Zvw-pgb aanvragen, hoe werkt dat?

Wil je een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van je Zvw-pgb wijzigen of verlengen? In een paar stappen is het geregeld. Wij helpen je op weg.

Wanneer kom je in aanmerking voor een Zvw-pgb?

 • Je bent langdurig – langer dan 1 jaar – op verpleging en verzorging aangewezen.
 • Of je behoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is). Jouw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Hoe vraag je een Zvw-pgb aan?

 1. Neem contact op met een BIG-geregistreerde HBO-verpleegkundige
  Om Zvw-pgb te krijgen is een indicatie van een bevoegd (wijk)verpleegkundige verplicht. In onze zorgzoeker vind je snel een bevoegd (wijk)verpleegkundige bij jou in de buurt. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of je een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neem je contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vind je op www.binkz.nl.

  De Interpolis ZorgCoach helpt je bij het vinden van een wijkverpleegkundige als je een pgb-indicatie nodig hebt.
 2. Vul het aanvraagformulier in
  Samen met een bevoegd wijkverpleegkundige vul je vervolgens het aanvraagformulier in. Dit is een formulier waarop je precies invult welke zorg er nodig is en hoe je dit zelf gaat organiseren. De (wijk)verpleegkundige vult een deel van de aanvraag in. En jij vult het andere deel zelf in.
 3. Stuur het aanvraagformulier digitaal naar ons op
  Is alles ingevuld en heb je de bijlagen (zoals het zorgplan) toegevoegd? Dan stuur je het formulier eenvoudig digitaal in. Wij beslissen aan de hand van de ontvangen informatie en je indicatie of je in aanmerking komt voor een pgb vanuit de zorgverzekeringswet. Je kunt het formulier uploaden via onze website. Kies bij 'Categorie' voor 'Anders'.
 4. Doorlooptijd aanvraag Persoonsgebonden budget
  Wij hebben 6 tot 8 weken nodig om je pgb aanvraag te beoordelen. Dit is vanaf het moment dat wij je complete aanvraag (met zorgplan) ontvangen. Je krijgt alleen zorg vergoed die is goedgekeurd. Dit betekent dat je de zorg waarvoor je geen goedkeuring kreeg, zelf betaalt. De goedgekeurde uren staan in de toekenningsverklaring.

Bewuste keuze-gesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat je een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat je van tevoren weet wat er van jou verwacht wordt. Vandaar dat wij het bewuste keuze-gesprek (bkg) dat we met je voeren. In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb past bij jouw situatie. En of je voldoende op de hoogte bent van en in staat bent aan alle verplichtingen die bij een pgb horen te voldoen. Het bewuste keuze-gesprek voeren wij telefonisch, óf we komen bij jou thuis langs.

We bespreken

 • Hoe je de zorg wilt regelen
 • Hoe je de administratie van je budget gaat doen
 • De rechten en plichten die horen bij een pgb

Wie zijn er bij dit gesprek

 • Jij, als budgethouder
 • Jouw wettelijk vertegenwoordiger, als je die hebt

Wat moet je voorbereiden voor een bkg?

 • Je bent op de hoogte van de rechten en plichten die bij een Zvw-pgb horen
 • Je hebt het pgb-reglement gelezen.
 • Je kunt vertellen hoe je de zorg wilt organiseren en de administratie wilt uitvoeren

Misschien komen we bij jou langs

Het is mogelijk dat wij bij jou thuis langskomen om je pgb-aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg je precies nodig hebt en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij jou past. Tijdens het huisbezoek vragen wij je om inzage in je pgb-administratie als je al een Zvw-pgb hebt. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Toekenning pgb

Na het bewuste keuze-gesprek en in sommige gevallen het huisbezoek bekijken wij of je in aanmerking komt voor een pgb. Je hoort binnen een week na het bewuste keuze-gesprek of je voldoet aan de eisen. Voldoe je aan alle eisen? Dan ontvang je van ons een toekenningsverklaring. In de toekenningsverklaring staat hoe hoog jouw pgb is en voor welke periode je het pgb kunt gebruiken.

Hoe wordt jouw budget bepaald?

De wijkverpleegkundige indiceert welke hulp je nodig hebt. En hoe vaak. Onze eigen verpleegkundigen toetsen of we deze indicatie kunnen volgen en of alle zorg die geïndiceerd is vergoed mag worden uit de basisverzekering. Indien we hierover vragen hebben, nemen we contact met de indicerend wijkverpleegkundige op. Op basis van deze beoordeling bepalen wij het budget. Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (jouw eigen keuze) = budget per week.

Ben je het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige jou heeft gegeven?

Dan kun je eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion. Heb je hier vragen over? Neem contact op met de Interpolis ZorgCoach. Het telefoonnummer is 071 364 02 59. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 en 18:00 uur.

Is jouw pgb afgewezen en wil je een klacht indienen?

Je kunt ons een brief met jouw klacht sturen. Ons adres:

Klantsignaalmanagement Interpolis
Antwoordnummer 2241
8000 VB Zwolle