Veilige werkomgeving

  Wat is het?

  Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers te beschermen. Bijvoorbeeld tegen risico’s door geluidsoverlast, gevaarlijke stoffen, extreme temperaturen (warmte en kou), repeterende handelingen, straling of radioactiviteit, het werken op hoogte of werken met machines. 

  Welk risico loop ik?

  In een onveilige werkomgeving lopen uw medewerkers het risico op ongevallen en beroepsziekten. Ziekteverzuim heeft een flinke impact op uw bedrijfscontinuïteit. Zeker als u nalatig was en aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval of de beroepsziekte. 

  Verzekeren kan anders

  Verzekeren is niet de enige oplossing voor uw risico's; liever helpen wij u om schade te voorkomen. Want dan helpen wij u pas echt, vinden wij. Daarom geven wij u graag tips om een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren en zo uw risico’s te beperken. Bovendien ontwikkelden we preventiediensten speciaal voor ondernemers. Zodat u in bedrijf blijft.

  Hoe beperk ik de risico's?

  1. Volg de arbeidshygiënische strategie
   In de 4 stappen van de arbeidshygiënische strategie pakt u uw risico’s effectief aan. Met bronmaatregelen, collectieve en individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

  2. Zorg voor een opgeruimde en schone werkomgeving
   Rommel en chaos leiden vaak tot productieverlies, meer fouten, stress, ongevallen en daardoor uitval van medewerkers. Orde en netheid maken de werkplek veiliger en zorgen bovendien voor een betere kwaliteit en productiviteit.

    

  3. Laat uw medewerkers veilig werken op hoogte
   Een val van een ladder of steiger vormt verreweg het grootste risico in de bouw. Maar ook door openingen in de werkvloer en vallende voorwerpen ontstaan geregeld ongelukken. Informeer uw medewerkers over de valrisico’s en de veiligheidsmaatregelen en zie erop toe dat ze zich eraan houden.

  Welke oplossingen zijn er?

  De preventiedienst Integraal werkplekonderzoek biedt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Zodat u (gezondheids)klachten en verzuim van uw medewerkers kunt terugdringen. En de productiviteit en tevredenheid van uw medewerkers kunt verbeteren. Daarnaast bieden wij u in onze preventiewinkel verschillende oplossingen om langdurig verzuim van uw medewerkers te voorkomen of beperken.

  Verzekeren
  Met VerzuimOplossingen hebt u een financieel vangnet voor de loondoorbetalingsplicht die u de eerste 2 jaar aan uw zieke medewerkers hebt. Met WerkAttent verzekert u zich daarnaast ook van effectieve preventiemaatregelen en intensieve re-integratiebegeleiding van uw zieke medewerkers.

  Meer informatie over ziekteverzuim

  Als een medewerker langdurig ziek is, komt er heel wat op u af. In het dossier verzuim leest u wat de gevolgen van ziekteverzuim zijn voor u en uw bedrijf. Hoe u verzuim voorkomt en beperkt. En welke oplossingen er zijn als u dit risico niet zelf kunt of wilt dragen.