Persoonsgebonden budget

  Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

  De ZorgConsulent helpt u bij het vinden van een wijkverpleegkundige als u een pgb-indicatie nodig hebt. Als een pgb-aanvraag wordt afgewezen, kan de ZorgConsulent een geschikte thuiszorgorganisatie vinden.

  Zelf uw thuiszorg regelen
  Met een Zvw-pgb krijgt u budget waarmee u zelf zorg inkoopt, bijvoorbeeld bij een organisatie of een familielid. De kosten declareert u achteraf bij ons.

  Bij ons kunt u alleen een Zvw-pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis. Hebt u een ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor of gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van belangenvereniging Per Saldo.

   

  Afspraken maken met uw zorgverlener

  Krijgt u een persoonsgebonden budget om zelf uw zorg in te kopen? Dan moet u een zorgovereenkomst opstellen. In een zorgovereenkomst legt u de afspraken met uw zorgverlener vast. Dit kan met een formele aanbieder, zoals een thuiszorgorganisatie of een informele aanbieder, vaak een familielid. Interpolis heeft voor u een voorbeeld gemaakt om te gebruiken. 


  Zvw-pgb aanvragen

  Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

  • u bent langdurig – langer dan 1 jaar – op verpleging en verzorging aangewezen, of;
  • u hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen met een ingeschatte levensverwachting van minder dan 3 maanden).

  De voorwaarden van Zvw-pgb staan uitgebreid in het reglement pgb 2020. Lees de veranderingen van 2020.


  Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

  1. Neem contact op met een bevoegd (wijk)verpleegkundige (niveau 5). Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau en geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. De verpleegkundige beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen.
  2. Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in. 
  3. Stuur het formulier per post naar ons toe, zoals op het formulier staat beschreven. Belangrijk: let er op dat u het formulier samen met eventuele andere bijlagen verstuurt. 
  4. Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het pgb-reglement. U krijgt van ons schriftelijk de uitslag.

  Zvw-pgb declareren

  Hebt u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zwv-pgb)? Dan declareert u uw rekeningen achteraf bij ons. Wij maken het bedrag binnen 10 werkdagen rechtstreeks aan u over. U betaalt daarna zelf uw zorgverlener(s).


  Hoe declareert u?

  1. Vul het declaratieformulier in:
   PGB-declaratieformulier Zorg geleverd door natuurlijke personen
   PGB-declaratieformulier Wijkverpleging door formele zorgaanbieder
  2. Dien de nota en het declaratieformulier in. Dit kan digitaal via Mijn Interpolis, via de declaratie-app of per post.

  Hulp bij uw Zvw-pgb-administratie

  Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij Interpolis.

  Zvw-pgb (zorgverlener) wijzigen

  Wilt u van zorg door een familielid of bekende (informele zorg) naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

  Stuur het formulier per post naar ons toe, zoals beschreven op het formulier. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

  Zvw-pgb verlengen

  Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatie nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft. Bij zowel een verslechtering als een verbetering van uw gezondheidssituatie, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. Doe dit altijd in overleg met uw wijkverpleegkundige.

  Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

  Wij beoordelen uw aanvraag voor een pgb op basis van de regels uit het pgb-reglement en sturen u de uitslag van de beoordeling.


  Neemt Interpolis mijn Zvw-pgb over als ik overstap?

  Stapt u over van een andere verzekeraar naar Interpolis en hebt u een Zvw-pgb? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan nemen wij deze toekenningsverklaring over tot de maximaal vermelde einddatum van de indicatie.


  U moet deze toekenningsverklaring zelf naar ons opsturen. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen tarieven heeft. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit ons reglement Zvw-pgb.

  Zvw-pgb opzeggen

  U kunt per post opzeggen. Stuur uw opzegging naar:

  Interpolis
  Postbus 444 
  2300 AK LEIDEN

  Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:
  • Datum waarop u het Zvw-pgb wilt beĆ«indigen
  • De reden van opzegging
  • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
  • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger
  Welke zorg kan ik krijgen?
  Zvw-pgb wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld Interpolis. Wij vergoeden de volgende Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):
  • Persoonlijke verzorging (alleen volwassenen; persoonlijke verzorging voor kinderen wordt toegekend vanuit de Jeugdwet)
  • Verpleging (volwassenen en kinderen)

  Wilt u een pgb zorg dat u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan hebt u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

  Hoe krijg ik inzicht in mijn kosten?

  U zorgt zelf voor inzicht over:

  • het budget dat u hebt gekregen;
  • wat er gedeclareerd is.

  Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders.

  De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij Interpolis.

   

  Moet ik met een Zvw-pgb eigen risico betalen?
  Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.
  Kan ik zowel een Zvw-pgb als zorg in natura (ZIN) krijgen?
  Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via pgb wilt en welke zorg niet. Interpolis geeft alleen akkoord over het Zvw-pgb-deel van de indicatie.
  Kan ik bezwaar maken tegen een indicatie van de wijkverpleegkundige?

  Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Hebt u hier vragen over? Neem contact met ons op.

  Mijn Zvw-pgb aanvraag is afgewezen. Hoe dien ik een klacht in?
  U kunt ons een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

  Klantsignaalmanagement Interpolis
  Antwoordnummer 2241
  8000 VB Zwolle
  Hoeveel geld krijg ik met een Zvw-pgb?
  Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig hebt. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.
   
  Het budget kunt u zelf al grotendeels berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.
   
  Toekenningsverklaring
  Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring (ook wel toekenningsbeschikking genoemd) op basis van weken.