20 procent van de mkb’ers geeft aan dat medewerkers deelnemen aan digitale vergaderingen in het verkeer

Met het intrekken van het thuiswerkadvies zien we de drukte op de wegen toenemen. Mensen zitten meer in de auto voor woon-werkverkeer. Tegelijkertijd blijft het online vergaderen populair, blijkt uit de maandelijkse Interpolis Bedrijvenmonitor uitgevoerd door Ipsos. De kans dat werknemers deelnemen aan online vergaderingen achter het stuur neemt daardoor dan ook toe. Afspraken tussen werkgever en werknemer over hoe je veilig deelneemt aan het verkeer worden er nog niet veel gemaakt. En dat terwijl de terugkeer naar kantoor en het meer locatieonafhankelijk werken een uitgelezen kans biedt om hier duidelijke afspraken over te maken.

Afleiding belangrijke oorzaak van ongevallen

Uit de Interpolis Bedrijvenmonitor blijkt dat 69% van de ondervraagde mkb’ers geen afspraken heeft gemaakt met haar medewerkers over het veilig bijwonen van vergaderingen in de auto. 37% van alle ondernemers zegt zelfs helemaal geen beleid te hebben op het gebied van verkeersveiligheid (bron: Veilig Verkeer Nederland). Dit terwijl 49% van de mkb’ers verwacht dat digitaal vergaderen een belangrijke positie blijft innemen in hun bedrijf, ook nu personeel weer terugkeert naar kantoor.

‘We weten uit eerder onderzoek dat bij 68% van de verkeersongevallen afleiding een rol speelt, bijvoorbeeld afleiding door het gebruik van de telefoon in de auto. (Video)bellen is een activiteit die niet past bij goed opletten in het verkeer, omdat het voor meer ongelukken kan zorgen. Met het toenemen van het woon-werkverkeer na het intrekken van het thuiswerkadvies en de blijvende trend van online vergaderen, wat ook in de auto gebeurt, is het dan ook noodzakelijk dat werkgevers afspraken maken met hun werknemers over veilig deelnemen aan het verkeer’, zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Nieuwe vormen van mobiliteit winnen terrein in mobiliteitsplan

Afspraken over mobiliteit tussen werkgever en werknemer worden opgenomen in een mobiliteitsplan. Werkgevers grijpen het terugkeren naar kantoor aan als een kans om het mobiliteitsplan te wijzigen. Zo overweegt 16% van de mkb’ers om de persoonsgebonden leaseauto niet meer aan te bieden, blijkt uit de Interpolis Bedrijvenmonitor.

Tegelijkertijd winnen duurzamere vormen van mobiliteit aan terrein: 18% van de mkb’ers overweegt om een fietsplan in te voeren en 14% overweegt om een deelauto beschikbaar te stellen. ‘Het is goed om te zien dat er duurzame vormen van mobiliteit worden ingezet. Daarbij is het wel belangrijk dat er ook afspraken worden gemaakt over veilig deelnemen aan het verkeer via deze nieuwe mobiliteitsvormen. Een zakelijk telefoongesprek voeren op de fiets zorgt bijvoorbeeld voor veel afleiding en kan leiden tot verkeersongevallen’, zegt René Voets.

Begrijp het verkeersgedrag van je werknemers

Verkeerspsycholoog Adriaan Heino onderzoekt hoe je mobiliteitsgedrag positief kan beïnvloeden. Hij houdt zich bezig met vraagstukken over hoe ongewenst gedrag in het verkeer tegengegaan kan worden en hoe organisaties medewerkers kunnen stimuleren om veilig van A naar B te komen. Essentieel onderdeel van gedragsverandering realiseren is het met medewerkers in gesprek gaan over hoe een werkgever hen kan helpen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Welke praktische oplossingen en afspraken kan je samen maken waar beide partijen zich goed bij voelen? Denk daarbij aan een simpele afspraak als het niet telefonisch bereikbaar zijn op het moment dat iemand in de auto zit. Ook een afspraak over het blokken van reistijd in de agenda waar geen andere belafspraken of online vergaderingen overheen gepland worden, kan een eerste stap zijn. Deze afspraken kun je vastleggen in een mobiliteitsplan.

Afspraken over veilig deelnemen aan het verkeer voorkomen ongevallen

Het intrekken van het thuiswerkadvies en het daardoor weer meer deelnemen aan het verkeer van medewerkers, is de uitgelezen kans voor werkgevers om afspraken over het veilig deelnemen aan het verkeer bespreekbaar te maken en vast te leggen in het mobiliteitsplan. Nieuwe vormen van vervoer winnen aan populariteit en vragen om duidelijke afspraken. Afleiding in het verkeer is nog steeds een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Om mensen te helpen om zonder afleiding door hun telefoon deel te nemen aan het verkeer, introduceerde Interpolis de app AutoModus. De app moedigt gebruikers aan om mobielvrij te rijden. Al meer dan 235.000 mensen maken inmiddels gebruik van deze app en nemen daardoor veiliger deel aan het verkeer. 

Verkeersveiligheid als onderdeel van modern goed werkgeverschap

Met de veranderende mobiliteit blijft het voor ondernemers belangrijk om aandacht te hebben en te houden voor het veilig deelnemen aan het verkeer door werknemers. Interpolis blijft zich dan ook inzetten bij het helpen van werkgevers om zorgeloos te kunnen ondernemen, ook als het gaat om veilig onderweg zijn. Regelmatig delen wij informatie over het onderwerp. Veilig deelnemen aan het verkeer hoort een vast onderdeel te zijn van modern goed werkgeverschap.