaat de leaseauto de deur uit? Of misschien wil uw gezin toch nog die ene reis maken? Bedenk met welk bedrag uw partner een tijd vooruit kan. Bijvoorbeeld een- of tweemaal uw jaarinkomen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Verwacht u dat de tijdelijke extra kosten ongeveer gelijk blijven? Dan past daarbij een verzekerd bedrag dat de hele looptijd hetzelfde blijft.

Looptijd
Kunt u een moment bedenken waarop een uitkering na uw overlijden niet meer nodig is? Misschien hebben jullie voldoende gespaard of is jullie situatie veranderd. Bijvoorbeeld doordat de kinderen op eigen benen staan of omdat het inkomen van uw partner is gestegen. Kies een einddatum die aansluit bij het moment dat een uitkering niet meer nodig is.
U wilt dat uw partner of gezin de huur kan blijven betalen als u overlijdt 
Hoogte verzekerd bedrag
Bedenk wat het tekort aan huur is dat ontstaat als u overlijdt. En hoe lang dit tekort opgevangen moet worden. Misschien kan uw partner na een bepaalde periode zelf de volledige huur weer betalen, bijvoorbeeld door meer te gaan werken. Het maandelijkse tekort en de lengte van de periode bepalen het benodigde verzekerd bedrag. Twijfelt u en wilt u meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bij dit doel voor een overlijdensrisicoverzekering past meestal een gelijkblijvend verzekerd bedrag. Waarschijnlijk blijft het totale tekort voor uw partner namelijk ongeveer gelijk.

Looptijd
Kunt u een moment in de toekomst bepalen waarop uw partner de huur zelf kan betalen? Kies dat moment dan als einddatum. Twijfelt u? Kies dan voor een langere looptijd. U kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkomt u ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als u de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.
U wilt dat de hypotheek voor uw partner of gezin betaalbaar blijft als u overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Wilt u dat de hele hypotheek wordt afgelost als u overlijdt? Verzeker dan het hele hypotheekbedrag. Wilt u iets anders? Dan is het lastiger om het verzekerd bedrag te bepalen. Een inkomensanalyse van uw partner kan helpen. Daarin wordt rekening gehouden met wat uw partner nog kan betalen. En of er bijvoorbeeld recht is op een nabestaandenpensioen en Anw-uitkering. Een hypotheek is een zware financiële verplichting voor u en uw nabestaanden. Met uitgebreid advies wordt niemand onaangenaam verrast. Voor advies kunt u terecht bij de Rabobank. Kreeg u al advies van uw bank of geldverstrekker om een bepaald bedrag te verzekeren? Dan kunt u dit advies volgen.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Bekijk wat voor hypotheek u heeft en hoe u deze aflost. Bij een hypotheek die u annuïtair aflost, past een annuïtair dalend verzekerd bedrag. Lost u lineair af, dan past een lineair dalend verzekerd bedrag. Bij een aflossingsvrije hypotheek past een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Als de hypotheek is afgelost, dan is een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vaak niet meer nodig. De looptijd van de verzekering kan dan gelijk zijn aan de datum waarop de hypotheek is afgelost.
U wilt dat uw nabestaanden een openstaande schuld, zoals een persoonlijke lening, kunnen aflossen als u overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Controleer eerst of de schuld wordt kwijtgescholden bij uw overlijden. Is dit niet het geval? Dan kunt u bij een doorlopend krediet denken aan het verzekeren van het maximaal op te nemen bedrag. Heeft u een persoonlijke lening? Verzeker dan uw huidige schuld.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Lost u elke maand een deel van uw schuld af? De schuld en de te betalen rente worden dan steeds kleiner. Een annuïtair dalend verzekerd bedrag past daarbij. Bij een doorlopend krediet, waarbij u af en toe opnieuw een bedrag opneemt, kunt u denken aan een gelijkblijvend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet u wanneer u de schuld aflost? Of kunt u dit inschatten? Kies dan een einddatum die daarbij past. Twijfelt u? Kies dan voor een langere looptijd. U kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkomt u ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als u de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.
U wilt een bepaald bedrag bij elkaar sparen, bijvoorbeeld voor de studie van uw kind(eren), ook als u overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
Begint u met sparen? Verzeker dan het bedrag dat u in totaal wilt sparen. Heeft u al een deel gespaard? Dan verzekert u het totale bedrag dat u wilt sparen verminderd met uw huidige spaarsaldo.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Doordat u spaart, wordt het verschil tussen uw spaarsaldo en het totaal te sparen bedrag steeds kleiner. Hierbij kunt u denken aan een lineair dalend verzekerd bedrag.

Looptijd
Weet u wanneer het gewenste bedrag bij elkaar is gespaard? Of wanneer u het bedrag wilt gebruiken? Kies een einddatum die hierbij past. Weet u het nog niet precies? Kies dan voor een langere looptijd. U kunt de verzekering namelijk op elk moment stoppen. Daarmee voorkomt u ook het opnieuw invullen van de gezondheidsverklaring, als u de verzekering in de toekomst toch langer wilt laten doorlopen.
U wilt dat uw partner tot de pensioendatum geen zorgen heeft over het inkomen als u overlijdt
Hoogte verzekerd bedrag
De hoogte van het verzekerd bedrag is bij dit doel soms lastig te bepalen. Een aantal vragen is belangrijk. Heeft u een pensioenregeling? Dan heeft uw partner misschien recht op een nabestaandenpensioen. Uw partner kan ook recht hebben op een Anw-uitkering. Maar ook andere zaken kunnen een rol spelen. Wilt u bijvoorbeeld rekening houden met een stijging van uw inkomen? Gaat uw partner na uw overlijden meer werken, of juist niet? Twijfelt u en wilt u meer hulp bij het bepalen hiervan? Neem dan contact op met de Rabobank.

Gelijkblijvend of dalend verzekerd bedrag
Met de jaren daalt het totale inkomenstekort, omdat de periode tot de pensioendatum steeds korter wordt. In dat geval kunt u denken aan een lineair dalend bedrag.

Looptijd
De verzekering mag stoppen als uw partner met pensioen gaat. Let op: de pensioendatum gaat in de toekomst verschuiven en hangt af van de geboortedatum. Op de site van Belastingdienst leest u wat de pensioendatum van uw partner is.

Heeft u verschillende doelen voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Kijk in dat geval per doel welke informatie wordt gegeven. En bedenk of u uw overlijdensrisicoverzekering op die manier kunt samenstellen. Twijfelt u of wilt u meer hulp? Neem dan contact op met de Rabobank.