Zvw-pgb aanvragen, hoe werkt dat?

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? In een paar stappen is het geregeld. Wij helpen u op weg.

Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?

 • U bent langdurig – langer dan 1 jaar – op verpleging en verzorging aangewezen.
 • Of u behoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is. Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

 1. Neem contact op met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige
  Om Zvw-pgb te krijgen is een indicatie van een bevoegd (wijk)verpleegkundige verplicht. In onze zorgzoeker vindt u snel een bevoegd (wijk)verpleegkundige bij u in de buurt. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

  De ZorgConsulent helpt u bij het vinden van een wijkverpleegkundige als u een pgb-indicatie nodig hebt.
 2. Vul het aanvraagformulier in
  Samen met een bevoegd wijkverpleegkundige vult u vervolgens het aanvraagformulier in. Dit is een formulier waarop u precies invult welke zorg er nodig is en hoe u dit zelf gaat organiseren. De (wijk)verpleegkundige vult een deel van de aanvraag in. En u vult het andere deel zelf in.
 3. Stuur het aanvraagformulier digitaal naar ons op
  Is alles ingevuld en heeft u de bijlagen (zoals het zorgplan) toegevoegd? Dan stuurt u het formulier eenvoudig digitaal in. Wij beslissen aan de hand van de ontvangen informatie en uw indicatie of u in aanmerking komt voor een pgb vanuit de zorgverzekeringswet. U kunt het formulier uploaden via onze website. Kies bij 'Categorie' voor 'Anders'.
 4. Doorlooptijd aanvraag Persoonsgebonden budget
  Wij hebben 6 tot 8 weken nodig om uw pgb aanvraag te beoordelen. Dit is vanaf het moment dat wij uw complete aanvraag (met zorgplan) ontvangen. U krijgt alleen zorg vergoed die is goedgekeurd. Dit betekent dat u de zorg waarvoor u geen goedkeuring kreeg, zelf betaalt. De goedgekeurde uren staan in de toekenningsverklaring.

Bewuste keuze-gesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar dat wij het bewuste keuze-gesprek (bkg) dat we met u voeren. In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb past bij uw situatie. En of u voldoende op de hoogte bent van en in staat bent aan alle verplichtingen die bij een pgb horen te voldoen. Het bewuste keuze-gesprek voeren wij telefonisch, óf we komen bij u thuis langs.

We bespreken

 • Hoe u de zorg wilt regelen
 • Hoe u de administratie van uw budget gaat doen
 • De rechten en plichten die horen bij een pgb

Wie zijn er bij dit gesprek

 • U, als budgethouder
 • Uw wettelijk vertegenwoordiger, als u die heeft

Wat moet u voorbereiden voor een bkg?

 • U bent op de hoogte van de rechten en plichten die bij een Zvw-pgb horen
 • U heeft het pgb-reglement gelezen.
 • U kunt vertellen hoe u de zorg wilt organiseren en de administratie wilt uitvoeren

Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat wij bij u thuis langskomen om uw pgb-aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie als u al een Zvw-pgb heeft. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Toekenning pgb

Na het bewuste keuze-gesprek en in sommige gevallen het huisbezoek bekijken wij of u in aanmerking komt voor een pgb. U hoort binnen een week na het bewuste keuze-gesprek of u voldoet aan de eisen. Voldoet u aan alle eisen? Dan ontvangt u van ons een toekenningsverklaring. In de toekenningsverklaring staat hoe hoog uw pgb is en voor welke periode u het pgb kunt gebruiken.

Hoe wordt uw budget bepaald?

De wijkverpleegkundige indiceert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Onze eigen verpleegkundigen toetsen of we deze indicatie kunnen volgen en of alle zorg die geïndiceerd is vergoed mag worden uit de basisverzekering. Indien we hierover vragen hebben, nemen we contact met de indicerend wijkverpleegkundige op. Op basis van deze beoordeling bepalen wij het budget. Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven?

Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de ZorgConsulent. Het telefoonnummer is 071 364 02 59. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 en 18:00 uur.

Is uw pgb afgewezen en wilt u een klacht indienen?

U kunt ons een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement Interpolis
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle