Jullie samenlevingsvorm is belangrijk bij overlijden.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zijn er veel zaken automatisch geregeld. Je bent bijvoorbeeld automatisch elkaars erfgenaam. En je hebt recht op nabestaandenpensioen als dat geregeld is in de pensioenregeling van je partner. Dat is anders wanneer je samenwoont met of zonder samenlevingscontract. Dan moet je zelf dingen regelen. Het is dus belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de juridische gevolgen van je samenlevingsvorm. Zodat je de juiste keuzes kunt maken en dingen op tijd kunt regelen. 

In een testament leg je vast wie wat erft: denk vandaag na over morgen.

Woon je ongehuwd samen? En heb je geen geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract? Dan erf je volgens de wet niets van elkaar. Wil je dit wel, dan regel je dit met een testament. Je legt in een testament precies vast wie wat van jou erft. 

Algemene Nabestaanden Wet (ANW).

Heb je na het overlijden van je partner geen of weinig inkomsten? En heb je een kind jonger dan 18 jaar dat bij je in huis woont? Of ben je arbeidsongeschikt? Dan biedt de ANW misschien een vangnet. Het maakt niet uit of je getrouwd bent maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Let wel: de ANW is geen vetpot. De maximale uitkering is afhankelijk van het wettelijk minimumloon.

Check de nabestaandenregeling in de pensioenregeling van je partner.

De meeste pensioenregelingen hebben een nabestaandenregeling. Als je getrouwd bent of geregistreerd partner van elkaar bent, heb je automatisch recht op dat nabestaandenpensioen. Woon je samen? Dan kan je elkaar als partner aanmelden bij je pensioenfonds of verzekeraar. Check bij je pensioen of verzekeraar of daar voorwaarden aan verbonden zijn en welke. Een belletje is vaak genoeg.

Overweeg een overlijdensrisicoverzekering.

Als er geen pensioenregeling is, of als de regeling onvoldoende dekking biedt, kan je overwegen om een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven af te sluiten. De overlijdensrisicoverzekering keert een eenmalig bedrag uit als je partner komt te overlijden. 

"Ik had van te voren moeten weten hoe mijn financiële situatie zou zijn"

Dit vertelde een nabestaande ons in een gesprek. “Dan had ik geregeld dat ik na het overlijden van mijn partner, geen zorgen zou hebben over geld”. Bespreek daarom samen of er voldoende geld is als 1 van jullie er niet meer is. Is dat niet het geval? Overweeg dan om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.