5 tips voor een veilige werkomgeving in de 1,5-metersamenleving

Hoe kun je als werkgever het gedrag van je medewerkers op een positieve manier beïnvloeden, zodat zij veiliger werken? Onze gedragsonderzoeker Patty Jansen geeft tips.

Iedereen is druk bezig om het beste te maken van de 1,5-metersamenleving

Werkgevers hebben de wettelijke zorgplicht om werknemers en klanten een veilige omgeving te bieden. Dit houdt ook in dat bedrijven zich maximaal moeten inspannen om (virus)besmettingen te voorkomen. We zien dat openbare ruimtes en werkomgevingen worden aangepast om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Maar het belangrijkste blijft ons eigen gedrag. Preventief gedrag speelt een belangrijke rol bij het onder controle houden van een virusuitbraak.

Hoe maak je werknemers bewuster van wat zij moeten doen om risico’s te beperken?

Patty Jansen, gedragsonderzoeker bij Interpolis: “Er zijn verschillende technieken om ons gedrag positief beïnvloeden". Ze geeft 5 tips waarmee je mensen een duwtje in de richting van het gewenste gedrag kunt geven:
 1. Communiceer positief
  Positief communiceren heeft meer effect dan negatief communiceren. Communiceer bijvoorbeeld ‘houd 1,5 meter afstand van elkaar’, in plaats van ‘kom niet te dichtbij elkaar’. Zo maak je heel helder wat er verwacht wordt.
 2. Zorg voor een duidelijk handelingsperspectief
  Geef duidelijke en concrete informatie over de precieze handelingen die iemand moet uitvoeren. En vertel niet alleen wát iemand moet doen, maar ook in welke situatie, hoe vaak, hoe lang en op welke manier.
 3. Maak het gemakkelijk om de goede keuzes te maken
  Plaats overal waar het mogelijk is doekjes, ontsmettingsmiddel en desinfecterende handgel. Zeker op plekken waar mensen binnenkomen of samenkomen. Zo kost het voor mensen de minste moeite en worden ze continu herinnerd aan het gewenste gedrag.
 4. Pas de omgeving aan
  Laat zien wat 1,5 meter precies is, door het daadwerkelijk uit te beelden. Zet pijlen uit in de gang, zodat mensen weten waar zij naartoe moeten lopen. Gebruik kleuren die aanzetten tot een bepaalde actie. Groen voor de richting waar men naartoe mag, rood voor waar men niet naartoe mag. Zet vakken uit voor de zitplaatsen tijdens de lunch en plaats deze uiteraard 1,5 meter uit elkaar.
 5. Bouw een nieuwe routine en doorbreek oude gewoontes
  Gewoontegedrag moet doorbroken worden. Dat werkt het makkelijkste als je oude gewoontes vervangt door nieuwe routines. Bijvoorbeeld: elke keer als je van buiten naar binnen gaat, was je de handen. Zo koppel je een nieuw gedrag aan een concrete situatie. Dit bereik je ook door op verschillende plekken in het bedrijf herinneringen neer te zetten van de richtlijnen. Verpak dit in een leuke boodschap en het blijft nog beter hangen!

Met deze tips beïnvloed je het gedrag van medewerkers op een positieve manier